Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: II Sympozjum im. Hanny Segal.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal zaprasza do uczestnictwa w II Sympozjum im. Hanny Segal pt.: „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – nowe spojrzenie.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskSympozjum odbędzie się 2 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej (ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa) w godzinach 10.00-18.00 (rejestracja: 9.00-10.00).

Opłata konferencyjna wynosi:
do 14 marca 2016 r. – 260 PLN (60 euro)
do 29 marca 2016 r. – 290 PLN (70 euro)
Opłata dla studentów szkół wyższych: 180 zł (do 14.03), 200 zł (do 29.03)

 

 


Program Sympozjum:

  • wykład Irmy Brenman Pick (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne) pod tytułem: „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu – dalsze myśli.”
  • dyskusja – referat Małgorzaty Sadowskiej (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal)
  • rozmowa z Irmą Brenman Pick o psychoanalizie
  • superwizja prowadzona przez Irmę Brenman Pick (materiał kliniczny przedstawi Magdalena Fronczewska)

Komitet Organizacyjny:  Maciej Musiał (dyrektor Sympozjum), Małgorzata Bajor, Tomasz Fortuna, Izabella Gogolewska, Jarosław Groth, Katarzyna Niemczuk, Agnieszka Topolewska.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) jest stowarzyszeniem utworzonym przez psychoanalityków i psychoterapeutów należących do polskich i zagranicznych Towarzystw Analitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym. Patronat Hanny Segal został przyjęty dla upamiętnienia postaci i odkryć wybitnej polskiej psychoanalityczki z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, która miała również duży wpływ na rozwój polskiej myśli psychoterapeutycznej. Jej odkrycia i koncepcje są popularyzowane i wykorzystywane przez zespół Instytutu w pracy klinicznej, naukowej i szkoleniowej.


więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Studiów Psychoanalitycznych imienia Hanny Segal:

www:isphs.pl/ii-sympozjum-isphs


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPIA W GDAŃSKU

 

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Pracując psychoanalitycznie z parami.”

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapraszają na konferencję pt.: „Pracując psychoanalitycznie z parami”, która odbędzie się w Warszawie, 5 marca 2016 roku.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuOrganizatorzy zaprosili do wystąpień znakomitych gości związanych z Kliniką Tavistock Centre for Couple Relationships (TCCR) w Londynie oraz polskich terapeutów. Swoją pracę kliniczną zaprezentują między innymi: Mary Morgan, Stanley Ruszczynski, Jarosław Serdakowski. Wydarzenie będzie miało miejsce w Bemowskim Centrum Kultury (ul. Górczewska 201). Zgłoszenia oraz pytania proszę kierować na adres e-mail: psychoanalityczna.terapia.par@gmail.com. Szczegółowy program konferencji wkrótce.

Mary Morgan – Psychoanalityczka i psychoanalityczna terapeutka par, członkini zwyczajna Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, założycielka i członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Par. Kieruje programem kształcenia terapeutów par w Travistock Centre for Couple Relationships. Członkini Grupy Roboczej do spraw Psychoanalitycznej Pracy z Parami i Rodzinami przy Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym oraz członkini Rady Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Par i Rodzin.

Stanley Ruszczynski – Psychoanalityk i psychoanalityczny terapeuta par. Członek zwyczajny Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Brytyjskiej Fundacji Psychoterapii, oraz Brytyjskiego Towarzystwa Terapeutów i Doradców Par. Dyrektor kliniczny oraz konsultant i psychoterapeuta dorosłych w Klinice Portman. Redaktor wydanej w Polsce książki pt.: „Psychoterapia Par”.

Jarosław Serdakowski – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje psychoanalitycznie z parami.


TERAPIA GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.”

Psychoterapia Gdańsk5 września 2015 roku odbędzie się konferencja pod tytułem: „Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.” Wydarzenie będzie miało miejsce w Szpitalu Specjalistycznym imienia J. Babińskiego w Krakowie (ul. J. Babińskiego 29).


Gościem zagranicznym będzie pani Margot Waddell, członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeuta dziecięcy. Zaproponuje uczestnikom dyskusję i próbę odpowiedzi na pytania o specyfikę rozwoju współczesnej młodzieży. Margot Waddell pracuje od 30 lat jako konsultant, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w klinice Tavistock w Londynie, gdzie prowadzi również zajęcia dydaktyczne. Wiele publikuje i wykłada zarówno w Anglii, jak i poza jej granicami. W jej publikacjach widoczne jest trwające zainteresowanie relacją pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym, pomiędzy byciem jednostką a zwierzęciem stadnym. Od początku istnienia serii wydawniczej Tavistock Clinic (czyli od 1998 roku) jest jej redaktorem. Rozszerzone wydanie jej książki „Inside Lives; Psychoanalysis and the Growth of the Personality” opublikował Karnac w 2002 roku. Understanding 12 to 14 year-olds opublikowało wydawnictwo Jessica Kingsley w roku 2005.

Lekarz medycyny Anna Depukat (specjalista psychiatra) przedstawi opisy przypadków pacjentów z zaburzeniami osobowości pozostających w leczeniu oddziałów ogólnopsychiatrycznych. Kwestia, jaką będzie chciała rozważyć, to: „Czy pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak często muszą pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii?” Anna Depukat pracuje w kobiecym oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Babińskiego, prowadzi również praktykę prywatną jako psychiatra oraz psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym. W ramach przygotowań do doktoratu zajmuje się pacjentkami z głębokimi zaburzeniami osobowości i oceną prognostyczną czynników ryzyka zachowań samobójczych u pacjentek hospitalizowanych.

Psychoterapeuci z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic – Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko (prowadzący na oddziale grupę psychoterapeutyczną) powiedzą o pacjentach, którzy nie są w stanie dorosnąć, ponieważ nie mogą uznać odrębności i znaczenia innych ludzi, czy wręcz używają ich przedmiotowo. Prelegenci opowiedzą o roli grupy w leczeniu tych osób. Grupa terapeutyczna może bowiem pomóc w leczeniu lub pozostać w koalicji z chorą częścią pacjenta tworząc specyficzny psychiczny azyl.

Katarzyna Synówka jest psychologiem, psychoterapeutą certyfikowanym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a Jacek Kowaleczko jest specjalistą psychiatrą i psychoterapeutą. Oboje są członkami nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


więcej szczegółów dotyczących konferencji można znaleźć tutaj:

www.konferencja-olzoin.pl


  PSYCHOTERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.”

Psychoterapeuta GdańskW dniach 12-13 września 2015r. w Krakowie odbędzie się VI Konferencja pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.” Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przedstawiona zostanie- między innymi- teoria o psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, stworzonej przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.


Program Konferencji:

Sobota, 12.09.2015r.

8:00-9:30 Rejestracja uczestników

Sesja I: 9:30 – 13:30

9:30-9:45 Rozpoczęcie konferencji.

9:45-11:00 „Poziomy narcystycznego zaburzenia osobowości ze strukturalnego punktu widzenia.” – Otto Kernberg, MD

11:00-11:15 Panel dyskusyjny.

11:15-11:45 Przerwa na kawę.

11:45-12:30 „Podejście teorii relacji z obiektem w rozumieniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Otto Kernberg, MD

12:30-13:15 „Wewnętrzne modele przywiązania a narcystyczne zaburzenia osobowości.” – Frank Yeomans, MD

13:15-13:30 Panel dyskusyjny

13:30-15:00 Obiad

Sesja II: 15:00-20:30

15:00-15:45 „Zarys psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy).” – Frank Yeomans, MD

15:45-16:00 Panel dyskusyjny.

16:00-16:45 „Znaczenie pojęcia technicznej neutralności.” – Otto Kernberg, MD

16:45-17:00 Panel dyskusyjny.

17:00-17:30 Przerwa na kawę.

17:30-18:15 „Znaczenie pojęcia przeciwprzeniesienia.” – Otto Kernberg, MD

18:15-18:30 Panel dyskusyjny.

18:30-20:00 Modyfikacje psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu w leczeniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Frank Yeomans, MD

20:00-20:30 Panel dyskusyjny.

20:30 Lampka wina.

Niedziela, 13.09.2015r.

Sesja III: 9:00-13:00

9:00-10:15 „Miłość i seksualność w przeniesieniu.” – Otto Kernberg, MD

10:15-10:45 Panel dyskusyjny.

10:45-11:15 Przerwa na kawę.

11:15-12:00 „Wyższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Otto Kernberg, MD

12:00-12:45 „Niższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Frank Yeomans, MD

12:45-13:00 Panel dyskusyjny.

13:00-14:30 Obiad.

Sesja IV: 14:30-18:30

14:30-16:15 „Prezentacja zapisu sesji terapeutycznej z dyskusją.” – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

16:15-16:45 Przerwa na kawę.

16:45-18:00 Prezentacja opisu przypadku. – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

18:00-18:30 Panel dyskusyjny.


Prelegenci:

Prof. Otto Kernberg – Profesor psychiatrii w Weill Cornell Medical College oraz dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. Prowadzi szkolenia i superwizje analityków z Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Autor wielu artykułów i książek poświęconych zaburzeniom osobowości. Twórca znaczących teorii dotyczących etiologii, rozumienia i leczenia zaburzeń narcystycznych. W dziedzinie psychiatrii Profesor Otto Kernberg otrzymał wiele nagród uznających jego wkład w leczenie zaburzeń osobowości.

Prof. Frank Yeomans – Profesor psychiatrii w Weill Medical College na Cornell University, wykładowca w Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia, dyrektor do spraw szkoleń i superwizor w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. W imieniu Instytutu zajmuje się działalnością dydaktyczną poza Stanami Zjednoczonymi. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki leczenia zaburzeń z pogranicza i innych.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz strony Konferencji: www.konferencjapsychodynamiczna.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „John Steiner w Krakowie.”

Psychoterapeuta GdańskInstytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego zapraszają na konferencję: „John Steiner w Krakowie.” Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 9 maja 2015 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2015 roku (lub wcześniej, po wyczerpaniu miejsc). Opłata: 200 PLN (po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji). Wykład, warsztat i dyskusja będą tłumaczone kabinowo.


Program Konferencji:

9.45 – 10.30: Rejestracja

10.30 – 12.30: John Steiner – „Odrzucenie kobiecości a opór przed rezygnacją ze wszechmocy.”
(Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Dyskusja: Tomasz Fortuna (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im.Hanny Segal)

Przewodniczą: Krzysztof Rutkowski Prof. UJ, Wojtek Hańbowski

12.30 – 13.30 Przerwa

13.30 – 15.00: Warsztat: Dyskusja przypadku przedstawionego przez Martę Mach (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej)

Przewodniczą: dr Ewa Niezgoda, dr Dorota Stolarska-Pietrzak

Członkowie: M. Bajor, K. Cyranka, dr E. Dembińska, M. Fronczewska, dr J. Groth, dr M. Mielimąka, R. Sadowski, I. Sołtysińska, A. Topolewska


więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: www.isphs.pl

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) jest stowarzyszeniem utworzonym przez psychoanalityków i psychoterapeutów należących do polskich i zagranicznych Towarzystw Analitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym.


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7 marca 2015 roku odbędzie się I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.” Wydarzenie ma miejsce we Wrocławiu, do 31 stycznia obowiązuje niższa opłata konferencyjna! Dokładna informacja na temat lokalizacji zostanie podana już wkrótce. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Program Konferencji:

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 11:15 – Wykład: mgr Janusz Kitrasiewicz – „Humanizm” i „Integracja” – manowce psychoterapii psychodynamicznej.

11:15 – 11:35 – przerwa kawowa

11:35 – 12:50 – I blok warsztatowo – seminaryjny

12:50 – 13:10 – przerwa kawowa

13:10 – 14:25 – II blok warsztatowo – seminaryjny

14:25 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – 17:15 – Wykład: mgr Andrzej Trzęsicki – 4 Historie – Zastosowanie teorii psychoanalitycznych w praktyce psychoterapeutycznej.

17:15 – 17:35 – przerwa kawowa

17:35 – 18:50 – Wykład: mgr Piotr Jakimowski – Polemika z krytyką: psychoterapia psychodynamiczna – metoda naukowa czy „gmach bez fundamentów”.

18:50 – 19:00 – zakończenie konferencji

19:10 – 20:00 – lampka wina


Blok warsztatowo-seminaryjny:

– lek. med. Magdalena Andrzejewska: „Psychoanaliza i sztuka. Proces twórczy a proces terapeutyczny.” – miniwykład i warsztat

– mgr Joanna Bilińska-Gorzelnik: „Zaćpam się i nikt mnie nie powstrzyma.” – Perspektywa i praktyka psychodynamiczna w pracy z adolescentem. – opis przypadku i dyskusja

– mgr Dorota Frett-Kierecka: „Po co to rozumieć? – O praktycznych aspektach analizy marzeń sennych w psychoterapii psychodynamicznej.” – warsztat

– lek. med. Joanna Gurańska: „Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentów. Czy można to połączyć?” – warsztat

– mgr Marcin Kramek: „Różne typy reakcji terapeuty w pracy z pacjentem narcystycznym.” – warsztat

–  mgr Piotr Kurkowski: „Dobry chłopiec” – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii mężczyzn.  – warsztat

– mgr Piotr Musiał: „Adolescent w grupie. Rozważania na temat psychoterapii grupowej młodzieży.” – warsztat

– mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: „Prezentacja i omówienie wyników badań nad użytecznością krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej i postępu korzystnych zmian w grupie badawczej mimo zakończenia procesu terapii.” – wykład i dyskusja

– mgr Andrzej Trzęsicki: „Splitting czy dysocjacja? Praktyczne aspekty diagnozy organizacji osobowości.” – warsztat

– mgr Amelia Wałczyk: „Możliwości i ograniczenia w psychodynamicznej terapii dzieci.” – warsztat

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru można dokonać w trakcie rejestracji.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Konferencji: www.konferencja.psychodynamika.wroclaw.pl


    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK PSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskZarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na VI Sympozjum. Oddziały Towarzystwa zaprezentują swoją pracę terapeutyczną oraz teoretyczną. Sympozjum odbędzie się 13 i 14 września 2014r. w Hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2.


Szczegółowy hormonogram:

Sobota, 13 września 2014r.

10.00 – 10.15   Przywitanie uczestników Sympozjum

11.15 – 11.45   „Edyp i/czy Narcyz – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy z pacjentem homoseksualnym.” – Zuzanna Korga i Patrycja Staniszewska (Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

11.45 – 12.15   Przerwa kawowa

12.15 – 13.30   „Diagnoza strukturalna na podstawie zapisu sesji” – Beata  Senderecka (Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

13.30 – 14.30   Lunch

14.30 – 15.30   „Kompleks Edypa i kompleks kastracyjny u pacjentki z osobowością unikającą.” Opis przypadku –  Mateusz Stróżyński (Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

15.30 – 16.30   „Trudności początkującego terapeuty– prezentacja na podstawie pracy z pacjentem”  Katarzyna Duda (Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

16.30 – 17.00   Przerwa kawowa

17.00 – 18.30   „Kogo widzę w lustrze? Prezentacja przypadku pracy z dziećmi po nadużyciu  seksualnym” – Magdalena  Chrzan-Dętkoś (Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

18.30 – 20.00   „Psychoterapeuta Psychodynamiczny: filozof umysłu, neuronaukowiec czy lekarz? Kilka słów o tożsamości.” – Andrzej Trzęsicki (Dolnośląski  Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

20.00   Lampka Wina

Niedziela, 14 września 2014r.

09.00 – 09.30   Wydanie słuchawek do tłumaczenia

09.30 – 11.30   „Suicydalność i Osobowość Borderline: Ocena i Interwencje.” – dr Erick Fertuck

11.30 – 12.00   Przerwa kawowa

12.00 – 14.00   Sprawozdawcze Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


dr Erick Fertuck – jest profesorem nadzwyczajnym psychologii w City University w Nowym Jorku. Ukończył Wydział Szkolenia Psychoanalitycznego i Badań w Columbia University Center, gdzie obecnie jest wykładowcą. Jest certyfikowanym terapeutą szkolącym w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), stosowanej w leczeniu zaburzeń osobowości borderline (BPD) oraz innych poważnych zaburzeń osobowości. Od 10 lat prowadzi badania pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline posługując się zorientowanym psychoanalitycznie społeczno-poznawczym podejściem w neuronauce. Otrzymał wiele nagród, w tym Young Investigator Award, International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) oraz honorowany był udziałem w grantach, np. Career Development Award. Dr Fertuck prowadził również badania w oparciu o granty z kilku prywatnych fundacji, w tym z American Foundation for Suicide Prevention.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: www.psychodynamika.pl


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja Naukowa „Przestępstwa Seksualne.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuPomysł na organizację konferencji wynika z dostrzeżenia potrzeby kompleksowego spojrzenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz praktyków związanych zarówno z wymiarem sprawiedliwości, jak i pomocą psychologiczną na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem podejmowanych rozważań będą różnorakie przestępstwa seksualne – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia naukowego polega na tym, że doświadczenia i poglądy będą mogli wymienić eksperci reprezentujący takie obszary jak: kryminalistyka, kryminologia, postępowanie karne, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo konstytucyjne, psychologia, psychiatria, seksuologia. Przyczynić się to może do sprawniejszego rozwiązywania wciąż pojawiających się w tym obszarze problemów. Konieczna jest nie tylko poprawa w zakresie wykrywania sprawców przestępstw na tle seksualnym i udowadniania im winy, ale również w podejmowaniu działań zapobiegawczych, resocjalizacji ich sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką psychologiczną.


Data: 8 i 9 września 2014r.

Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Kutrzeby 10

Komitet naukowy:

dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS – przewodnicząca – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr hab. Maria Beisert, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– mgr inż. Michał Chrzanowski – Dyrektor NASK

– dr hab. Szymon Draheim, prof. SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Uniwersytet Warszawski

– dr hab. Ryszard Jaworski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

– mł. insp. dr Waldemar Krawczyk – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– dr hab. Marek Leśniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

– dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

– prof. dr hab. Teresa Rzepa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu


Komitet organizacyjny:

dr Piotr Herbowski – przewodniczący – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Piotr Jóźwiak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Krzysztofa Krowiranda – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– mgr Agnieszka Lewicka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– mgr Katarzyna Machniak – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– mgr Martyna Różycka – NASK

– kom. mgr Dominika Słapczyńska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– podkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– dr Bartłomiej Wróblewski – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Anna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: www.swps.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUTERAPIA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Psychoterapia a kultura.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuW dniach 18–19.10.2014 w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się I Konferencja interdyscyplinarna „PSYCHOTERAPIA A KULTURA „Diagnoza cywilizacji sukcesu”. Celem organizacji konferencji jest tworzenie forum dialogu między nauką i sztuką, medycyną i psychoterapią oraz inspirowanie refleksji nad realnym doświadczeniem człowieka cywilizacji sukcesu. Organizatorami są Redakcja „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” oraz Wydawnictwo Psychologii i Kultury „ENETEIA”, współorganizatorem jest również Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Współpracują: Katedra Antropologii Kulturowej Instytutu Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Katedra Psychoterapii i Terapii Zaburzeń Seksualnych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej.


W programie między innymi:

„Cywilizacja sukcesu z perspektywy antropologicznej.”

18 października 2014, sobota

– Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski

[Moderator: Zenon Waldemar Dudek – Redaktor naczelny „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”]

– „Ulepszanie siebie” jako praktyka w kulturze neoliberalnej.” – prof. dr hab. Wojciech Burszta

– „O doświadczeniu z perspektywy filozofa kultury.” – prof. dr hab. Zofia Rosińska

– „Między pornografią, seksoholizmem a dziewictwem.” – prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

– „Kapitalizacja pragnienia. Kulturowe i ekonomiczne sposoby eksploatacji uczuć.” – dr Jacek Drozda

– „Kompleks Iksjona a globalna kultura manii.” – dr Tomasz Olchanowski

– „Epidauros. Rzecz o dawnej medycynie.” – dr Jerzy T. Bąbel

– „Wewnętrzna i zewnętrzna „cywilizacja sukcesu” – Tomasz Teodorczyk

Panel: „Jaka jest diagnoza cywilizacji sukcesu? Psychoterapia jako kompensacja maniakalnych trendów kultury.”


„Cywilizacja sukcesu- wyzwanie dla psychoterapii i medycyny.”

19 października 2014, niedziela

[Moderator: prof. dr hab. Wojciech Burszta]

– „Praktyka filozoficzna i coaching w dobie kultury sukcesu (rozważania antropologiczne).” – dr hab. Andrzej Kapusta

– „Zdrowie integralne i zdrowie psychiczne w kulturze zachodniej.” – Zenon Waldemar Dudek

– „Sytość i głód. Przemiany adolescencji we współczesnej Polsce.” – dr Cezary Żechowski

Dyskusja i podsumowanie: Rola psychoterapii w cywilizacji sukcesu. Psychoterapia a medycyna
Prowadzenie dyskusji: prof. dr hab. Wojciech Burszta, Zenon Waldemar Dudek


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej: www.nowa.eneteia.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Intersubiektywność w psychoanalizie.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKonferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na XVI Konferencję „Intersubiektywność w Psychoanalizie”, która odbędzie się 31 maja 2014 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej (adres: Al.Niepodległości 213).

Szczegółowy program konferencji:

– referat „Rodzeństwo i grupa społeczna.” (Juliet Mitchell);

– referat „Matryca intersubiektywności; od ‚relacji z obiektem’ do ‚relacji z podmiotem’. Wpływ rozwoju teorii na brytyjską grupę Niezależnych.” (Joan Raphael-Leff);

– referat „Oscylowanie analityka pomiędzy interpretowaniem i nie interpretowaniem”. (Vincenzo Bonaminio);


Juliet Mitchell – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i profesorem na wydziale psychoanalizy i studiów gender na Uniwersytecie w Cambridge. Była Dyrektorem Psychoanalitycznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie College London. Jest autorką między innymi takich książek jak: „Psychoanaliza i Feminizm. Freud, Reich,  Laing i kobiety”, „Mad Men and Medusa: Reclaiming Hysteria”, „Rodzeństwo, sex i przemoc” oraz edytorką takich prac jak „Seksualność Kobieca, Jacques Lacan i ecole freudienne”, „Selected Melanie Klein”.


Joan Raphael-Leff – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem w Centrum Studiów Psychoanalitycznych Uniwersytetu w Essex, rektorem University College w Londynie i założycielką i przewodniczącą COWAP (Komisji Kobiet i Psychoanalizy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego). Jest szefową wydziału badań psychoanalitycznych w Anna Freud Centre oraz autorką 11 książek i wielu innych publikacji w zakresie psychoanalizy. Ostatnio ukazała się w polskim tłumaczeniu książka pod tytułem „Rozlane mleko”.


Vincenzo Bonaminio – Jest psychoanalitykiem szkoleniowym Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (S.P.I.) i profesorem na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących teorii Donalda Woodsa Winnicotta i Michaela Balinta.


„Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do International Psychoanalytical Association, założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny i ściśle określony regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów.

Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców.

PTPa zrzesza aktualnie 54 członków – licencjonowanych psychoanalityków, posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami International Psychoanalytical Association oraz 28 kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 8 psychoanalitykom z kraju i zagranicy.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, między innymi Ludwika Jekelsa, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoterapeutyczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia.

Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całej Europy. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji i Izraelu, a w kraju – z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.”

cytat zaczerpnięty ze strony Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA GDAŃSK