Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.”

Psychoterapia Gdańsk5 września 2015 roku odbędzie się konferencja pod tytułem: „Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.” Wydarzenie będzie miało miejsce w Szpitalu Specjalistycznym imienia J. Babińskiego w Krakowie (ul. J. Babińskiego 29).


Gościem zagranicznym będzie pani Margot Waddell, członkini Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeuta dziecięcy. Zaproponuje uczestnikom dyskusję i próbę odpowiedzi na pytania o specyfikę rozwoju współczesnej młodzieży. Margot Waddell pracuje od 30 lat jako konsultant, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w klinice Tavistock w Londynie, gdzie prowadzi również zajęcia dydaktyczne. Wiele publikuje i wykłada zarówno w Anglii, jak i poza jej granicami. W jej publikacjach widoczne jest trwające zainteresowanie relacją pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym, pomiędzy byciem jednostką a zwierzęciem stadnym. Od początku istnienia serii wydawniczej Tavistock Clinic (czyli od 1998 roku) jest jej redaktorem. Rozszerzone wydanie jej książki „Inside Lives; Psychoanalysis and the Growth of the Personality” opublikował Karnac w 2002 roku. Understanding 12 to 14 year-olds opublikowało wydawnictwo Jessica Kingsley w roku 2005.

Lekarz medycyny Anna Depukat (specjalista psychiatra) przedstawi opisy przypadków pacjentów z zaburzeniami osobowości pozostających w leczeniu oddziałów ogólnopsychiatrycznych. Kwestia, jaką będzie chciała rozważyć, to: „Czy pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości tak często muszą pozostawać w grupie „no option” dla psychiatrii?” Anna Depukat pracuje w kobiecym oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Babińskiego, prowadzi również praktykę prywatną jako psychiatra oraz psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym. W ramach przygotowań do doktoratu zajmuje się pacjentkami z głębokimi zaburzeniami osobowości i oceną prognostyczną czynników ryzyka zachowań samobójczych u pacjentek hospitalizowanych.

Psychoterapeuci z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic – Katarzyna Synówka i Jacek Kowaleczko (prowadzący na oddziale grupę psychoterapeutyczną) powiedzą o pacjentach, którzy nie są w stanie dorosnąć, ponieważ nie mogą uznać odrębności i znaczenia innych ludzi, czy wręcz używają ich przedmiotowo. Prelegenci opowiedzą o roli grupy w leczeniu tych osób. Grupa terapeutyczna może bowiem pomóc w leczeniu lub pozostać w koalicji z chorą częścią pacjenta tworząc specyficzny psychiczny azyl.

Katarzyna Synówka jest psychologiem, psychoterapeutą certyfikowanym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a Jacek Kowaleczko jest specjalistą psychiatrą i psychoterapeutą. Oboje są członkami nadzwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


więcej szczegółów dotyczących konferencji można znaleźć tutaj:

www.konferencja-olzoin.pl


  PSYCHOTERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU