Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Intersubiektywność w psychoanalizie.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKonferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na XVI Konferencję „Intersubiektywność w Psychoanalizie”, która odbędzie się 31 maja 2014 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej (adres: Al.Niepodległości 213).

Szczegółowy program konferencji:

– referat „Rodzeństwo i grupa społeczna.” (Juliet Mitchell);

– referat „Matryca intersubiektywności; od ‚relacji z obiektem’ do ‚relacji z podmiotem’. Wpływ rozwoju teorii na brytyjską grupę Niezależnych.” (Joan Raphael-Leff);

– referat „Oscylowanie analityka pomiędzy interpretowaniem i nie interpretowaniem”. (Vincenzo Bonaminio);


Juliet Mitchell – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i profesorem na wydziale psychoanalizy i studiów gender na Uniwersytecie w Cambridge. Była Dyrektorem Psychoanalitycznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie College London. Jest autorką między innymi takich książek jak: „Psychoanaliza i Feminizm. Freud, Reich,  Laing i kobiety”, „Mad Men and Medusa: Reclaiming Hysteria”, „Rodzeństwo, sex i przemoc” oraz edytorką takich prac jak „Seksualność Kobieca, Jacques Lacan i ecole freudienne”, „Selected Melanie Klein”.


Joan Raphael-Leff – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem w Centrum Studiów Psychoanalitycznych Uniwersytetu w Essex, rektorem University College w Londynie i założycielką i przewodniczącą COWAP (Komisji Kobiet i Psychoanalizy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego). Jest szefową wydziału badań psychoanalitycznych w Anna Freud Centre oraz autorką 11 książek i wielu innych publikacji w zakresie psychoanalizy. Ostatnio ukazała się w polskim tłumaczeniu książka pod tytułem „Rozlane mleko”.


Vincenzo Bonaminio – Jest psychoanalitykiem szkoleniowym Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (S.P.I.) i profesorem na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących teorii Donalda Woodsa Winnicotta i Michaela Balinta.


„Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do International Psychoanalytical Association, założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny i ściśle określony regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów.

Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców.

PTPa zrzesza aktualnie 54 członków – licencjonowanych psychoanalityków, posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami International Psychoanalytical Association oraz 28 kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 8 psychoanalitykom z kraju i zagranicy.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, między innymi Ludwika Jekelsa, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoterapeutyczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia.

Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całej Europy. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji i Izraelu, a w kraju – z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.”

cytat zaczerpnięty ze strony Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA GDAŃSK