Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi.”

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku3 października 2014 roku odbędzie się konferencja regionalna pod tytułem: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki.” Na konferencję zapraszają organizatorzy: Fundacja „Czyste Dźwięki”, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Konferencja będzie miała miejsce właśnie w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, ul. Polna 16/20.


„Dzień, tydzień, miesiąc bez Internetu i telefonu. Czy w dobie dzisiejszych czasów taka separacja byłaby w ogóle możliwa? Coraz częściej nie potrafimy zrezygnować z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci. Owszem, przydają nam się w pracy, podróży, jednak czy jesteśmy przez nie ubezwłasnowolnieni? Jaka jest granica pomiędzy poprawą jakości życia a uzależnieniem behawioralnym? Jakie zagrożenia niosą za sobą uzależnienia i jak wpływają na rozwój młodych ludzi?”

informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: www.swps.pl


Program konferencji:

„Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki”.

8.30- 9.15 – rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 – powitanie

9.30 – 10.15 –  Wykład inauguracyjny: „Powody, dla których młodzi ludzie podejmują zachowania mogące skutkować uzależnieniami behawioralnymi” – mgr Jolanta Koczurowska

10.15 – 11.00 – Prezentacja badań dotyczących wzoru używania internetu przez młodych ludzi – mgr Magdalena Wróblewska, Fundacja Dzieci Niczyje

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 12.00 – Siła wirtualnego świata – zmiany zachowań i zmiany psychiczne, związane z nadużywaniem internetu – mgr Dorota Modrzyńska

12.00 – 12.45 – Zadania rozwojowe w okresie dorastania w kontekście międzypokoleniowego przekazu wzorców przywiązania. Grupy ryzyka – prof. Wioletta Radziwiłłowicz

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 13.45 – Formy pomocy terapeutycznej dla młodych osób – zagrożonych uzależnieniem behawioralnym i uzależnionych oraz ich rodzin – mgr Dorota Jabłońska, Poradnia Poza Iluzją

13.45 – 14.30 – Profilaktyka uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym – mgr Zygmunt Medowski

14.30 – 15.00 Dyskusja panelowa – „Wyzwania dla profilaktyki” – prowadzenia mgr Zygmunt Medowski

15.00 – 16.00 – zakończenie, obiad

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia i wysłać na adres czyste.dzwieki@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


PSYCHOLOG W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU