Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskObecnie odbywa się rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.


Roczne studium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.


„Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Stosowany tu system psychoterapeutyczny – paradygmat psychodynamiczny – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Został on określony i wprowadzony do praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie przez dra Piotra Drozdowskiego, psychiatrę i psychoterapeutę, do 2012 roku Ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, we współpracy i  dialogu z doc. dr Boguchwałem Winidem, psychiatrą i psychoanalitycznym psychoterapeutą, uczniem Gustawa Bychowskiego (polskiego psychoanalityka praktykującego w USA). Ich wieloletnie doświadczenie w stosowaniu psychoanalizy  w warunkach krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, w odniesieniu do doświadczeń psychiatrów i psychoanalityków z USA, zainspirowało dużą część środowiska psychoterapeutów do przyjęcia i rozwijania podejścia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii.”

cytat ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej: (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: „Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuObecnie trwa nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży na rok akademicki 2014/2015. Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy i Poznaniu. Studium jest etapem wstępnym do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.


Dwuletnie studium skierowane jest do pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i agresji oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów Socjoterapeuty i Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej od drugiego roku (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej działa w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego).


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach. Stosowany tu system psychoterapeutyczny – podejście psychodynamiczne – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.


więcej informacji na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) i Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Szkolenie z psychoterapii dzieci. „SETTING W PUDEŁKU.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuSzkolenie z psychoterapii dzieci skierowane jest do psychologów, pedagogów, terapeutów, osób szkolących się w psychoterapii. Całodniowe szkolenie w formie warsztatów obejmie następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia pracy psychoterapeutycznej, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków- (Melanie Klein, Anna Freud, Donald Woods Winnicott, Margaret Mahler), zabawa w terapii, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami psychoterapeutów prowadzących szkolenie. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji terapeutycznych, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.

Melanie Klein- (ur. 30 marca 1882 w Wiedniu, zm. 22 września 1960); brytyjska psycholog i psychoanalityk austriackiego pochodzenia, główna przedstawicielka nurtu teorii relacji z obiektem, znacznie rozwinęła technikę psychoterapii dzieci;

Anna Freud- (ur. 3 grudnia 1895 w Wiedniu, zm. 9 października w Londynie); najmłodsza córka Zygmunta Freuda i Marty Freud; terapeutka dziecięca, rozwijała teorię psychoanalityczną swojego ojca, badała mechanizmy obronne osobowości, wniosła twórczy wkład w teorię relacji z obiektem poprzez dyskusję nad rozwojem dziecka wraz z Margaret Mahler;

Donald Woods Winnicott- (ur. 7 kwietnia 1896, zm. 28 stycznia 1971); brytyjski psychoanalityk, z wykształcenia pediatra, całe życie poświęcił badaniom klinicznym i psychoterapii niemowląt, małych dzieci i ich matek; był prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu artykułów publikowanych w prasie medycznej;

Margaret Mahler- (ur. 1897, zm. 1985); węgierska psycholog dziecięca zajmująca się psychoanalizą; jest autorką teorii rozwoju psychicznego dziecka od urodzenia do 24 miesiąca życia- podkreśla znaczenie relacji dziecka z ważnym dla niego obiektem (matką) we wczesnych fazach jego rozwoju; według Margaret Mahler istnieją tak zwane „psychiczne narodziny” będące drogą jaką pokonuje dziecko od fazy symbiotycznego scalenia z matką do osiągnięcia stabilnej, indywidualnej tożsamości.


więcej o szkoleniu z psychoterapii dzieci:

www.psychoterapia-malyksiaze.pl/page6.html


TERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU