Szkolenia, warsztaty psychologiczne: „Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuObecnie trwa nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży na rok akademicki 2014/2015. Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy i Poznaniu. Studium jest etapem wstępnym do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.


Dwuletnie studium skierowane jest do pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i agresji oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów Socjoterapeuty i Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej od drugiego roku (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej działa w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego).


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach. Stosowany tu system psychoterapeutyczny – podejście psychodynamiczne – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.


więcej informacji na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) i Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU