Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi.”

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku3 października 2014 roku odbędzie się konferencja regionalna pod tytułem: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki.” Na konferencję zapraszają organizatorzy: Fundacja „Czyste Dźwięki”, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Konferencja będzie miała miejsce właśnie w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, ul. Polna 16/20.


„Dzień, tydzień, miesiąc bez Internetu i telefonu. Czy w dobie dzisiejszych czasów taka separacja byłaby w ogóle możliwa? Coraz częściej nie potrafimy zrezygnować z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci. Owszem, przydają nam się w pracy, podróży, jednak czy jesteśmy przez nie ubezwłasnowolnieni? Jaka jest granica pomiędzy poprawą jakości życia a uzależnieniem behawioralnym? Jakie zagrożenia niosą za sobą uzależnienia i jak wpływają na rozwój młodych ludzi?”

informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: www.swps.pl


Program konferencji:

„Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki”.

8.30- 9.15 – rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 – powitanie

9.30 – 10.15 –  Wykład inauguracyjny: „Powody, dla których młodzi ludzie podejmują zachowania mogące skutkować uzależnieniami behawioralnymi” – mgr Jolanta Koczurowska

10.15 – 11.00 – Prezentacja badań dotyczących wzoru używania internetu przez młodych ludzi – mgr Magdalena Wróblewska, Fundacja Dzieci Niczyje

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 12.00 – Siła wirtualnego świata – zmiany zachowań i zmiany psychiczne, związane z nadużywaniem internetu – mgr Dorota Modrzyńska

12.00 – 12.45 – Zadania rozwojowe w okresie dorastania w kontekście międzypokoleniowego przekazu wzorców przywiązania. Grupy ryzyka – prof. Wioletta Radziwiłłowicz

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 13.45 – Formy pomocy terapeutycznej dla młodych osób – zagrożonych uzależnieniem behawioralnym i uzależnionych oraz ich rodzin – mgr Dorota Jabłońska, Poradnia Poza Iluzją

13.45 – 14.30 – Profilaktyka uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym – mgr Zygmunt Medowski

14.30 – 15.00 Dyskusja panelowa – „Wyzwania dla profilaktyki” – prowadzenia mgr Zygmunt Medowski

15.00 – 16.00 – zakończenie, obiad

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia i wysłać na adres czyste.dzwieki@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


PSYCHOLOG W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: Konferencja Pro Mama: „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKonferencja Pro Mama „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej”.

PRO-MAMA (Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem) oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję pod tytułem: „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej”. Konferencja odbędzie się 23.05.2014r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jej koszt to 90zł. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego bezpłatnie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


szczegóły na stronie internetowej:

www.konferencja.pro-mama.pl


Program konferencji:

• Zofia Czepulonis Panasiuk (psychoanalityk) – „Rozwój seksualny dzieci, jego zakłócenia i ich wpływ na pojawienie się zaburzeń seksualnych”.

• Edyta Kołodziej Szmid (psycholog, terapeuta) –  „Teoria rozwoju psychoseksualnego”.

• Anna Dziemian,  Anna Jurys – „Randka z tatą, ślub z mamą czyli Edyp wkracza do rodziny”.

• dr Natasza Kosakowska-Berezecka (Instytut Psychologii UG), dr Paulina Pawlicka (Instytut Psychologii UG) – „Gender dla początkujących i zaawansowanych, czyli w jaki sposób płeć wpływa na jakość życia kobiet i mężczyzn”.

• Anna Wyszkowska (psychoterapeuta), Anna Dyduch Maroszek (psychoterapeuta) – „Życie z Edypem – jak kompleks Edypa organizuje nasze życie społeczne” – teoria ilustrowana scenami filmowymi.

• Seksualność dziecięca  w mediach i świadomości społecznej – nagrania reporterskie

• Dyskusja – Agnieszka Humięcka (psychoterapeuta), Oskar Zięba (psychoterapeuta)


ProMama jest stowarzyszeniem wspierającym wczesną relację z dzieckiem, oferowana pomoc jest nieodpłatna, jest kierowana przede wszystkim do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. W zakresie proponowanych działań jest pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców i małych dzieci, rozwój wiedzy empirycznej i teoretycznej z zakresu psychologii, socjologii i medycyny, podnoszenie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności rodziców i osób zajmujących się pomaganiem rodzinom, dbałość o przestrzeganie standardów dobrej opieki nad rodziną i dzieckiem, zgodnych ze standardami WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia), PTPP i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, profilaktyka zdrowia psychicznego rodziców i małych dzieci, propagowanie wiedzy na temat zjawisk i trudności okresu okołoporodowego, organizowanie i realizacja kompleksowej opieki dla matek małych dzieci do 4 roku życia. Stowarzyszenie działa od 2010 roku.


PSYCHOLOG GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.”

Psycholog GdańskPrezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacją Psychologiczną oraz Wydawnictwem EneDueRabe zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” – „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.” Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudzień 2013r. przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku (budynek Wydziału Nauk Społecznych UG). Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja!


www.konferencja.raclawicka.gda.pl


Program Konferencji:

1 Dzień – 6 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Władze Miasta Gdańska, Władze UG, Dyrektor GOPP

Moderator I, II, III sesji – mgr Lech Kalita

I sesja

9.30 – 10.15 – dr n. med. Cezary Żechowski – wykład inauguracyjny – „Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy”

10.15 – 11.00 – dr n. hum. Magdalena Chrzan-Dętkoś – wykład „Kogo zobaczę w lustrze? –psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły urazów psychicznych

11.00 – 11.15 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa
II sesja

11.45 – 13.00 – Gro Dahle – wykład „Zły człowiek (Sinna Mann)”

13.00 – 13.30 – Projekcja filmu „Zły Człowiek” reż. Anita Killi

13.30 – 13.45 – Dyskusja, pytania od uczestników

13.45 – 14.45 – Przerwa obiadowa

III sesja

14.45 – 15.30 – mgr Grażyna Lewko – wykład „Odzyskiwanie kontroli nad własnym ciałem u dzieci po inwazyjnych zabiegach medycznych”

15.30 – 16.15 – mgr Leszek Drozdowski „Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii”

16.15 – 16.30 – Dyskusja, pytania od uczestników

16.30 – 17.30 – „Czy psychoterapia jest niezbędna do uporania się z traumą?”
moderator mgr Leszek Drozdowski – panel dyskusyjny

17.30 – 18.30 – Poczęstunek z symboliczną lampką wina

 

2 Dzień – 7 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty, odbiór zaświadczeń

Moderator I, II sesji – dr Magdalena Błażek

I sesja

9.00 – 9.45 – prof. dr hab. Maria Beisert – wykład „Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie”

9.45 – 10.15 – mgr Katarzyna Kurkiewicz – wykład „Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska

10.15 – 10.45 – mgr Krzysztof Sarzała – wykład „Dobrodziejstwa i przekleństwa interwencji z wykorzystaniem procedury Niebieskiej Karty”

10.45 – 11.00 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

II sesja

11.30 – 12.00 – mgr Anna Jarząbek – wykład „Proces uwalniania się z więzów przemocy – na podstawie pracy z osobami doświadczającymi przemocy na różnych etapach pomagania”

12.00 – 12.45 – „Przemoc w rodzinie-kiedy interwencja, kiedy terapia
moderator prof. dr hab. Maria Beisert – panel dyskusyjny

12.45 – 13.15 – Przerwa kawowa

13.15 – 15.15 – Warsztaty

Warsztaty:

„Przemoc rzeczywista czy przemoc rzekoma? – analiza przypadków” (dr Magdalena Błażek, dr n. hum. Aleksandra Lewandowska-Walter)

„Psychoanalityczne spojrzenie na przemoc – praca z filmem „Zło” (mgr Lech Kalita, dr Justyna Świerszczyńska)

„Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska” – seminarium (mgr Katarzyna Kurkiewicz)

„Kiedy i jak reagować na przemoc wobec dzieci?” (mgr Renata Durda)

„Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii” – seminarium (mgr Leszek Drozdowski)

„Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy” – seminarium (dr n. med. Cezary Żechowski)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: Konferencja warsztatowa.

Psychoterapeuta Gdańsk2 grudnia (poniedziałek) 2013 r. w godz. 13:15-17:00 w w Ateneum – Szkoła Wyższa, ul.Wały Piastowskie 1 „Zieleniak” w Gdańsku odbędzie się konferencja warsztatowa pod tytułem:  „Dynamiczna Tożsamość – warsztat online jako dialog pokoleń. Gra jako dialog – dialog jako gra”? Na wydarzenie zapraszają Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Fundacja Citizen Project. Konferencja organizowana jest w ramach projektu edukacyjnego „Dynamiczna Tożsamość – Warsztat online jako dialog pokoleń”. Spotkanie adresowane jest do młodzieży, opiekunów, rodziców, wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli oraz osób zainteresowanych tą tematyką. W konferencji warsztatowej toczyć się będzie rozmowa na tematy: czym jest uzależnienie w sieci i jak możemy rozpoczynać dialog międzypokoleniowy na temat swoich emocji online i o wartościach niewerbalnej komunikacji w obszarze edukacji medialnej.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: a.baranowska@gcpu.pl, tel. 58 320 02 56 w.34

Udział w konferencji jest bezpłatny!


W Ateneum – Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały: Wydział Studiów Edukacyjnych, prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie (Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Katedra Nauki o Rodzinie, Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą), Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka (Katedra Europeistyki, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji), Wydział Neofilologii, prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska (Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Hiszpańskiej, Katedra Filologii Włoskiej).


www.ateneum.edu.pl/aktualnosci/dynamiczna-tozsamosc-warsztat-online-jako-dialog–2


TERAPIA GDAŃSK PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK GDAŃSK PSYCHOLOG

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Zdrowie psychiczne w życiu społecznym.”

Psychoterapeuta GdańskJuż jutro odbędzie się w Gdańsku konferencja naukowa pt. „Zdrowie psychiczne w życiu społecznym” w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja jest organizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, jest swoistą odpowiedzią na ciągle wzrastające społeczne zainteresowanie tematyką zdrowia psychicznego, miejsca w społeczeństwie osób zaburzonych psychicznie, dostępnych form pomocy psychologicznej i psychoterapii. Społeczeństwo poszukuje informacji o zaburzeniach psychicznych – coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że wokół nas żyją osoby chore. Na szczęście obecnie rzadziej niż wcześniej spotykamy się z wykluczaniem tych osób z życia codziennego. Zmieniło się też ich spostrzeganie na przestrzeni lat, powoli zmienia się też sposób postrzegania korzystania z terapii – przestaje to być temat wstydliwy, tabu.

Udział w konferencji jest bezpłatny!


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustaliła dzień 10 października jako Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że ponad 350 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję i zaburzenia psychiczne. Problem zdrowia psychicznego i chorób psychicznych dotyczy każdego kraju, kultury, grupy wiekowej i społecznej. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są także przyczyną samobójstw. Wczesna diagnoza oraz odpowiednie leczenie i wsparcie wydają się zatem kluczowe w obliczu tak ogromnego zasięgu zjawiska oraz jego konsekwencji. Niestety, ponad połowa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne nie otrzymuje żadnego wsparcia i w ogóle nie jest leczona. Według deklaracji WHO (ang. World Health Organization) z 2003 roku: „Opieka nad zdrowiem psychicznym powinna być realizowana przez ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodki środowiskowe. Duże i scentralizowane instytucje powinny być zastąpione przez bardziej dostosowane do potrzeb ośrodki zdrowia psychicznego.”


szczegóły dotyczące zapisów tutaj: www.gdansk.pl


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKGDAŃSK PSYCHOLOGPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: KONFERENCJA NAUKOWA „Współczesne wyzwania psychoonkologii.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7-8 września 2013r. odbędzie się w Gdańsku Konferencja Psychoonkologiczna „Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej”.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Podyplomowe Studia Psychologii Klinicznej oraz Podyplomowe Studia Psychoonkologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny). Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z pomocą psychologiczną udzielaną chorym i ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą. W programie konferencji między innymi wykłady: „Kiedy wsparcie leczy?” (Małgorzata Tartas, specjalista psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychoterapeuta psychoanalityczny), „Praca z lękiem w rozumieniu psychoterapii psychodynamicznej” (Justyna Pronobis Szczylik- psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog), „Psychoanaliza i psychoonkologia” (Maciej Musiał- psychologpsychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).


Na Konferencji między innymi:

PRZYSTOSOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ przewodniczą: prof. Mikołaj Majkowicz, dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Reneta Stępień, Stanisław Głuszek, Grażyna Wiraszka, Dorota Kozieł, Lidia Ratowska: „Możliwości funkcjonalne chorych z rakiem jelita grubego a zapotrzebowanie na wsparcie psychospołeczne.”

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak: „Rozpoznanie raka jajnika w ciąży – dylematy matek i personelu medycznego przed i w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.”

Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz: „Rola stylu przywiązania w kształtowaniu zapotrzebowania na wsparcie i jego związek z poziomem emocji negatywnych i stresu onkologicznego u osób z chorobą onkologiczną .”

Monika Jankowska: „Seksualność młodych kobiet po leczeniu raka piersi z perspektywy rozwojowej.”

Joanna Dymecka: „Style radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci chorych onkologicznie.”

Mariola Bidzan, Agata Rudnik: „Powrót do aktywności zawodowej i społecznej kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa.”

Kinga Pinker, Mariola Bidzan: „Uwarunkowania psychospołeczne występowania cech osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową.”


więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć tutaj: www.knwwp.ug.edu.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK