Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką”

Już w ten piątek, 20 listopada 2015 roku odbędzie się I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką” organizowane przez Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Wydział Nauk Społecznych oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w Wydziale Nauk Społecznych UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Nie obowiązuje rejestracja na sympozjum, wstęp wolny!

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuProgram Sympozjum:

14:00-14:15 – Otwarcie Sympozjum – prof.dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska
14:15-15:00 – „Czym jest i skąd się wzięła psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawienie definicji i podstawowych założeń w leczeniu pacjentów o zróżnicowanej diagnozie” mgr Katarzyna Wieczorek, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
15:00-15:30 – „Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych – z perspektywy praktyka” mgr Sebastian Pienkowski , psychoterapeuta
15:30-15:45 – Pytania
15:45 -16:00 – Przerwa
16:00-16:45 – „Użyteczność diagnozy strukturalnej w leczeniu pacjentów w placówkach służby zdrowia – możliwości i ograniczenia terapii psychodynamicznej” mgr Joanna Pracka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
16:45-17:30 – „Relacja superwizyjna jako odzwierciedlenie procesów równoległych zachodzących w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza” mgr Marzena Pycka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
17:30 -18:00 – Dyskusja panelowa, zakończenie Sympozjum

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Różnice (nie) do pogodzenia? O kryzysie w związku.”

4-5 grudnia 2015r. odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Teoria i Praktyka Terapeutyczna” pod tytułem: „Różnice (nie) do pogodzenia? O kryzysie w związku.” Wydarzenie będzie miało miejsce w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.

Zostały jeszcze wolne miejsca!

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Konferencja „Różnice (nie) do pogodzenia? O konflikcie w związku” jest elementem kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców. Wraz z zaproszonymi autorytetami będziemy poddawać refleksji i dzielić się doświadczeniem na temat wspierania rodziny, którą dosięgnął kryzys. Chcemy rozmawiać o tym, że kryzys czy konflikt w parze jest naturalnym stanem i nie musi prowadzić do wojny, więcej – może umożliwiać rozwój związku. W jaki sposób pielęgnować relacje w rodzinie w obliczu pojawiających się trudności oraz jak można sobie radzić z kryzysami i czym one są dla dziecka? Spróbujemy również odnieść się do powszechnego zjawiska rozwodów i związanych z tym problemów okołorozwodowych w rodzinie. Dobry, czy zły rozwód – od czego to zależy? Rozwód – komu i kiedy może pomóc, a komu i kiedy może zaszkodzić? Dlaczego dziecku niezbędna jest więź z obydwojgiem rodziców i do czego potrzebuje obcowania z wzajemną relacją rodziców? Co dalej z rodziną, w której dochodzi do rozwodu? Czy można rozstać się, nie niszcząc wszystkiego?”

[fragment opisu zaczerpnięty ze strony internetowej organizatora]


 Program Konferencji:

Piątek 04.12.2015

8:00-9:00 – Rejestracja

9:00-9:30 – Otwarcie

Moderator: prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Sesja I

9:30-10:15 – prof. dr hab. Maria Beisert – wykład: Rozwód jako kryzys w życiu rodziny.

10:15-11:00 – Rafał Bornus – wykład: Kochać to pięknie się różnić.

11:00-11:15 – Pytania od uczestników

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

Sesja II

11:45-12:30 – Katarzyna Kurkiewicz – wykład: Rozpad rodziny – znaczenie wspólnych ustaleń stron dla rozstrzygnięć sądowych.

12:30-13:15 – Justyna Dąbrowska – wykład

13:15-13:30 – Pytania od uczestników

13:30-14:30 – Dyskusja panelowa

14:30-15:30 – Przerwa obiadowa

15:30-17:00 – Warsztaty

Sobota 05.12.2015

Moderator: Marta Orańska

Sesja I

9:00-9:45 – prof. dr hab. Katarzyna Schier – wykład Dzieci opiekunami rodziców czyli zaburzenia przywiązania w rodzinie.

9:45-10:30 – dr Anna Jarmołowska – wykład Rozwód rodziców w oczach dziecka.

10:30-10:45 – Pytania od uczestników

10:45-11:15 – Przerwa kawowa

Sesja II

11:15-12:00 – Lech Kalita – wykład Czy terapia indywidualna pomaga rozwiązać kryzys w związku?

12:00-12:45 – dr n. hum Marek Jasiński, prof. NWSP – wykład: Konflikty inter- i intrapsychiczne a jakość pożycia seksualnego w różnych fazach związku partnerskiego.

12:45-13:00 – Pytania od uczestników

13:00-13:30 – Przerwa kawowa

Sesja III

13:30-14:20 – Słuchowisko „Wojna” na podst. książki Gro Dahle „Wojna”

14:20-14:40 – Dyskusja nt. słuchowiska z udziałem Grażyny Lewko i Teresy Smoły

14:40-15:40 – Dyskusja panelowa


szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej konferencji: www.konferencja.raclawicka.gda.pl


 PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Sekrety małe i duże. Jak chronić dziecko przed krzywdzeniem?”

16 listopada 2015 roku odbędzie się konferencja pod tytułem: „Sekrety małe i duże. Jak chronić dziecko przed krzywdzeniem?”. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie (ul. Polna 16/20). Wstęp jest wolny, aby wziąć udział w konferencji, należy wysłać swoje zgłoszenie o uczestnictwie na adres e-mailowy malgorzata.poblocka@um.sopot.pl w terminie do 30 października 2015 r.

Gabinet Psychoterapii Gdańsk„O tym, że dzieci nie powinno się krzywdzić, a jednak często dochodzi do sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu – wiemy nie od dziś. Podczas konferencji porozmawiamy o wydarzeniach, które mogą na dziecku odcisnąć piętno, dowiemy się, jakie sygnały mogą do nas wysyłać dzieci, gdy czują się zagrożone oraz zaznajomimy się z procedurami, które stanowią wsparcie w skomplikowanych kwestiach. Adresatami spotkania są szczególnie osoby nie tylko pracujące z rodzinami, lecz także z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.”

[fragment opisu zaczerpnięty ze strony internetowej organizatora: www.swps.pl]


Szczegółowy program Konferencji:

 • 9.00-9.30 – rejestracja uczestników
 • 9.30-9.45 – powitanie uczestników
 • 9.45-10.05 – wykład wprowadzający „W każdym dorosłym zostaje kawałek dzieciństwa″ – dr Dorota Kalka
 • 10.05-11.00 – wykład „Zdradzone przez rodziców: trauma dziecięca i jej konsekwencje″– prof. Krystyna Drat-Ruszczak
 • 11.00-11.30 – przerwa kawowa
 • 11.30-12.30 – wykład „Kretyn na zawsze″ – Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dzieci Niczyje
 • 12.30-13.20 – wykład „Polityka i procedury zapewniające bezpieczeństwo dziecku″
  – Krzysztof Sarzała – dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
 • 13.20-14.00 – przerwa lunchowa
 • 14.00-15.00 – warsztaty Katarzyny Janasiewicz-Nowak, Joanny Banaszczyk
  • „Jak rozpoznać zachowania sygnałowe u dzieci?″
  • „Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sytuacjach?″

więcej szczegółowych informacji na temat Konferencji można przeczytać tutaj:

http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13067-sekrety-male-i-duze-jak-chronic-dziecko-przed-krzywdzeniem


 PSYCHOTERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Narracja i przestrzeń psychiczna.”

Gabinet Psychoterapii Gdańsk17 października 2015 roku, w godz. 10.00-18.00 (rejestracja 9.00-10.00)  odbędzie się XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej pt.: „Narracja i przestrzeń psychiczna.” Wydarzenie będzie miało miejsce w Sopocie (Hotel Haffner, ul. J. J. Haffnera 59). Opłata konferencyjna wynosi 300zł. Dla chętnych jest możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Haffner w Sopocie w promocyjnej cenie. Przy rezerwacji należy podać hasło: „XIII Konferencja PTPP”.


Referaty wygłoszą:

Caroline Garland (Wielka Brytania), psycholog kliniczny i psychoanalityk. Założycielka Oddziału Terapii Traumy w Klinice Tavistock w Londynie, którym kieruje od ponad dwudziestu lat. Od 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalitycznej terapii grupowej w Oddziale Psychoterapii Dorosłych Kliniki Tavistock, a w latach 1983–1997 także w szpitalu Maudsley. Jest autorką wielu publikacji, w Polsce pod jej redakcją ukazały się książki Czym jest trauma, oraz O grupach (I i II tom). Obecnie Caroline Garland pracuje nad długoterminowymi badaniami skuteczności terapii depresji opornych na leczenie.

Dr Brian Martindale (Wielka Brytania), psychoanalityk i psychiatra. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący EFPP. Honorowy prezes EFPP. Przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Schizofrenii i Psychoz (ISPS). Reprezentuje Stowarzyszenie Psychiatrów Zachodniej Europy Dla Świata (WPA). Autor i redaktor licznych publikacji. Obecnie prowadzi prywatną praktykę jako psychiatra, psychoterapeuta i psychoanalityk, uczy i prowadzi wykłady.

Bartosz M. Puk (Polska), psychoanalityk i terapeuta psychoanalityczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek zespołu OLZOiN Szpitala J. Babińskiego w Krakowie.


Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia.”

[fragment ze strony internetowej: www.ptpp.pl]


Informacje dotyczące prelegentów zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (www.ptpp.pl), więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać również na stronie internetowej Towarzystwa.


PSYCHOLOG W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka.”

Gabinet Psychoterapii GdańskW dniach 18 – 20 września 2015 roku odbędzie się konferencja interdyscyplinarna pod tytułem: „Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka”. Wydarzenie będzie miało miejsce w sopockiej siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Polna 16/20).

Celem konferencji jest rozmowa o wpływie wielu sfer życia i funkcjonowania człowieka na jego zdrowie seksualne. Od dawna już wiadomo, że poziom stresu i trauma w ogromnym, niemalże zero-jedynkowym stopniu przekładają się na zdrowie psychiczne ludzi. Przekładają się również na zdrowie fizyczne. O wpływie zdarzeń, które potrafią wstrząsnąć człowiekiem i o napięciu nerwów, od którego współczesny człowiek nie może uciec porozmawiają specjaliści w tej dziedzinie. Przedstawią najnowsze doniesienia dotyczące badań nad seksualnością człowieka oraz stresu związanego z chorobami somatycznymi i psychosomatycznymi. Podzielą się nowymi metodami terapeutycznymi i diagnostycznymi. Konferencja ma również na celu promocję zdrowia seksualnego i zapobieganie konsekwencjom psychologicznych urazów na tle seksualnym. Być może, z większą samoświadomością, zgłaszaniem się po pomoc psychologiczną wcześniej, można by uniknąć chociaż pierwiastka cierpienia. Wśród zaproszonych gości znajdują się znani i cenieni specjaliści: prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert, prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska, prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, prof. dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, dr Andrzej Depko, dr Wiesław Czernikiewicz, dr Michał Starowicz.


Głowna tematyka wydarzenia będzie się koncentrowała wokół takich tematów jak: psychoterapia ofiar przemocy seksualnej, seksuologia sądowa, zespół stresu pourazowego w świetle nadużyć seksualnych, seksualność w chorobach somatycznych i psychopatologii.


POMOC PSYCHOLOGICZNA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: II Ogólnopolska Konferencja: „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”

Psychoterapia GdańskPolskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Centrum diagnostyki i Terapii ADHD zapraszają na konferencję szkoleniową, która odbędzie się 15 czerwca w PPNT w Gdyni. Podczas Konferencji zostaną przedstawione jednostki chorobowe, które zastąpiły zespół Aspergera oraz adekwatne i skuteczne programy terapeutyczne. Będzie to również okazja do dyskusji na temat zagadnień dotyczących przyczyn i rokowania w zaburzeniach psychicznych u dzieci.


Kiedy: 15.06.2015 (poniedziałek), godz. 9:30-13:30
Gdzie: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni, budynek III, sala audytoryjna


Program Konferencji:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:40 – „Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych według DSM V.”
Monika Szewczuk- Bogusławska, dr nauk med, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

10:40 – 11:20 – „Jeśli nie zespół Aspergera, to co? Różne potrzeby terapeutyczne, analiza przypadków i przegląd programów terapeutycznych.”
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

11:20 – 12:00 – „Jeśli nie zaburzenia zachowania, to co? Różne potrzeby terapeutyczne, analiza przypadków i przegląd programów terapeutycznych.”
Przemysław Gorzelak, psycholog penitencjarny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta.

12:00 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 13:00 | „Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie – co będzie w życiu dorosłym?”
Iwona Trzebiatowska, dr n. med., specjalista psychiatrii.

13:00 – 13:30 – „Czy istnieje związek pomiędzy szczepieniami dzieci a zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”
Eliza Wasilewska, dr n. med, lekarz pediatra, alergolog.


Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej; doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej; dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty; wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin z problemami, w których terapia poznawczo – behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność, wliczając osoby niepełnosprawne i z problemami alkoholowymi.


więcej informacji na stronie internetowej organizatora:

www.terapiapoznawcza.org


PSYCHOTERAPIA GDAŃSKGABINET TERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: V Sympozjum „Przereklamowana konsumpcja? Konsumpcja i relacje społeczne.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 7-8 maja 2015 roku w Gdańsku odbędzie się V Sympozjum pod tytułem: „Przereklamowana konsumpcja? Konsumpcja i relacje społeczne.” Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, aula S-204). Organizatorami Sympozjum są: Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie „Dziecko bez reklamy.”


V Sympozjum „Przereklamowana Konsumpcja” – Szczegółowy Program:

7 maja

10:30- 11:00 Otwarcie sympozjum
11:00–11:40 Wykład: Roszczeniowość w relacjach społecznych: nastawienie roszczeniowe w związkach z partnerem i w miejscu pracy (dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, UG)
11:40 – 12:20 Wykład: Bez domu – bez więzi. Pułapka nieuczestnictwa (dr Maciej Dębski, UG)
12:20 – 12:50 Wykład: O czym lepiej z nastolatkiem rozmawiać: o czasie, czy o pieniądzach, jak chcemy żeby miał dobrą samoocenę i był wdzięczny …? (dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, UG i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy, Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak – Dobrowolska, Akademia Rodziny Pozytywka i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy)
12:50 – 13:20 przerwa kawowa
13:20 – 14:00 Wykład: Psychologiczne aspekty niezależności finansowej (dr Artur Domurat, UW)
14:00 – 15:00 Sesja studencka: Różne oblicza konsumpcjonizmu

8 maja

16:00- 16:45 Wykład: Until Debt do us Part: Implications of Matieralism for Marital Health and Longevity
(James E. Burroughs, Rolls-Royce Commonwealth Professor, Marketing Area Coordinator, McIntire School of Commerce, University of Virginia)


szczegółowe informacje na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego: www.ug.edu.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Kłócą się mama i tata – co na to reszta ich świata?”

Psychoterapia Gdańsk16 maja 2015 roku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Trzy Lipy 3) odbędzie się Nowoczesna Konferencja dla Rodziców pt.: „Kłócą się mama i tata – co na to reszta ich świata?”. Konferencja organizowana jest przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Miasto Gdańsk, EduPark oraz Niepubliczne EduPrzedszkole przy Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Partnerami wydarzenia są: Wydawnictwo EneDueRabe, Fundacja Psychologiczna i EduPrzedszkole.


Nowoczesna Konferencja dla Rodziców – Szczegółowy Program:

9.00 – 10.00 – Rejestracja rodziców i dzieci

10.00 – 12.10 – Powitanie uczestników. Dyskusja panelowa prowadzona przez dziennikarkę Iwonę Demską (z udziałem specjalistów: dr Anny Jarmołowskiej i psychoterapeutów: Joanny Trzaski i Jakuba Jabłońskiego)

Poruszane zagadnienia:

• Najczęstsze przyczyny kryzysów w parze, wynikające z cyklu życia rodziny.

• Konflikty w parze – kiedy stają się szansą dla rozwoju a kiedy prowadzą do „wojny”?

• Czym jest dla dziecka „wojna” między rodzicami?

• Kiedy rodzice decydują się na rozstanie – dobry/zły rozwód?

Pytania uczestników i odpowiedzi specjalistów.

12.10 – 12.40 – Przerwa, poczęstunek

12.40 – 14.40 – Warsztaty dla rodziców (do wyboru):


„Ja w kryzysie” – Zajmiemy się indywidualną perspektywą w spojrzeniu na kryzys w związku. Będziemy zastanawiać się nad tym czym jest kryzys, po czym poznać, że go przeżywam? W jaki sposób wiąże się ze stresem i stratą? Czy z kryzysu może wyniknąć coś dobrego? Co zrobić, aby tak się stało? – prowadzące: psycholog Anna Franzl i psycholog Olga Nowakowska.


,,Dzieciństwo nie jest dziecinnie łatwe…, gdy mama i tata walczą ze sobą” – Wspólnie przeanalizujemy konfliktowe sytuacje pomiędzy rodzicami oraz wpływ tych sytuacji na przeżycia i zachowania dzieci. Będziemy zastanawiali się nad tym, jak chronić dzieci przed konsekwencjami „rodzicielskiej wojny” – prowadzące: psycholog Beata Łosicka-Zduńczyk, psycholog Ewa Olewicz.


„Wojna czy pokój – jak radzić sobie z konfliktami w parze rodzicielskiej?” – Zajmiemy się konfliktem w parze-   co wtedy czujemy i co nam przeszkadza w konstruktywnym rozwiązaniu. Będzie można poprzyglądać się swoim reakcjom na konflikt i spróbować zrozumieć perspektywę drugiej osoby oraz poznać skuteczne metody rozwiązywania konfliktów  -prowadzący: psycholog Monika Leźniewicz, psycholog Jakub Roziński.


szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora: www.raclawicka.gda.pl


PSYCHOLOG GDAŃSK PSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskGdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska– Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna”. Tytuł tegorocznej konferencji to: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”


Konferencja odbędzie się w dniach 5-6.12.2014r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. 28.11.2014r. mija termin zgłoszeń i przyjmowania opłaty konferencyjnej. Zgłoszenia i więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: www.konferencja.raclawicka.gda.pl/index.php


Program Konferencji:

Piątek, 5 grudzień 2014r.

8:00-9:00 – Rejestracja

9:00-9:30 – Otwarcie

9:30-10:15 – prof. Augustyn Bańka – wykład: „Terapeuta w obliczu misji zawodu i troski o własne dobro.”

10:15-11:00 – Ewa Drążkowska-Zielińska – wykład: „Identyfikacja projekcyjna w polu intersubiektywnym. O rozpoznawaniu i rozumieniu niewypowiedzianego.”

11:00-11:15 – Pytania od uczestników

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

11:45-12:30 – Joanna Skowrońska – wykład: „Pod powierzchnią. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem.”

12:30-13:15 – dr Milena Gracka-Tomaszewska – wykład: „Miejsce rodziców w psychoanalitycznej psychoterapii dziecka.”

13:15-13:30 – Pytania od uczestników

13:30-14:30 – Przerwa obiadowa

14:30-15:15 – prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – wykład: „Czterdzieści lat później: między rozpaleniem a wypaleniem.”

15:15-15:20 – Pytania od uczestników

15:20-16:30 – Dyskusja panelowa pt.: „Co rozwija, co wypala terapeutę w procesie terapeutycznym?”.

16:30-17:00 – Przerwa kawowa

17:00-18:30 – Warsztaty


Sobota, 6 grudzień 2014r.

9:00-9:45 – Joanna Cherek-Kowalewska, Wojciech Kowalewski – wykład: „”Grupy Balinta czyli Balinta pomoc pomagającym.”

9:45-10:30 – Piotr Miszewski – wykład: „”Znaczenie superwizji w procesie psychoterapii.”

10:30-10:45 – Pytania od uczestników

10:45-11:15 – Przerwa kawowa

11:15-12:00 – Katarzyna Kurkiewicz – wykład: „„Etyczne i prawne aspekty zawodu psychologa.”

12:00-12:45 – Rafał Bornus – wykład: „„Jak terapeuta ma dbać o zdrowie psychiczne?”.

12:45-13:00 – Pytania od uczestników

13:00-14:00 – Dyskusja panelowa pt.: „Żyć i przetrwać w zawodzie terapeuty”.


prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacje książkowe: m. in. „Pacjent w swojej rodzinie”, „Schizofrenia w rodzinie” (red.), „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” (red.), „Postmodernistyczne inspiracje psychoterapii” (wraz z Szymonem Chrząstowskim) . W kadencji 2007 – 2010: przewodniczący Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, w kadencji 2010 – 2013: przewodniczący – elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

prof. dr hab. Augustyn Bańka – pracuje w Katowickim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kieruje Katedrą Psychologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego. Członek American Psychological Association, International Association for People and Environment Studies, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association for Educational and Vocational Guidance. Członek Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Ergonomii PAN. Prezes Stowarzyszenia Psychologia i Architektura. Wiceprezes i Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Redaktor Naczelny Czasopisma Psychologicznego.

Joanna Skowrońska – treningowy analityk grupowy i superwizor oraz członek Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie w systemowo-psychodynamicznym podejściu do pracy z organizacjami oraz szkolenie dla superwizorów w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie: Using Group as a Medium of Superwision i jest członkiem Zespołu Szkolącego w tym kursie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society International i EGATIN. Prowadzi małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską. Jest konsultantem organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu długoterminowych grup wspomagających pracę zespołów ośrodków i oddziałów terapeutycznych. Autorka rozdziałów poświęconych psychoterapii grupowo-analitycznej w: Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej, pod redakcją B. Józefik i G. Iniewicza (WUJ 2008), Psychoterapia analityczna, Formy Grupowe, pod redakcją dr. J. Pawlika (ENETEIA 2009), Psychoterapia Pogranicza, pod redakcją prof. L. Grzesiuk (ENETEIA 2011) oraz w Siblings, Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (Karnac 2014).

Ewa Drążkowska-Zielińskapsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, terapeuta szkoleniowy i superwizor szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej. Superwizor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Współautorka książki „Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii”.

Piotr Miszewski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

dr Milena Gracka-Tomaszewskapsycholog, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW. Jest terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Kurkiewicz – prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy. Uczestniczka rocznego międzynarodowego seminarium „W gotowości na Gender Mainstreaming”. Członek Zespołu ds. Wprowadzenia mediacji w Polsce. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Amnesty International, Biurem Porad Obywatelskich, NEWW Polska, Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Czynnie współpracuje z Fundacją Psychologiczną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom patologii społecznych i dyskryminacji. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. Współtwórca realizowanego na terenie Gdańska „Modelu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie” i członek zespołu działającego w ramach modelu Zespołu klinicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla mediatorów i osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy i wykluczeniom społecznym. Autorka i współautorka programów edukacyjnych i szkoleniowych z tego zakresu, współautorka publikacji „Kobiety wobec przemocy: Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Samorząd kobiet II. Przewodnik”, wydanych przez NEWW Polska.

Ora Dresnerpsycholog, psychoanalityk, członek British Psychoanalytic Association, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock Society of Psychotherapists. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit, instytucji publicznej, która oferuje m.in. niskopłatną psychoterapię osobom dorosłym. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i w Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Rafał Bornus – psychiatra, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Joanna Cherek-Kowalewskapsychoterapeuta integratywny SPCh, kandydat PTPP w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP-Trójmiasto, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat poświadczający kwalifikacje do prowadzenia chorych psychosomatycznie w ramach zespołu terapeutycznego (Polskie Towarzystwo Lekarskie).

Wojciech Kowalewski – lekarz medycyny, internista, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat psychosomatyczny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Sekcja Medycyny Psychosomatycznej).


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „IV Sopockie Sympozjum.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 24-25 listopada 2014 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie odbędzie się IV Sopockie Sympozjum: „Problematyka więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Zadania dla profilaktyki i terapii.” Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 października 2014r.


Tegoroczna tematyka wydarzenia będzie krążyła wokół zagadnień więzi, zaufania i zaangażowania oraz tego, jaka jest ich rola w rozwoju młodzieży. Podjęta zostanie również problematyka rozważań nad pytaniem: „Jak zakłócenia więzi i zaufania wpływają na pojawienie się ryzykownych, autodestrukcyjnych zachowań  w różnych sferach życia młodych ludzi?” Omówiony zostanie proces kształtowania się tożsamości i zdolności do kreatywności w okresie dorastania. Jeden z wykładów dotyczyć też będzie rozwoju mózgu w okresie adolescencji. Inne tematy, które pojawią się na tegorocznym sympozjum to: przemoc rówieśnicza w Internecie oraz ryzykowne związki i zachowania seksualne w okresie dorastania.

Inną, nie mniej ważną częścią Sympozjum będą wykłady dotyczące pomocy terapeutycznej dla młodych ludzi w sytuacjach poważnych kryzysów psychicznych. Przedstawiona zostanie też ciekawa oferta pomocy terapeutycznej proponowanej młodym ludziom i ich rodzinom w Danii.


„Problematyka więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Zadania dla profilaktyki i terapii.”

Program sympozjum:

1 dzień

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 – powitanie, otwarcie Sympozjum

9.45 – 10.30 – wykład inauguracyjny: „Więź i zaufanie – czym są i skąd się biorą?” – prof. Krystyna Drat – Ruszczak

10.30 – 11.30 – wykład: „Przemoc rówieśnicza w sieci.” – Katarzyna Topolewska

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 12.30 – wykład: „Ryzykowne zachowania seksualne młodych ludzi.” – dr Katarzyna Bojarska

12.30 – 13.15 – wykład: „Mózg w dorastaniu a zachowania destrukcyjne.”  – dr Anita Sumiła

13.15 – 14.00 – wykład: „Sytuacje kryzysowe u młodzieży z głębszymi zaburzeniami psychicznymi. Pomiędzy terapią a interwencją kryzysową.” – Agnieszka Topolewska

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 18.00  WARSZTATY (6 grup):

1. „Przemoc rówieśnicza w sieci.” – mgr Katarzyna Topolewska

2. „Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności?” – dr Katarzyna Bojarska

3.Zachowania destrukcyjne jako objaw psychopatologiczny wybranych zaburzeń psychicznych w dorastaniu.” – dr Anita Sumiła

4. „Sytuacje kryzysowe u młodzieży z głębszymi zaburzeniami psychicznymi. Pomiędzy terapią a interwencją kryzysową.” – mgr Agnieszka Topolewska

5. „Czynniki terapeutyczne i wzmacniające więź w planowaniu działań w placówkach wychowawczych.” – mgr Dorota Modrzyńska, mgr Tomasz Kwiatkowski

6.Praca interdyscyplinarna w kontekście  działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych- rozwiązania praktyczne.” – mgr Magdalena Szerszyńska

2 dzień

9.30 – 10.15 – wykład: „Obrony maniakalne w adolescencji.” – mgr Maciej Musiał

10.15 – 11.15 – wykład/prezentacja: „Model pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzinami – doświadczenia duńskie.” – goście z Kopenhagi

11.15 – 12.00 – wykład: „Kształtowanie się tożsamości i zdolności do kreatywności w okresie adolescencji.” – mgr Dorota Modrzyńska

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.00  – wykład: „Działania interdyscyplinarne jako  zdolność tworzenia więzi i współpracy specjalistów w grupie.” – mgr Magdalena Szerszyńska

13.00 – 13.15 – podsumowanie, zakończenie Sympozjum


więcej informacji na stronie internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej:

www.swps.pl


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPIA W GDAŃSKU