Rozmowy: „The Beauty of Aging”: Hedda Bolgar

O starzeniu się, umieraniu, aktywności życiowej i zawodowej „po osiemdziesiątce” mówi Hedda Bolgar. Dr Hedda Bolgar (1909 – 2013) była psychoanalitykiem, większość swojego życia mieszkała i pracowała psychoterapeutycznie w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Pozostała aktywna zawodowo bardzo długo, przyjmowała pacjentów cztery razy w tygodniu w wieku 102 lat. Studiowała na uniwersytecie w Wiedniu, nauki pobierała od samego Zygmunta Freuda. W wielu swoich wypowiedziach walczy z mitem, według którego nie powinno się być aktywnym zawodowo i społecznie po 80 roku życia, przeciwnie- sama podkreśla, że rozpoczęła ogrom swoich przedsięwzięć po 65 roku życia. Była jedną z kilku niezwykłych kobiet, które wzięły udział w projekcie „The Beauty of Aging” („Piękno starzenia się”).

Psychoterapia GdańskPsychoanaliza jest to metoda poznania i leczenia człowieka, teoria psychopatologii i teoria pozwalająca wyjaśnić różne zjawiska społeczne i kulturowe. Została zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda. Terapia psychoanalityczna odkrywa i bada nieświadome konflikty wewnętrzne, motywacje i znaczenie objawów. Dąży do modyfikacji systemu mechanizmów obronnych oraz integracji różnych części psychiki. Psychoanaliza zainspirowała rozwój innych szkół terapii, a sama współcześnie funkcjonuje jako dziedzina złożona z wielu nurtów myślenia. Ta różnorodność dotyczy założeń na temat źródeł i patomechanizmu rozwoju zaburzeń psychicznych oraz sposobu prowadzenia analizy czy terapii. Sam termin „psychoanaliza” wywodzi się z lat współpracy Zygmunta Freuda z Josefem Breuerem. Ci dwaj wiedeńscy lekarze, próbując leczyć chorych metodą polegającą na odszyfrowywaniu sensu objawów traktowanych jako forma wyrazu nieświadomego życia psychicznego i uświadamianiu ich znaczenia pacjentowi, posługiwali się początkowo określeniem „metoda katartyczna” (od greckiego katharsis= „oczyszczenie”) – w nawiązaniu do terminu znanego w teorii i praktyce dramatu greckiego. Nie można stwierdzić, że psychoanaliza posiada jakąś jednolitą teorię zaakceptowaną przez wszystkie szkoły psychoanalityczne. Można jednak powiedzieć, że wszystkie szkoły psychoanalizy odnoszą się do zbioru podstawowych teorii opracowanych przez Freuda, czy to na zasadzie negacji, czy to rozwijając je lub przekształcając.


więcej na temat projektu „The Beauty of Aging” można znaleźć na stronie internetowej:

www.beautyofaging.com


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA GDAŃSKTERAPIA GDAŃSK