Kampanie społeczne: Konkurs fotograficzny.

Psycholog GdańskW ramach kampanii społecznej „Trauma. Do przeżycia” organizowany jest konkurs fotograficzny „Moje światy-moje klimaty”. Prace związane z tematyką konkursu należy przesłać organizatorom do dnia 22 grudnia 2013r.


Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii powstała formalnie w marcu 2008r. Głównym jej celem jest szerzenie wiedzy na temat pracy z osobami, które doświadczyły traumy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doświadczających przemocy i nadużyć seksualnych.

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zajmuje się głównie:

pomocą psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży i dorosłym, które przeżyły zdarzenie traumatyczne pod postacią wypadku, klęski żywiołowej bądź długotrwałej lub incydentalnej przemocy i, u których w związku z tym wykształciły się lub mogą wykształcić się objawy zespołu stresu pourazowego;

– działalnością edukacyjną w zakresie wiedzy o konsekwencjach przeżycia traumy dla funkcjonowania człowieka;

– działalnością na rzecz stworzenia ustawy o zawodzie psychotraumatologa, zasad szkolenia psychotraumatologów oraz zastosowania zawodu psychotraumatologa w systemie polskim;


szczegóły wydarzenia i regulamin tutaj:

www.psychotraumatologia.com.pl/


Od 15 czerwca 2013 do grudnia 2013 roku Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii” (zajmująca się pomocą psychologiczną w Trójmieście i szerzeniem wiedzy na temat pracy z osobami, które doświadczyły traumy) organizuje akcję społeczną „Trauma. Do przeżycia”. Akcja ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na temat znaczenia i wpływu przeżytej traumy na dalsze życie ludzi nią dotkniętych, w tym roku zwłaszcza młodzieży i młodych dorosłych.


TERAPIA GDAŃSK GDAŃSK PSYCHOLOG PSYCHOLOG GDAŃSK