Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna –  Nazywana często psychoterapią wglądową, analityczną, jest metodą leczenia szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych opartą na założeniach psychoanalizy. Zakłada istnienie nieświadomych motywów i popędów, które kierują zachowaniami człowieka. Polega na badaniu wewnętrznych przeżyć, odbywa się poprzez relację i dialog psychoterapeutyczny, które pomagają pacjentowi w zrozumieniu siebie. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której pacjent ma lepsze samopoczucie oraz ustąpią objawy, z jakimi się zgłosił. Psychoterapia psychodynamiczna służy pogłębianiu wglądu we własne pragnienia i potrzeby, przynosi ulgę i obniża napięcie psychiczne, co sprzyja odczuwaniu większej satysfakcji życiowej i poprawie jakości życia.

Pracuję z osobami, które cierpią z powodu depresji, nerwicy, trudności w relacjach z innymi osobami, dolegliwości fizycznych, które nie mają podłoża medycznego (tak zwane dolegliwości psychosomatyczne), poczucia straty (na przykład bliskiej osoby, pracy), zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, problemów małżeńskich i seksualnych, problemów związanych z odżywianiem, poczucia pustki, osamotnienia, niezadowolenia z siebie, braku satysfakcji z życia, trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami oraz wszystkimi, którzy czują, że potrzebują pomocy psychologicznej.

O roli psychoterapeuty tak napisała Anne Alvarez:

„Nie sądzę, żebyśmy mogli chirurgicznie pozszywać z powrotem kawałki umysłu. Czasami możemy pomóc w tym procesie ale przeważnie musimy pozwolić im znowu urosnąć.”


psychoterapia psychodynamiczna gdańsk

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk


TERAPIA GDAŃSK PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK