Nowości wydawnicze: „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuNakładem wydawnictwa GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) ukazała się ostatnio nowa książka pod tytułem: „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne„, której autorem jest Maciej Wilk. Książka jest pozycją, która w sposób bardzo wartościowy porządkuje zagadnienia związane z psychoterapią i socjoterapią dzieci i młodzieży w obszarze oświaty i instytucji opiekuńczo – wychowawczych.


„Czym jest socjoterapia oraz czemu służy? Czy coś ją różni od psychoterapii? A czym jest diagnoza?

Socjoterapię opisuje się jako formę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, opierającą się na oddziaływaniach społecznych. Jednak pojęcie to wciąż nie zostało wystarczająco zbadane, a w konsekwencji jednoznacznie zdefiniowane. Niniejsza książka powstała w celu wzbogacenia dość skromnej literatury przedmiotu. Autor analizuje i opisuje znaczenie, cele, funkcje i specyficzne aspekty socjoterapii oraz procesu diagnozy i kwalifikacji do terapii. Dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza. Nie tworzy przy tym kolejnych formułek, lecz wytycza nowy kierunek myślenia o uczestnikach zajęć socjoterapeutycznych i o prowadzących, a nade wszystko o relacjach łączących obie grupy. Proponowany socjoterapeutom sposób myślenia i działania z pewnością udoskonali ich codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.

„Diagnoza w socjoterapii” jest znakomitym źródłem wiedzy o problemach rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przewodnikiem w stosowaniu tej wiedzy dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się różnorodnymi formami pomocy psychologicznej, a także wsparciem dla rodziców, którzy najintensywniej dzielą z dziećmi ich napięcia emocjonalne.
Janusz Kitrasiewicz, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa: www.gwp.pl


mgr Maciej Wilk jest kierownikiem Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, psychologiem, superwizorem psychoterapii oraz treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracuje od 1990 roku.


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU PSYCHOLOG W GDAŃSKU