Rozmowy: Adam Phillips i Andrew Miller.

26 litego 2013 roku na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych odbyło się psychoanalityczne sympozjum. Poniższy film przedstawia dyskusję pomiędzy dwoma psychoterapeutami. Rozmawiają Adam Phillips i Andrew Miller:

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuAdam Phillips urodził się 19 września 1954 roku, jest brytyjskim psychoanalitykiem i eseistą. Od 2003 roku jest dyrektorem edycji wydawnictwa Penguin Classics, zajmuje się nadzorem tłumaczeń tekstów Zygmunta Freuda. Recenzuje też często teksty z London Review of Books. Joan Acocella, dziennikarz pracujący w The New Yorker określił Phillips’a jako „najbardziej psychoanalitycznego pisarza Wielkiej Brytanii”. Już w czasach nastoletnich rozwinął niezwykłe zainteresowanie literaturą, postanowił zostać psychoterapeutą po przeczytaniu biografii Carla Junga, zawsze wierzył, że psychoanalizie bliżej jest do poezji niż do medycyny, nazywał ją „praktyczną poezją”. Swoją praktykę terapeutyczną rozpoczynał pracując z dziećmi, w wieku 27 lat uzyskał uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i w latach 1990 – 1997 prowadził terapię dziecięcą w Charing Cross Hospital w Londynie. Przez 17 lat pracował w brytyjskiej służbie zdrowia. Obecnie dzieli czas pracy pomiędzy swoją prywatną praktyką psychoterapeutyczną w Notting Hill w Londynie a pisaniem. Adam Phillips jest uznany za jednego z najlepszych teoretyków i pisarzy współczesnej psychoanalizy. W swoich pracach czerpie garściami z filizofiii, poezji i literatury. Zdecydowanie odmawia określania swoich zainteresowań psychoterapeutycznych w konkretnej tematyce, o psychoanalizie w ogóle wypowiada się tak, że – pomimo tego, że niezwykle ją ceni – nie jest to remedium na wszystkie problemy i jedyna słuszna droga do lepszego samopoczucia. Mówi: „Psychoanaliza nie znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania pacjenta, może być jedynie stworzeniem ryzyka, że pacjent sam na nie odpowie.”

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Rozmowy: What is Mentalization?

Poniższy film przedstawia wywiad wokół tematu mentalizacji. Psychoterapeuta Peter Fonagy odpowiada na pytanie: „Czym jest mentalizacja?”, obrazowo i trafnie opowiada o tym, co dokładnie oznacza to zjawisko i umiejętność ludzkiego umysłu.

Mentalizacja odnosi się do naszej umiejętności „poznania” siebie i drugiego człowieka. Polega na rozpoznawaniu i zdawaniu sobie sprawy z własnego stanu umysłu, specyficznej świadomości i myśleniu o sobie oraz o swoim zachowaniu. Jest to stan rozumienia siebie i innych, wyciągania wniosków, nazywania ale i również odzwierciedlania uczuć innych osób poprzez odbieranie i interpretację emocji.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPeter Fonagy urodził się w 1952 roku na Węgrzech. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, jest psychoanalitykiem, praktykującym terapeutą. Studiował psychologię kliniczną na Uniwersytecie w Londynie (University College London). Obecnie jest profesorem i szefem Wydziału Psychologii Klinicznej na swojej macierzystej uczelni, dyrektorem Centrum Anny Freud w Londynie, psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jego badawcze zainteresowania krążą wokół zaburzeń osobowości borderline, przemocy oraz tworzenia wczesnych relacji  i przywiązania. Jego praca łączy doświadczenie kliniczne z empirycznymi poszukiwaniami. Napisał liczne artykuły w tematyce swoich zainteresowań, jest autorem 16 książek. Peter Fonagy od 2013 roku jest kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego OBE (The Most Excellent Order of the British Empire), otrzymał również kilka nagród i wyróżnień za osiągnięcia życiowe, między innymi ze strony Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Światowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci.

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


TERAPEUTA GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Rozmowy: „The Originality of Melanie Klein.”

Film jest nagraniem rozmowy na temat Melanie Klein- jej historii życiowej, początkach powstawania psychoterapii dziecięcej i rozwijania się teorii psychoanalitycznych. O swoich osobistych doświadczeniach z Klein i własnym doświadczeniu zawodowym na polu psychoterapii dziecięcej opowiadają współcześni psychoanalitycy Edna O’Shaughnessy i Ron Britton.


Gabinet Psychoterapii GdańskEdna O’Shaughnessy jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją drogę psychoterapeutyczną zaczynała kończąc studia filozoficzne, w latach 50-tych XX wieku przeprowadziła się na stałe z Południowej Afryki do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła pobierać nauki dotyczące dziecięcej psychoanalizy w Klinice w Travistock. Uczyła się między innymi od Esther Bick, Betty Joseph i Hanny Segal.Swoją pracę naukową poświęciła przede wszystkim tematyce mechanizmów obronnych osobowości oraz nieprawidłowości obszaru superego.


Gabinet Psychoterapii GdańskRon Britton – podobnie jak Edna O’Shaughnessy – jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako lekarz i psychiatra dziecięcy w Klinice w Travistock, gdzie pracował z „zdemoralizowanymi” dziećmi i ich rodzicami. Jego zainteresowania zawodowe krążą głównie wokół wyobraźni. Napisał książkę pt.: „Belief and Imagination”, w której opisuje swoje idee dotyczące prawdy oraz poczucia psychicznej realności.


Gabinet Psychoterapii GdańskMelanie Klein (ur. 30 marca 1882 w Wiedniu, zm. 22 września 1960) – brytyjska psycholog i psychoanalityczka austriackiego pochodzenia. W 1903 r. wyszła za mąż za Artura Kleina, z którym miała troje dzieci. W 1917 roku Klein poznała Zygmunta Freuda podczas spotkania członków Towarzystw austriackiego i węgierskiego. Własną analizę rozpoczęła u Sandora Ferencziego. W 1921 roku rozstała się z mężem i wraz z dziećmi zamieszkała w Berlinie. Separacja zakończyła się rozwodem w 1923 r. Następnie rozpoczęła analizę u Karla Abrahama. Była główną przedstawicielką nurtu teorii relacji z obiektem w Wielkiej Brytanii. Znacznie rozwinęła technikę psychoterapii dzieci.


więcej o Melanie Klein można zobaczyć i przeczytać w tych miejscach:

Nowości wydawnicze: „Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna.”

Biografie: „Melanie Klein.”


PSYCHOTERAPIA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Rozmowy: „Czym właściwie jest psychoterapia?”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskFilm przedstawia rozważania i próbę odpowiedzi na pytanie: „Czym właściwie jest psychoterapia?”. Rozmawiają psychoterapeuci: dr Amira Simha – Alpern i Gerald J. Gargiulo.

OBEJRZYJ FILM TUTAJ:

www.youtube.com/watch?v=ux0eer14fx8&list=PLjjb9RF_KeLRRQHvDuYRPi3-XMMg91TRf&index=7


Dr Amira Simha – Alpern jest psychologiem, psychoanalitykiem, profesorem i superwizorem w Derner Institute at Adelphi University oraz członkinią Suffolk Institute for Psychotherapy and Psychoanalysis. Wielokrotnie publikowała artykuły dotyczące tematyki zaburzeń odżywiania, tożsamości wielokulturowych, lęków, traum, poczucia winy i relacji terapeutycznej. Ukończyła szkolenie psychoanalityczne w Derner Institute for Advanced Psychological Studies.


Dr Gerald J. Gargiulo jest psychoterapeutą, psychoanalitykiem, poetą, obecnie pracuje w ramach prywatnej praktyki zawodowej w Stamford, Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Zasiada w zarządach edytorskich takich periodyków jak: Psychoanalytic Psychology, The Psychoanalytic Review i The International Journal of Appiued Psychoanalytic Studies. Opublikował ponad sto artykułów (zarówno akademickich jak i popularnonaukowych) dotyczących znaczenia psychoterapii. W swoich tekstach chętnie łączy wątki duchowe, filozoficzne i psychologiczne. Wykłada na uniwersytetach w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.


„Psychoanaliza to teoria na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, metoda jego badania, a także leczenia. Podstawowym założeniem psychoanalizy jest istnienie nieświadomości. Znaczna część naszego umysłu nigdy nie jest i nie stanie się świadoma. Także doświadczenia świadome mogą zostać zapomniane, czyli wyparte do nieświadomości, a mimo to pozostają aktywne i wpływają na treść i jakość życia. Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin (filozofowie, krytycy sztuki, literatury, filmu) oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych. Psychoanaliza jako metoda badania i leczenia zakłada, że na kształtowanie się osobowości, poza czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi, mają wpływ relacje z rodzicami, a także ważne doświadczenia – narodzin, seksualności, miłości i nienawiści, utraty i śmierci – które przeżywamy od początku życia i które często są źródłem wewnętrznych konfliktów. Te doświadczenia oraz fantazje na ich temat tworzą wzorce, które pozostają nieświadome i określają relacje wobec siebie i innych ludzi w późniejszym życiu. Psychoanaliza umożliwia osobom, które się jej poddają poznanie niektórych nieświadomych mechanizmów i konfliktów, i uzyskanie większego wpływu na własne życie. Psychoanaliza to teoria i metoda stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda (1856-1939), który pokonując opór środowiska we Wiedniu, skupił wokół siebie wielu psychiatrów i specjalistów innych dziedzin, zafascynowanych jego nowatorskim myśleniem na temat funkcjonowania umysłu. Koledzy i uczniowie Freuda rozpropagowali jego teorię w innych krajach Europy i obu Ameryk. Dzięki pracy kolejnych pokoleń jego uczniów i następców psychoanaliza nadal dynamicznie się rozwija, tworząc nowe psychoanalityczne teorie, inspirowane różnymi aspektami teorii Freuda. Jego dzieło okazało się tak oryginalne i inspirujące, że stało się fundamentem współczesnej psychologii i pierwowzorem wielu istniejących metod psychoterapeutycznych. Zygmunt Freud wraz ze współpracownikami założył w 1910 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne (International Psychoanalytical Association – IPA), które działa nieprzerwanie od tamtego czasu, ma obecnie ponad 12 tysięcy członków i zrzesza powyżej 100 organizacji psychoanalitycznych z bardzo wielu krajów na wszystkich kontynentach. (…) Psychoanalizę, która jest głębokim i intensywnym procesem badania umysłu i pozwala poznawać to, co w nas nieświadome, mogą podjąć osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o swoim życiu psychicznym i o mechanizmach, które nim kierują, a są trudne do zrozumienia. Psychoanaliza może być sposobem na rozwój osobowości i osiągnięcie wewnętrznej wolności, dzięki czemu zwiększają się zdolności do nawiązywania długotrwałych głębokich relacji z innymi oraz twórczego wykorzystywania własnych możliwości. Dlatego też psychoanaliza jako metoda leczenia jest wskazana dla osób, które mają w życiu poważne problemy. Mogą to być na przykład trudności w nawiązaniu bliskiej relacji z inną osobą, albo kłopoty w istniejącym związku, problemy z własną seksualnością, konflikty w relacjach społecznych, powtarzające się porażki w pracy. Osoba, która miała w przeszłości traumatyczne doświadczenia może borykać się z powracającymi wspomnieniami tych zdarzeń i z brakiem zaufania do innych, co utrudnia lub uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie wśród ludzi. Zdarza się, że człowiek, który utracił bliską osobę, nie może przestać jej opłakiwać i żyć dalej własnym życiem. Ktoś inny z kolei może czuć, że jego kreatywność jest z niejasnych przyczyn zahamowana, co utrudnia mu pracę lub naukę. Niekiedy psychologiczne problemy przejawiają się pod postacią rozmaitych objawów. Są ludzie, których życie jest ograniczone przez sztywność zachowania i konieczność wykonywania określonych rytuałów. Są tacy, którzy doznają paniki na otwartej przestrzeni i tacy, którzy przeżywają ją w zatłoczonych czy zamkniętych pomieszczeniach. Lęk jest bardzo częstym objawem u ludzi zgłaszających się na psychoanalizę – może dotyczyć czegoś bardziej lub mniej określonego, ale często jest to lęk egzystencjalny, dotyczący na przykład tego, co przyniesie przyszłość i czy dadzą oni radę sprostać jej wyzwaniom. Często mają oni także przeżycia depresyjne – obniżony nastrój, zahamowaną aktywność, brak nadziei, smutek. Wiele osób skarży się także na różne dolegliwości cielesne, dla których nie znaleziono fizycznego uzasadnienia. Ludzie, którzy decydują się na psychoanalizę na ogół podejrzewają, że przyczyna ich trudności i niepowodzeń może leżeć w nich samych i pragną ją poznać, by rozwiązać psychiczne konflikty, które powodują, że życie jest dla nich tak trudne. Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Psychoanalityk nie koncentruje się jednak na usuwaniu objawów cierpienia, tylko szuka jego przyczyn w nieświadomości, sięgając do najwcześniejszych doświadczeń pacjenta i analizując ich wpływ na jego aktualne relacje i zachowanie.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


TERAPIA W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Rozmowy: „Encounters through Generations – dr Leslie Sohn.”

Film jest jednym z cyklu pt. „Encounters through Generations”, stworzonego przez Brytyjski Instytut Psychoanalizy (Institute of Psychoanalysis). O swoim życiu i aktywności zawodowej opowiada dr Leslie Sohn.


Psychoterapia GdańskDr Leslie Sohn (ur. 1919r. -zm. 2013r.) urodził się w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) jako najmłodszy z trójki dzieci (miał dwie starsze siostry). Uczęszczał do lokalnej szkoły publicznej, następnie studiował medycynę na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Podczas nauki szczególnie upodobał sobie pole psychiatrii. Dyplom lekarza uzyskał już w Durbanie, skąd- poczekawszy na zakończenie II wojny światowej- udał się do Wielkiej Brytanii. Przez kolejne lata doskonalił swój psychiatryczny warsztat, pracując jako lekarz w Londynie. Podczas swojej praktyki współpracował z psychoterapeutami analitycznymi (Clifford Scott i William Gillespie), którzy zachęcili go do zainteresowania się psychoanalizą i wstąpienia do Instytutu Psychoanalizy. Tam pobierał nauki od Marion Milner i Hanny Segal, przeszedł również psychoanalityczne szkolenie dotyczące prowadzenia terapii z dziećmi. Przez te wszystkie lata cały czas pracował w Maudsley Hospital w Londynie- został przyjęty na stanowisko lekarza w roku 1952, zakończył swoją tam karierę w roku 1995. Dr Leslie Sohn pracował z setkami pacjentów, jako wykładowca inspirował studentów medycyny do wdrażania się w świat psychoterapii psychoanalitycznej. Specjalizował się głownie w pracy z pacjentami psychotycznymi, wykazującymi zachowania agresywne. Wielokrotnie publikował swoje prace w „International Journal of Psychoanalysis”. Najbardziej znany jego artykuł pod tytułem „Unprovoked Assaults” („Nieprowokowane ataki”) miał ogromny wkład w rozumienie pracy terapeutycznej z pacjentami psychotycznymi. Dr Leslie Sohn kontynuował swoją prywatną praktykę psychoterapeutyczną, jak i pracę na rzecz brytyjskiej służby zdrowia do 2010 roku. Uwielbiał życie domowe, spędzał bardzo dużo czasu ze swoją rodziną. Miał czworo dzieci, dziewięcioro wnuków i pięcioro prawnuków.


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Institute of of Psychoanalysis: www.psychoanalysis.org.uk


Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia stanów mogących manifestować się zarówno jako objawy fizykalne, jak i zaburzenia umysłowe. Polega ona na tworzeniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w celu przepracowania (często poprzez odtwarzanie) znaczących relacji z przeszłości pacjenta oraz wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKPSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Rozmowy: „Hanna Segal.”

Ten krótki film przedstawia wzruszający wywiad z Hanną Segal – po polsku, o Polsce i nie tylko. Rozmowa została nagrana podczas ostatniej wizyty Hanny Segal w Polsce, wywiad przeprowadził psychoanalityk Maciej Musiał.


Psycholog GdańskHanna Segal (z domu Poznańska), ur. 20 sierpnia 1918 roku w Łodzi, zm. 5 lipca 2011 roku w Londynie, była polską psychoanalityczką żydowskiego pochodzenia. Lata młodzieńcze Hanna Segal spędziła w Warszawie. W latach 30. mieszkała wraz z rodziną w Genewie. Bardzo szybko wróciła i rozpoczęła studia na Wydziale Medycyny Akademii Medycznej w Warszawie. Angażowała się w działalność Młodzieżowej Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Zaczęła przejawiać zainteresowania psychoterapią psychoanalityczną. Wybuch II wojny światowej zastał ją na wakacjach we Francji. Po inwazji III Rzeszy na Francję uciekła do Wielkiej Brytanii. Tam kontynuowała studia medyczne w Edynburgu. Rozpoczęła własną terapię analityczną u Davida Matthewsa związanego z Melanią Klein. Następnie kontynuowała analizę u samej Melanii Klein. W 1945 roku rozpoczęła własną praktykę. W 1949 roku została członkiem British Psychoanalitycal Society (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne).


Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia stanów mogących manifestować się zarówno jako objawy fizykalne, jak i zaburzenia umysłowe. Polega ona na tworzeniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w celu przepracowania (często poprzez odtwarzanie) znaczących relacji z przeszłości pacjenta oraz wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.


Więcej o Hannie Segal można przeczytać w tych miejscach:

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: www.isphs.pl/?page_id=458

Melanie Klein Trust: www.melanie-klein-trust.org.uk/segalPsycholog Gdańsk


 PSYCHOTERAPIA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSKTERAPIA GDAŃSK

Rozmowy: „The Beauty of Aging”: Hedda Bolgar

O starzeniu się, umieraniu, aktywności życiowej i zawodowej „po osiemdziesiątce” mówi Hedda Bolgar. Dr Hedda Bolgar (1909 – 2013) była psychoanalitykiem, większość swojego życia mieszkała i pracowała psychoterapeutycznie w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Pozostała aktywna zawodowo bardzo długo, przyjmowała pacjentów cztery razy w tygodniu w wieku 102 lat. Studiowała na uniwersytecie w Wiedniu, nauki pobierała od samego Zygmunta Freuda. W wielu swoich wypowiedziach walczy z mitem, według którego nie powinno się być aktywnym zawodowo i społecznie po 80 roku życia, przeciwnie- sama podkreśla, że rozpoczęła ogrom swoich przedsięwzięć po 65 roku życia. Była jedną z kilku niezwykłych kobiet, które wzięły udział w projekcie „The Beauty of Aging” („Piękno starzenia się”).

Psychoterapia GdańskPsychoanaliza jest to metoda poznania i leczenia człowieka, teoria psychopatologii i teoria pozwalająca wyjaśnić różne zjawiska społeczne i kulturowe. Została zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda. Terapia psychoanalityczna odkrywa i bada nieświadome konflikty wewnętrzne, motywacje i znaczenie objawów. Dąży do modyfikacji systemu mechanizmów obronnych oraz integracji różnych części psychiki. Psychoanaliza zainspirowała rozwój innych szkół terapii, a sama współcześnie funkcjonuje jako dziedzina złożona z wielu nurtów myślenia. Ta różnorodność dotyczy założeń na temat źródeł i patomechanizmu rozwoju zaburzeń psychicznych oraz sposobu prowadzenia analizy czy terapii. Sam termin „psychoanaliza” wywodzi się z lat współpracy Zygmunta Freuda z Josefem Breuerem. Ci dwaj wiedeńscy lekarze, próbując leczyć chorych metodą polegającą na odszyfrowywaniu sensu objawów traktowanych jako forma wyrazu nieświadomego życia psychicznego i uświadamianiu ich znaczenia pacjentowi, posługiwali się początkowo określeniem „metoda katartyczna” (od greckiego katharsis= „oczyszczenie”) – w nawiązaniu do terminu znanego w teorii i praktyce dramatu greckiego. Nie można stwierdzić, że psychoanaliza posiada jakąś jednolitą teorię zaakceptowaną przez wszystkie szkoły psychoanalityczne. Można jednak powiedzieć, że wszystkie szkoły psychoanalizy odnoszą się do zbioru podstawowych teorii opracowanych przez Freuda, czy to na zasadzie negacji, czy to rozwijając je lub przekształcając.


więcej na temat projektu „The Beauty of Aging” można znaleźć na stronie internetowej:

www.beautyofaging.com


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA GDAŃSKTERAPIA GDAŃSK