Portale internetowe: „Czym jest asertywność?”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKrótko, zwięźle i na temat asertywności:

„Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii i potrzeb bez naruszania praw innych ludzi. Świadomość własnych praw, którą daje nam postawa asertywna pozwala nam dbać o własną przestrzeń i budować relacje z innymi ludźmi oparte na partnerstwie, szacunku i poszanowaniu wzajemnym uczuć i poglądów.

Wiele osób sprowadza zachowania asertywne do zachowań egoistycznych lub do mówienia „Nie”, dlatego w opisie treningu chcemy przybliżyć, czym jest asertywność i w jaki sposób może ona zmienić nasze relacje z innymi ludźmi.

Czym jest asertywność? To przede wszystkim:

 • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń,
 • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
 • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
 • autentyczność,
 • elastyczność zachowania,
 • świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
 • wrażliwość na innych ludzi,
 • stanowczość.

W relacji z innymi ludźmi osoba posiadająca postawę asertywną:

 • potrafi kontrolować własne emocje, co oznacza, że wyraża uczucia bez oceniania, atakowania drugiej osoby;
 • nie ulega manipulacjom innych osób, szantażom emocjonalnym ani innym próbom wpływu emocjonalnego;
 • przyjmuje krytykę i opinię;
 • nie odczuwa lęku, poczucia winy, które paraliżują jej zachowanie i powodują, że przyjmuje postawę uległą lub agresywną;
 • potrafi prosić i wyrażać życzenia bez poczucia winy;
 • szanuje prawa, poglądy i uczucia innych nawet jeśli są one inne niż moje;
 • realizuje założone przez siebie cele, chroni własne prawo do poglądów i uczuć pomimo nacisków innych osób i z uwzględnieniem praw innych;
 • wyraża poprzez komunikowanie własnych uczuć i z poszanowaniem innych jak chce być traktowana przez nich;
 • często bowiem inni nie wiedzą co czujemy i co myślimy i w efekcie domyślają się, zgadują lub przyjmują, że zgadzamy się z ich zachowaniem wobec nas;
 • ma poczucie, że jest partnerem dla drugiej osoby i uznaje siebie za tak samo ważnego jak on;
 • potrafi egzekwować swoje prawa i chronić je;

W relacji z samym sobą osoba asertywna:

 • posiada adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby;
 • posiada umiejętność stawiania sobie konkretnych i realistycznych celów, dzięki świadomości własnych słabych i mocnych stron i własnych ograniczeń i kompetencji;
 • w efekcie podejmuje działania, które są w zasięgu jego możliwości a tym samym doświadcza częściej uczucia satysfakcji niż rozczarowania wynikającego z braku realizacji założonych celów;
 • akceptuje siebie;
 • jest świadomy własnych ograniczeń i akceptuje je;
 • daje sobie prawo do popełniania błędów;”

artykuł został zaczerpnięty ze strony internetowej portalu „Park Psychologii”:

www.parkpsychologii.pl/artykuly/137-czym-jest-asertywno%C5%9B%C4%87


TERAPEUTA GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU