Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Wykład otwarty PTPP.

Gabinet Psychoterapii w GdańskuSekcja Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza na wykład otwarty dr Cezarego Żechowskiego pod tytułem: „Anoreksja, czyli o popędzie życia i popędzie śmierci – perspektywa neuropsychoanalizy.” Wykład odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2015 roku o godzinie 20.15 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie (ul. Złota 9 m 8).


Dr Cezary Żochowski jest psychiatrą dzieci i młodzieży, psychoterapeutą, doktorem nauk medycznych, adiunktem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, International Association of Couple and Family Psychoanalysis. Mieszka w Warszawie.


„Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) zostało powołane na zebraniu założycielskim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 16.02.2003, a zarejestrowane oficjalnie 29.08.2003. W Radzie i Zarządzie były osoby reprezentujące różne środowiska, by także w ten sposób towarzystwo mogło być wspólne. PTPP integruje środowisko analityczne. Jest otwarte na różnorodność myślenia analitycznego. Poszukuje własnej formuły, wypracowuje swoją tożsamość. Zapewnia dostępność i dobrą jakość szkolenia, w tym szkolenia podyplomowego. Pomaga budować i zachowywać poczucie tożsamości zawodowej.  Daje poczucie przynależności i wspólnoty, dba o interesy terapeutów i o etyczną postawę wobec siebie nawzajem i wobec pacjentów. Promuje podejście psychoanalityczne. Towarzystwo stało się ważnym partnerem dla innych organizacji terapeutycznych, również analitycznych, służby zdrowia i różnych instytucji państwowych. PTPP z powodzeniem interweniowało w sprawie podatku VAT i refundacji usług terapeutycznych przez NFZ oraz przepisów regulujących zatrudnienie terapeutów w służbie zdrowia. Było zapraszane do konsultacji w sprawie ustawy o zawodzie psychologa i projektu ustawy która miała regulować zawód terapeuty. Jest jednym z inicjatorów i członkiem grupy roboczej pracującej od nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. (…)

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej powstała w 2007 roku. Stanowi ją grupa certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów terapii dzieci i młodzieży. Przynależność do Sekcji regulują zapisy dotyczące członkostwa zawarte w Statucie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W 2013 roku Sekcja rozpoczęła realizację szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży którego program spełnia kryteria przyjęte przez EFPP.”

cytat ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej: www.ptpp.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK