Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „IV Sopockie Sympozjum.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 24-25 listopada 2014 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie odbędzie się IV Sopockie Sympozjum: „Problematyka więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Zadania dla profilaktyki i terapii.” Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 października 2014r.


Tegoroczna tematyka wydarzenia będzie krążyła wokół zagadnień więzi, zaufania i zaangażowania oraz tego, jaka jest ich rola w rozwoju młodzieży. Podjęta zostanie również problematyka rozważań nad pytaniem: „Jak zakłócenia więzi i zaufania wpływają na pojawienie się ryzykownych, autodestrukcyjnych zachowań  w różnych sferach życia młodych ludzi?” Omówiony zostanie proces kształtowania się tożsamości i zdolności do kreatywności w okresie dorastania. Jeden z wykładów dotyczyć też będzie rozwoju mózgu w okresie adolescencji. Inne tematy, które pojawią się na tegorocznym sympozjum to: przemoc rówieśnicza w Internecie oraz ryzykowne związki i zachowania seksualne w okresie dorastania.

Inną, nie mniej ważną częścią Sympozjum będą wykłady dotyczące pomocy terapeutycznej dla młodych ludzi w sytuacjach poważnych kryzysów psychicznych. Przedstawiona zostanie też ciekawa oferta pomocy terapeutycznej proponowanej młodym ludziom i ich rodzinom w Danii.


„Problematyka więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Zadania dla profilaktyki i terapii.”

Program sympozjum:

1 dzień

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 – powitanie, otwarcie Sympozjum

9.45 – 10.30 – wykład inauguracyjny: „Więź i zaufanie – czym są i skąd się biorą?” – prof. Krystyna Drat – Ruszczak

10.30 – 11.30 – wykład: „Przemoc rówieśnicza w sieci.” – Katarzyna Topolewska

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 12.30 – wykład: „Ryzykowne zachowania seksualne młodych ludzi.” – dr Katarzyna Bojarska

12.30 – 13.15 – wykład: „Mózg w dorastaniu a zachowania destrukcyjne.”  – dr Anita Sumiła

13.15 – 14.00 – wykład: „Sytuacje kryzysowe u młodzieży z głębszymi zaburzeniami psychicznymi. Pomiędzy terapią a interwencją kryzysową.” – Agnieszka Topolewska

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 18.00  WARSZTATY (6 grup):

1. „Przemoc rówieśnicza w sieci.” – mgr Katarzyna Topolewska

2. „Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności?” – dr Katarzyna Bojarska

3.Zachowania destrukcyjne jako objaw psychopatologiczny wybranych zaburzeń psychicznych w dorastaniu.” – dr Anita Sumiła

4. „Sytuacje kryzysowe u młodzieży z głębszymi zaburzeniami psychicznymi. Pomiędzy terapią a interwencją kryzysową.” – mgr Agnieszka Topolewska

5. „Czynniki terapeutyczne i wzmacniające więź w planowaniu działań w placówkach wychowawczych.” – mgr Dorota Modrzyńska, mgr Tomasz Kwiatkowski

6.Praca interdyscyplinarna w kontekście  działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych- rozwiązania praktyczne.” – mgr Magdalena Szerszyńska

2 dzień

9.30 – 10.15 – wykład: „Obrony maniakalne w adolescencji.” – mgr Maciej Musiał

10.15 – 11.15 – wykład/prezentacja: „Model pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzinami – doświadczenia duńskie.” – goście z Kopenhagi

11.15 – 12.00 – wykład: „Kształtowanie się tożsamości i zdolności do kreatywności w okresie adolescencji.” – mgr Dorota Modrzyńska

12.00 – 12.15 – przerwa kawowa

12.15 – 13.00  – wykład: „Działania interdyscyplinarne jako  zdolność tworzenia więzi i współpracy specjalistów w grupie.” – mgr Magdalena Szerszyńska

13.00 – 13.15 – podsumowanie, zakończenie Sympozjum


więcej informacji na stronie internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej:

www.swps.pl


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPIA W GDAŃSKU