Prasa: „Oczy szeroko otwarte.”

Na stronie internetowej miesięcznika „Charaktery” pojawił się krótki tekst podsumowujący badania psychologiczne nad kontaktem wzrokowym. Warto się zapoznać!

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk„Kontakt wzrokowy w trakcie rozmowy może dawać wiele wskazówek. Z drugiej strony gdy ktoś patrzy na nas przez dłuższy czas, możemy to odebrać jako agresywne lub niegrzeczne. Nowe badania wyjaśniają co sprawia, że oceniamy czyjeś spojrzenie jako przejaw sympatii czy antypatii.

Na podstawie kontaktu wzrokowego wnioskujemy o intencjach rozmówcy, przeżywanych przez niego emocjach. Dlatego mówi się, że to ważna wskazówka społeczna – mówi James Wirth, psycholog społeczny z Ohio State University. Z jego badań wynika, że jeśli ktoś unika twojego spojrzenia, nawet przez krótki czas, możesz poczuć się odrzucony – tak silna jest moc spojrzenia.

Zainteresowanie i intencja

Co jednak decyduje o tym jak działa na nas przedłużony kontakt wzrokowy? Zagadnieniem tym zajął się psycholog Alan Johnston z University College London. Najpierw zbadał on kilkuset ochotników pod kątem cech ich osobowości, a następnie poprosił o obejrzenie nagrań, na których aktorzy patrzą wprost na badanego przez różny okres czasu. Badani oceniali na ile komfortowo czują się będąc „obserwowanymi” przez nagrane postaci. 

Ustalono, że ochotnicy najlepiej czuli się, gdy aktor obserwował ich bez przerwy przez ok. 3,2 sekundy. Jeśli obserwator wydawał się być godny zaufania, to badanym nie przeszkadzało, gdy utrzymywał kontakt wzrokowy przez dłuższą chwilę. Zatem ważny jest czas spojrzenia i wrażenie na temat intencji patrzącego. – Spojrzenie oznacza, że jesteś obiektem czyjegoś zainteresowania. A zainteresowanie wiąże się z jakąś intencją – wyjaśnia Johnston. – Więc jeśli ktoś sprawia wrażenie wrogo nastawionego i długo cię obserwuje, możesz wysnuć wniosek, że ma złe intencje. To potwierdzałoby wyniki badań mówiących, że ludzie chętniej zmieniają zdanie na tematy polityczne rozmawiając z osobą unikającą kontaktu wzrokowego, bo wydaje się ona mniej zagrażająca i bardziej godna zaufania – tłumaczy autor. 

Serdeczni patrzą dłużej

Nasze reakcje na przedłużający się kontakt wzrokowy mogą również świadczyć o tym jak spostrzegamy samych siebie. Johnston i jego współpracownicy ustalili, że im bardziej dana osoba uważa siebie za współpracującą i serdeczną, tym dłuższy kontakt wzrokowy akceptuje. Badacz uważa, że im większe poczucie komfortu w kontaktach społecznych, tym większe prawdopodobieństwo, że przedłużające się spojrzenia będą przyjemne. (…)”


cały artykuł można przeczytać na stronie internetowej:

www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/10124/Oczy-szeroko-otwarte


TERAPIA W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK