Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Seminaria otwarte PTPP.

Gabinet Psychoterapii Gdańsk12 września tego roku rozpoczął się cykl wykładów otwartych, zaplanowanych na lata 2015 i 2016. Zajęcia są zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i odbywają się w siedzibie głównej Towarzystwa (ul. Złota 9/8, Warszawa). W celu zgłoszenia chęci swojego udziału należy się skontaktować z sekretariatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, ilość miejsc jest ograniczona. Na trzy tygodnie przez rozpoczęciem każdego seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z listą lektur przygotowujących do zajęć. Koszt każdego wykładu to 100zł.


Hormonogram wykładów otwartych:

– 10 października 2015r., godz. 10.00 – 13.30, „Po co śnimy. O funkcji marzeń sennych.” – Hanna Lisowska

– 14 listopada 2015r., godz. 10.00 – 13.30, „Superego kiedyś i dzisiaj. Rozwój koncepcji.” – Anna Mączyńska – Adamczyk

– 12 grudnia 2015r., godz. 10.00 – 13.30, „Praca z seniorami.” – Anna Siemińska

– 23 stycznia 2016r., 10.00 – 13.30, „Wpływ międzypokoleniowego przekazu na przebieg procesu terapii.” – Ewa Sobczak

– 13 luty 2016r., 10.00 – 13.30, „O miłości i nienawiści w przeniesieniu.” – Barbara Teodorczyk

– 12 marca 2016r., 10.00 – 13.30, „Praca z pacjentem psychotycznym – zagadnienia kliniczne i organizacyjne.” – Agnieszka Topolewska

– 7 maja 2016r., 10.00 – 13.30, „Między życiem a śmiercią – praca nad separacją w terapii psychoanalitycznej.” – Ewa Kowalska

– 4 czerwca 2016r., 10.00 – 13.30, „Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie.” – Iwona Rachuna – Woźniak


TERAPIA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK