Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7 marca 2015 roku odbędzie się I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.” Wydarzenie ma miejsce we Wrocławiu, do 31 stycznia obowiązuje niższa opłata konferencyjna! Dokładna informacja na temat lokalizacji zostanie podana już wkrótce. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Program Konferencji:

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 11:15 – Wykład: mgr Janusz Kitrasiewicz – „Humanizm” i „Integracja” – manowce psychoterapii psychodynamicznej.

11:15 – 11:35 – przerwa kawowa

11:35 – 12:50 – I blok warsztatowo – seminaryjny

12:50 – 13:10 – przerwa kawowa

13:10 – 14:25 – II blok warsztatowo – seminaryjny

14:25 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – 17:15 – Wykład: mgr Andrzej Trzęsicki – 4 Historie – Zastosowanie teorii psychoanalitycznych w praktyce psychoterapeutycznej.

17:15 – 17:35 – przerwa kawowa

17:35 – 18:50 – Wykład: mgr Piotr Jakimowski – Polemika z krytyką: psychoterapia psychodynamiczna – metoda naukowa czy „gmach bez fundamentów”.

18:50 – 19:00 – zakończenie konferencji

19:10 – 20:00 – lampka wina


Blok warsztatowo-seminaryjny:

– lek. med. Magdalena Andrzejewska: „Psychoanaliza i sztuka. Proces twórczy a proces terapeutyczny.” – miniwykład i warsztat

– mgr Joanna Bilińska-Gorzelnik: „Zaćpam się i nikt mnie nie powstrzyma.” – Perspektywa i praktyka psychodynamiczna w pracy z adolescentem. – opis przypadku i dyskusja

– mgr Dorota Frett-Kierecka: „Po co to rozumieć? – O praktycznych aspektach analizy marzeń sennych w psychoterapii psychodynamicznej.” – warsztat

– lek. med. Joanna Gurańska: „Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentów. Czy można to połączyć?” – warsztat

– mgr Marcin Kramek: „Różne typy reakcji terapeuty w pracy z pacjentem narcystycznym.” – warsztat

–  mgr Piotr Kurkowski: „Dobry chłopiec” – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii mężczyzn.  – warsztat

– mgr Piotr Musiał: „Adolescent w grupie. Rozważania na temat psychoterapii grupowej młodzieży.” – warsztat

– mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: „Prezentacja i omówienie wyników badań nad użytecznością krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej i postępu korzystnych zmian w grupie badawczej mimo zakończenia procesu terapii.” – wykład i dyskusja

– mgr Andrzej Trzęsicki: „Splitting czy dysocjacja? Praktyczne aspekty diagnozy organizacji osobowości.” – warsztat

– mgr Amelia Wałczyk: „Możliwości i ograniczenia w psychodynamicznej terapii dzieci.” – warsztat

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru można dokonać w trakcie rejestracji.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Konferencji: www.konferencja.psychodynamika.wroclaw.pl


    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK PSYCHOLOG GDAŃSK