Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskObecnie odbywa się rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.


Roczne studium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.


„Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Stosowany tu system psychoterapeutyczny – paradygmat psychodynamiczny – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Został on określony i wprowadzony do praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie przez dra Piotra Drozdowskiego, psychiatrę i psychoterapeutę, do 2012 roku Ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, we współpracy i  dialogu z doc. dr Boguchwałem Winidem, psychiatrą i psychoanalitycznym psychoterapeutą, uczniem Gustawa Bychowskiego (polskiego psychoanalityka praktykującego w USA). Ich wieloletnie doświadczenie w stosowaniu psychoanalizy  w warunkach krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, w odniesieniu do doświadczeń psychiatrów i psychoanalityków z USA, zainspirowało dużą część środowiska psychoterapeutów do przyjęcia i rozwijania podejścia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii.”

cytat ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej: (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK