Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja Naukowa „Przestępstwa Seksualne.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuPomysł na organizację konferencji wynika z dostrzeżenia potrzeby kompleksowego spojrzenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz praktyków związanych zarówno z wymiarem sprawiedliwości, jak i pomocą psychologiczną na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem podejmowanych rozważań będą różnorakie przestępstwa seksualne – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle seksualnym. Nowatorski charakter tego przedsięwzięcia naukowego polega na tym, że doświadczenia i poglądy będą mogli wymienić eksperci reprezentujący takie obszary jak: kryminalistyka, kryminologia, postępowanie karne, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo konstytucyjne, psychologia, psychiatria, seksuologia. Przyczynić się to może do sprawniejszego rozwiązywania wciąż pojawiających się w tym obszarze problemów. Konieczna jest nie tylko poprawa w zakresie wykrywania sprawców przestępstw na tle seksualnym i udowadniania im winy, ale również w podejmowaniu działań zapobiegawczych, resocjalizacji ich sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką psychologiczną.


Data: 8 i 9 września 2014r.

Miejsce: Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Kutrzeby 10

Komitet naukowy:

dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS – przewodnicząca – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr hab. Maria Beisert, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– mgr inż. Michał Chrzanowski – Dyrektor NASK

– dr hab. Szymon Draheim, prof. SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – Uniwersytet Warszawski

– dr hab. Ryszard Jaworski, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

– mł. insp. dr Waldemar Krawczyk – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– dr hab. Marek Leśniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

– dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

– prof. dr hab. Teresa Rzepa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu


Komitet organizacyjny:

dr Piotr Herbowski – przewodniczący – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Piotr Jóźwiak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Krzysztofa Krowiranda – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– mgr Agnieszka Lewicka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– mgr Katarzyna Machniak – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– mgr Martyna Różycka – NASK

– kom. mgr Dominika Słapczyńska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– podkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie

– dr Bartłomiej Wróblewski – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu

– dr Anna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej WZ w Poznaniu


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: www.swps.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUTERAPIA GDAŃSK