Kampanie społeczne: „Jeden strzał wystarczy.”

Hasłem przewodnim społecznej kampanii UNICEF Chile jest: „Jeden strzał wystarczy. Cyberprzemoc jest jedną z głównych przyczyn depresji i samobójstw wśród młodzieży szkolnej. Jeśli masz smartfona, używaj go z rozwagą. Nie zabijaj niczyjego poczucia własnej wartości.” („One shot is enough. Cyberbullying represents one of the main causes of depression and suicide among kids at school. If you have a smartphone, use it wisely. Don’t kill anyone’s self-esteem.”)

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuTrzy główne zdjęcia tej kampanii noszą tytuły: „Kujon”, „Grubas” i „Słabeusz”. Na czarno-białych fotografiach zostały pokazane trzy egzekucje. Grupę napastników stanowią nastolatkowie, a ich ofiarami są rówieśnicy. Karabiny zastąpiły smartfony wycelowane w upokarzanych rówieśników. Kampania UNICEF, która wygrała konkurs na Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności 2015 w Cannes, zwraca uwagę na problem przemocy i agresji w internecie. Pomysłodawcą tej akcji jest agencja Y&R z Chile.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuUNICEF – to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej – UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.

Już za dwa dni, 9 grudnia 2015 roku odbędzie się debata na temat: „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”. Spotkanie organizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowane jest w ramach I Wrocławskiej Kampanii Społecznej Przeciwko Przemocy w Rodzinie „Biała Wstążka”.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuW programie debaty między innymi pokaz filmu „Pręgi” oraz dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie „Jak zapobiegać stosowaniu przemocy wobec dzieci?”. Poruszane będą również takie zagadnienia, jak: „Dziecko jako świadek przemocy w rodzinie”, „Skutki doświadczania przemocy w dorosłym życiu”. Kampania „Biała Wstążka” rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania, w szczególności wobec kobiet. Jest to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Na fanpage’u wrocławskiej kampanii można przeczytać:

„Przemoc w rodzinie – definicja:

Jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art.2 ust.2)

Formy przemocy w rodzinie:

Przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.
Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej.
Przemoc seksualna – naruszenie intymności.
Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności.
Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.”


Czas: 9 grudnia 2015r., godz. 17:30 – 20:30

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, sala 301 w budynku C, 50-118 Wrocław, ul. Więzienna 8-12

Udział w debacie jest bezpłatny!


więcej informacji na temat akcji można przeczytać tutaj:

https://www.facebook.com/Kampania-Bia%C5%82a-Wst%C4%85%C5%BCka-Wroc%C5%82aw-456966234493081/


TERAPIA GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Kampanie społeczne: Zerwij z „chorymi słowami”, przestaw się na zdrowe myślenie.

Ruszyła bardzo ciekawa kampania społeczna „Zdrowe Myślenie” mówiąca o stereotypach dotyczących chorób psychicznych. Kampania potrwa do końca lutego 2016 roku. Organizatorem akcji jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu. Zapraszam do zapoznania się i rozpowszechniania:

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku

 

 

 

Czubek. Debilka. Szalony. Psychol. Wariatka. Te i wiele innych „chorych słów” zbyt często pada pod adresem osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, starszych lub niesamodzielnych. Nie dość, że krzywdzą i stygmatyzują, to jeszcze często utrudniają sięgnięcie po pomoc. Niestety, ciągle jeszcze w naszym społeczeństwie pokutuje myślenie, że korzystanie z pomocy psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej to powód do wstydu. Kampania ma na celu przywrócenie zdrowego myślenia dotyczącego słabości i dysfunkcji oraz przywrócenie swoistej „równowagi” w postrzeganiu chorób w ogóle. Psychiatra to taki sam lekarz jak kardiolog, pediatra, czy neurolog. Leczy ludzi.

„Chcemy, by za swoimi wyobrażeniami, stereotypami, dojrzeć człowieka podobnego do nas samych, posiadającego przyjaciół i rodzinę, zawód, pasje oraz historię życia. Jedyne co nas różni to zmagania tej osoby z chorobą lub niepełnosprawnością.” – mówi Irena Majer, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, organizator kampanii.

więcej informacji na temat tej kampanii społecznej można znaleźć tutaj:

www.zdrowemyslenie.org


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Kampanie społeczne: Życie w erze smartfonów.

Nowa kampania społeczna agencji Ogilvy Beijing pokazuje wysokie koszty rodzinne współczesnej kultury bycia cały czas online. Kreacje artysty Shiyang he powstały na zamówienie Centrum Badań Psychologicznych w Shenyang (Center For Psychological Research), bezpośrednim, zaplanowanym odbiorcą akcji jest chińskie społeczeństwo. Wymiar kampanii jest jednak zdecydowanie uniwersalny, zdjęcia fotografika Shiyang he są równie wymowne na terytorium naszego kraju.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuKampania społeczna ma zwrócić naszą uwagę na co raz bardziej rosnący problem uzależnienia od korzystania z telefonów. Przenośne urządzenie, łączące w sobie funkcje telefonu i kieszonkowego komputera, zamiast umożliwiać komunikację z innymi ludźmi, staje się utrudnieniem. Na zdjęciach widać członków rodziny, których potrzeba połączenia z internetem oddziela ich od siebie. Odgrodzeni symbolicznym smartfonem pozostają osobno, pogrążeni we własnych sprawach i tylko pozornie razem. Paradoksalna wymowa kampanii jest również taka, że ludzie w pragnieniu połączenia z drugim człowiekiem online nie zauważają, że prawdziwa bliskość przechodzi im tuż pod nosem. Przekaz brzmi: „Im częściej jesteś podłączona, tym bardziej odłączasz się od bliskich.” Czy dokładnie tak wygląda nasze życie w erze powszechnej digitalizacji? Czy smartfony zmieniły nasz sposób komunikowania się ze światem?

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


więcej prac artysty można zobaczyć tutaj: www.behance.net/Shiyang


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Kampanie społeczne: „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.”

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz motywowanie do leczenia i zgłaszania się po pomoc psychoterapeutyczną i psychiatryczną.

Gabinet Psychoterapii GdańskŚwiatowa Federacja Zdrowia Psychicznego (ang. World Federation for Mental Health, działająca od 1948 roku) ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego (ang. World Mental Health Day, WMHD), z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Z każdym rokiem Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) ogłasza hasło przewodnie, pod którym ten dzień jest obchodzony. Tegoroczne hasło brzmi: „Dignity in mental health” („Godność w zakresie zdrowia psychicznego”). Tysiące ludzi z zaburzeniami psychicznymi na całym świecie są pozbawieni podstawowych praw człowieka. Są oni nie tylko dyskryminowani, napiętnowani i zepchnięci na margines, ale podlegają również emocjonalnemu i fizycznemu znęcaniu się zarówno w ośrodkach zdrowia psychicznego jak i w swoich społecznościach. Słaba jakość opieki psychoterapeutycznej i psychiatrycznej oraz brak wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia prowadzą do dalszych naruszeń. W tym roku kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat tego, co można zrobić, by zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi życie z godnością. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego skupia uwagę na tematyce praw człowieka, szkolenia pracowników służby zdrowia, przestrzegania świadomej zgody na leczenie, rozpowszechniania w życiu publicznym wiedzy na temat zaburzeń psychicznych. Na stronie internetowej WHO (www.who.int/features/2015/mental-health-care-india/en/) można przeczytać o hinduskiej, 10-letniej dziewczynce Shamma, która cierpiała na schizofrenię. Historia pokazuje jej długą drogę do uzyskania profesjonalnej pomocy psychiatrycznej. Szamma i jej rodzina przetrwała wiele trudności: począwszy od lokalnej społeczności, która podejrzewała ją o uprawianie czarnej magii i opętanie, poprzez wykluczenie społeczne, problemy z rówieśnikami w szkole- by w końcu uzyskać niezbędną pomoc i trafną diagnozę w lokalnej placówce zdrowia. W jej przypadku udało się zmienić myślenie o jej stanie psychicznym, jednak dostęp do opieki zdrowotnej w Indiach jest dramatycznie niski: na 1 mln mieszkańców przypada średnio 3 lekarzy psychiatrów i jeszcze mniej psychologów. Jednym z wyzwań programu („The Quality Rights Project”), dzięki któremu można było uruchomić placówkę, w której leczy się Shamma jest zmiana nastawienia panującego wśród społeczności. W Indiach pokutuje przekonanie, że osoby z chorobą psychiczną nie są zdolne do podejmowania znaczących decyzji o swoim życiu i funkcjonowania w społeczeństwie. Lekarze pracujący przy tym projekcie mówią, że paradoksalnie najtrudniejsza jest zmiana postawy pracowników służby zdrowia.


GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSKPSYCHOTERAPIA W GDAŃSKU

Kampanie społeczne: „Reaguj na przemoc wobec dzieci – masz prawo!”

Psychoterapeuta GdańskKampania Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ – MASZ PRAWO” wydała serię filmów „instruktażowych” dotyczących tego, jak można się zachować w sytuacji, gdy jest się świadkiem przemocy fizycznej, czy psychicznej wobec dziecka. Akcja jasno i klarownie odpowiada na pytanie: „Jak reagować?” w sytuacjach, kiedy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci ze strony naszych sąsiadów, na ulicy, w supermarkecie, na przyjęciu a także jak wykorzystywać do tego celu instytucje. Zdecydowanie łamie niebezpieczny stereotyp mówiący o tym, że to „nie nasza sprawa”. Kampania podpowiada również co zrobić w sytuacji, kiedy to nasze dzieci doznają przemocy w szkole, czy u lekarza.

Psychoterapeuta Gdańsk„Przeprowadzone na zlecenie RPD, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czująć się „uprawnionymi” do tego. Powodem brak działania u prawie jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach. Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia zauważonej przemocy jakiejkolwiek instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dzieci.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Kampanii: www.jakreagowac.pl


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Kampanie społeczne: Projekt „Niezniszczalni.”

Psychoterapia GdańskW Wielkiej Brytanii powstał „Projekt Niezniszczalni”, który za pomocą fotografii stwarza przestrzeń do głosu osobom, które były ofiarami wykorzystywania seksualnego, gwałtu, przemocy w rodzinie lub pedofilii. Choć jest to smutny, przerażający i bolesny obraz, osoby, które odważyły się wziąć udział w Projekcie stają się bohaterami. Inspirują innych do wyjścia z cienia.  Przesyłając swoją wiadomość do świata, Ocaleni cytują oprawców lub używają słów, które zawsze pragnęli do nich skierować, lecz nigdy nie otrzymali takiej szansy.

 


Psychoterapia GdańskOrganizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w Projekcie „Niezniszczalni”:

„Nie musisz pozostawać sam ze słowami, które nie dają Ci spokoju. Nie musisz przesyłać zdjęcia swojej twarzy, jeśli nie jesteś na to gotowy. Razem z nami użyj narzędzia mediów społecznościowych, aby odzyskać głos i przerwać milczenie.”


Fundacja „Ocaleni” została założona 20 stycznia 2015 roku. Misją i ideą jest przede wszystkim szeroko pojęta ochrona niewinnego dzieciństwa. Tak o sobie piszą założyciele:

„Naszą misją jest ocalenie dzieci i młodzieży przed rosnącymi zagrożeniami pedofilii, przemocy i wykorzystywania seksualnego poświęcając szczególną uwagę niebezpieczeństwom cybeprzestrzeni. Naszymi działaniami prewencyjno-interwencyjnymi obejmujemy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa pomorskiego.  Przygotowujemy także program, który dostarczy dorosłym kompetencji w zakresie kontroli rodzicielskiej. Pomagamy w ocaleniu osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie i dziś zmagają się z traumą. Przerywając milczenie i opowiadając swoją historię, Ocaleni pozbywają się łatki „ofiary” i wreszcie rozpoczynają walkę o siebie. Obecnie prowadzimy bezpłatne konsultacje z radcą prawnym i organizujemy samopomocową grupę wsparcia „Ocaleni”.”


więcej informacji na stronie internetowej Fundacji „Ocaleni”: www.ocaleni.org


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK  PSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Kampanie społeczne: „Happy Never After.” Kampania społeczna.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskTytuł nowej kampanii społecznej Saint Hoax to mocno działające na wyobraźnię przeinaczenie znanego, bajkowego zdania: „Happy Never After”. Hasło zamieszczone na plakatach kampanii brzmi: „Kiedy on przestał traktować cię jak księżniczkę? Nigdy nie jest za późno, żeby z tym skończyć”. Artystka wykorzystała bajkowe postaci do dosłownego i metaforycznego pokazania, co dzieje się, gdy książę przestaje być księciem i zmienia się w kata swojej księżniczki. Jednak tym razem księżniczki nie wyglądają pięknie i nie są obiektem zazdrości. Wręcz przeciwnie, budzą litość i smutek. Każda z nich ma podbite oko, czy rozciętą wargę. Na pracach znanej graficzki widzimy posiniaczone i zakrwawione postaci Disneya, zdecydowanie przeczące mitowi bajkowego, cukierkowego zakończenia: „… I żyli długo i szczęśliwie.” Kontrowersyjne plakaty z wizerunkami pobitych księżniczek zwracają uwagę na przemoc w rodzinie, zmuszają do myślenia i łamią dotychczasowe tabu. Akcja ukazuje brutalne zderzenie z rzeczywistością dużej część kobiet – doświadczających przemocy ze strony najbliższych. Kampania „Happy Never After” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej przemocy wobec kobiet i zachęca ofiary do zwracania się o pomoc i zgłaszania przestępstw policji. Nikt nie śmiałby nawet pomyśleć, że ich bajki kończą się właśnie w taki sposób.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskŻeby zwrócić uwagę na ważny problem społeczny nie przebiera się w środkach. Artystka, socjopolityczna aktywistka, satyryczka i działaczka społeczna tworząca pod pseudonimem Saint Hoax po raz kolejny wykorzystuje postacie bajkowe, by w dosadny sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy współczesnego świata. Na jej stronie internetowej (www.sainthoax.com) znajdują się kampanie między innymi przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, przemocy domowej wobec mężczyzn, anoreksji oraz walk w Strefie Gazy.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskPsychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk

więcej prac znanej artystki można zobaczyć na jej stronie internetowej: www.sainthoax.com


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Kampanie społeczne: „Depresja to nie kwestia nastroju.” Katarzyna Babis.

Gabinet Psychoterapii w GdańskuOstatnio w Gazecie Wyborczej (dodatek „Wysokie Obcasy”) ukazał się artykuł przedstawiający rysunki artystki Katarzyny Babis. W ciekawy sposób poruszają problematykę krzywdzących stereotypów funkcjonujących w naszej kulturze, pouczają, posiadają nośne przesłanie. Więcej można zobaczyć na jej blogu.


Depresja to nie kwestia nastroju. Depresja nie powstaje z nudy, zblazowania ani braku motywacji. Depresja to choroba, która zaburza funkcjonowanie mózgu. Może dotknąć każdego i wymaga leczenia przez specjalistów, często także farmakologicznego.”

Ofiara to nie obelga. Mężczyzna też może zostać ofiarą przemocy, choroby lub gwałtu. Przyznanie się do potrzeby pomocy to akt odwagi a nie słabości.”

Gwałt to nie komplement. Żartując z gwałtu ułatwiasz sprawcom rozmywanie swojej winy i przerzucanie jej na ofiary. Nie pomagaj gwałcicielom powielając szkodliwe dla ofiar stereotypy.”

Anoreksja to nie typ figury. Nigdy nie lekceważ zaburzeń odżywiania z powodu nadwagi. Anoreksja to choroba psychiczna a zagłodzenie jest jej skutkiem, nie chorobą samą w sobie. Kiedy anoreksja objawia się w postaci niedowagi, często jest już za późno na leczenie. Pamiętaj, że są też inne objawy, zauważone odpowiednio wcześnie mogą uratować życie.”

Kobieta to nie obelga. A rodzic to nie tylko matka. Mężczyzna to pełnowartościowy człowiek a nie pozbawiona empatii i odpowiedzialności narośl wokół penisa.”

Gej to nie obelga. A strój to kwestia gustu a nie orientacji seksualnej.”

cytaty zaczerpnięte ze strony internetowej: www.wysokieobcasy.pl


TERAPIA GDAŃSK  – GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Kampanie społeczne: „Jestem mamy i taty.” Kampania społeczna.

Gabinet Psychoterapii w GdańskuW marcu 2014 r. ruszyła kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.

Gabinet Psychoterapii w GdańskuChcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podjął decyzję o przygotowaniu kampanii społecznej pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają jest prawo do kontaktów z obojgiem rodziców:

– Często piszą do mnie same dzieci o wikłaniu ich w sprawy rozwodowe, manipulowaniu, ograniczaniu kontaktów z drugim rodzicem, czy wymuszaniu poparcia dla jednej ze stron. Dzieci proszą o pomoc, bo nie chcą być kartą przetargową w rozgrywkach opiekunów. Nie radzą sobie z tą sytuacją, która najzwyczajniej je przerasta. Dorośli nie zawsze potrafią odłożyć ambicje na bok i priorytetowo potraktować prawa i potrzeby dziecka, które – tutaj powiem brutalnie – nie prosiło się na świat i nie miało żadnego wpływu na wybór swoich rodziców – mówił Marek Michalak.

Gabinet Psychoterapii w GdańskuPrzyszłość dziecka, a w szczególności jego stabilność emocjonalna zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i tuż po tym zdarzeniu:

– Dorośli mają prawo do rozstania, ale powinni pamiętać, że nic nie zwalnia ich z bycia odpowiedzialnym rodzicem. Niezależnie od tego, co się między nimi wydarzy, dla swoich dzieci zawsze pozostaną mamą i tatą. Dziecko to człowiek, tylko że mały, ma swoje prawa a jednym z nich jest właśnie prawo do kontaktów z obojgiem rodziców i to prawo winno być bezwzględnie przestrzegane, bo jest gwarantem prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka – dodał Rzecznik.

Kampania wystartowała w marcu br. i potrwa do końca czerwca. Promują ją spoty radiowe, telewizyjne, kinowe, a także działania w prasie i Internecie.”

cytat ze strony internetowej: www.brpd.gov.pl/jestemmamyitaty


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU PSYCHOLOG W GDAŃSKU