Multimedia

Psycholog Gdańsk – tutaj zamieszczane są bieżące informacje dotyczące wydarzeń, konferencji, warsztatów, wykładów, itp. związanych z psychoterapią psychodynamiczną oraz pomocą psychologiczną w Gdańsku, w Trójmieście i całej Polsce a także aktualności związane z działalnością gabinetu psychologicznego.

PSYCHOLOG GDAŃSK

Psychoterapia psychodynamiczna –  Nazywana często psychoterapią wglądową, jest metodą leczenia szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych opartą na założeniach psychoanalizy. Zakłada istnienie nieświadomych motywów i popędów, które kierują zachowaniami człowieka. Polega na badaniu wewnętrznych przeżyć, odbywa się poprzez relację i dialog psychoterapeutyczny, które pomagają pacjentowi w zrozumieniu siebie. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której pacjent ma lepsze samopoczucie oraz ustąpią objawy, z jakimi się zgłosił. Psychoterapia psychodynamiczna służy pogłębianiu wglądu we własne pragnienia i potrzeby, przynosi ulgę i obniża napięcie psychiczne, co sprzyja odczuwaniu większej satysfakcji życiowej i poprawie jakości życia.

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa– praca psychoterapeutyczna dotycząca określonego problemu, np. podjęcia ważnej decyzji, rozstania, poradzenia sobie w aktualnej trudnej sytuacji życiowej. Ilość spotkań jest z góry ustalona, częstotliwość sesji raz w tygodniu.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa– Praca psychoterapeutyczna przeznaczona dla osób zainteresowanych głębszym poznaniem przyczyn swoich problemów, trwalszą przemianą osobowości, rozwijaniem świadomości, poprawianiem sposobów radzenia sobie z trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Forma psychoterapii, w której nie określa się z góry czasu jej trwania, zazwyczaj obejmuje kilka lat. Częstotliwość sesji od jednej do trzech w tygodniu.

Konsultacje psychologiczne– Początkowe spotkania, zazwyczaj od dwóch do trzech, poprzedzają każdy rodzaj pracy psychoterapeutycznej. Ich celem jest rozpoznanie trudności, z jakimi zgłasza się pacjent i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu:

  • trudności w relacjach z innymi osobami;
  • dolegliwości fizycznych, które nie mają podłoża medycznego;
  • poczucia straty (np. bliskiej osoby, pracy);
  • zaburzeń psychicznych, emocjonalnych;
  • problemów małżeńskich i seksualnych;
  • problemów związanych z odżywianiem;
  • poczucia pustki, osamotnienia, niezadowolenia z siebie, braku satysfakcji z życia;
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami;

oraz wszystkimi, którzy czują, że potrzebują pomocy psychologicznej.

psycholog gdańsk

Psycholog Gdańsk

PSYCHOLOG GDAŃSK PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK                PSYCHOTERAPIA GDAŃSK – GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK