Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Psychoterapia a kultura.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuW dniach 18–19.10.2014 w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się I Konferencja interdyscyplinarna „PSYCHOTERAPIA A KULTURA „Diagnoza cywilizacji sukcesu”. Celem organizacji konferencji jest tworzenie forum dialogu między nauką i sztuką, medycyną i psychoterapią oraz inspirowanie refleksji nad realnym doświadczeniem człowieka cywilizacji sukcesu. Organizatorami są Redakcja „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury” oraz Wydawnictwo Psychologii i Kultury „ENETEIA”, współorganizatorem jest również Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Współpracują: Katedra Antropologii Kulturowej Instytutu Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Katedra Psychoterapii i Terapii Zaburzeń Seksualnych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej.


W programie między innymi:

„Cywilizacja sukcesu z perspektywy antropologicznej.”

18 października 2014, sobota

– Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski

[Moderator: Zenon Waldemar Dudek – Redaktor naczelny „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”]

– „Ulepszanie siebie” jako praktyka w kulturze neoliberalnej.” – prof. dr hab. Wojciech Burszta

– „O doświadczeniu z perspektywy filozofa kultury.” – prof. dr hab. Zofia Rosińska

– „Między pornografią, seksoholizmem a dziewictwem.” – prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

– „Kapitalizacja pragnienia. Kulturowe i ekonomiczne sposoby eksploatacji uczuć.” – dr Jacek Drozda

– „Kompleks Iksjona a globalna kultura manii.” – dr Tomasz Olchanowski

– „Epidauros. Rzecz o dawnej medycynie.” – dr Jerzy T. Bąbel

– „Wewnętrzna i zewnętrzna „cywilizacja sukcesu” – Tomasz Teodorczyk

Panel: „Jaka jest diagnoza cywilizacji sukcesu? Psychoterapia jako kompensacja maniakalnych trendów kultury.”


„Cywilizacja sukcesu- wyzwanie dla psychoterapii i medycyny.”

19 października 2014, niedziela

[Moderator: prof. dr hab. Wojciech Burszta]

– „Praktyka filozoficzna i coaching w dobie kultury sukcesu (rozważania antropologiczne).” – dr hab. Andrzej Kapusta

– „Zdrowie integralne i zdrowie psychiczne w kulturze zachodniej.” – Zenon Waldemar Dudek

– „Sytość i głód. Przemiany adolescencji we współczesnej Polsce.” – dr Cezary Żechowski

Dyskusja i podsumowanie: Rola psychoterapii w cywilizacji sukcesu. Psychoterapia a medycyna
Prowadzenie dyskusji: prof. dr hab. Wojciech Burszta, Zenon Waldemar Dudek


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej: www.nowa.eneteia.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA GDAŃSK