Portale internetowe: „Współuzależnienie – na czym polega?”

Blanka Kosakowska napisała krótki artykuł o współuzależnieniu. Tekst pojawił się na stronie internetowej portalu „Wpsychoświecie.Pl”:

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku„Współuzależnienie to proces, w którym osoba nieuzależniona podejmuje silne działania wspierające w stosunku do osoby uzależnionej. Współuzależnieni to często bliscy i przyjaciele, którzy znajdują się w kręgu nałogowca. Jednak, czemu osoby niosące pomoc nazywamy WSPÓŁuzależnionymi?

Praktycznie każdy, kto żyje w związku z osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych chce na wszelkie sposoby przetłumaczyć sobie, że „tak jest lepiej”. Wyjaśnia każde poczynania partnera, nie umie dopuścić myśli, że zarówno partner, jak i on sam boryka się z naprawdę poważnym problemem. Bliscy osoby uzależnionej wolą rozwiązywać tego typu kłopoty „za zamkniętymi drzwiami”, niż zasięgnąć rady specjalisty. Często twierdzą, że poprzez tłumaczenie, zwracanie uwagi i porządne argumentowanie ich złych poczynań rozwiążą ten problem. Niestety z biegiem czasu przekonują się, że wcale to nie zniweluje trudności, z jaką się borykają.

Jak rozpoznać, że jestem osobą współuzależnioną?

Zapoznaj się z poniższymi kryteriami. Dzięki nim możesz rozpoznać, czy Ty lub ktoś bliski dla Ciebie doświadcza problemu współuzależnienia:

  • osoba współuzależniona przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby uzależnionej,
  • poddanie się terapii odwykowej wydaje jej się niepotrzebne, ze wszystkich sił chce usprawiedliwić poczynania uzależnionego,
  • stara się ukrywać problem przed członkami rodziny, nie chce, aby ta sytuacja wyszła na zewnątrz,
  • próbuje ograniczyć picie alkoholu przez uzależnionego np.: wylewając alkohol, odmierza ilości, sama kupuje alkohol, aby uzależniony nie musiał wyjść z domu, co spowodowałoby zakup większej ilości napoju, niż sugeruje osoba współuzależniona,
  • bierze na siebie odpowiedzialność osoby pijącej, czyli płaci za nią długi, kłamie, dba o higienę uzależnionego i jego wizerunek,
  • przejmuje obowiązki domowe za osobę uzależnioną. (…)”

cały artykuł jest dostępny na stronie internetowej:

www.wpsychoswiecie.pl/2015/05/wspouzaleznienie-na-czym-polega.html?spref=fb


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUTERAPIA GDAŃSK

Portale internetowe: „Leczenie uzależnienia od alkoholu.”

Na portalu „Medycyna Praktyczna” ukazał się artykuł dotyczący leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce:

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku„Uzależnienie od alkoholu jest chorobą

W Polsce kliniczne kryteria rozpoznania uzależnienia od alkoholu spełnia nieco ponad 3% dorosłych, co stanowi około 850 tys. osób. Potocznie uważa się, że o uzależnieniu świadczy duża ilość i częstość spożywania alkoholu oraz negatywne konsekwencje, jakie wynikają z takiego rodzaju picia. W rzeczywistości widoczne dla otoczenia nadmierne picie charakteryzuje nie tylko osoby uzależnione, ale również pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie, które nie mają objawów uzależnienia. Ponad 14% Polaków w wieku 18–64 lat (ponad 3,5 mln osób) pije alkohol za często, w za dużych ilościach, w nieodpowiednich sytuacjach i doświadcza z tego powodu problemów, jednak nie są to osoby uzależnione.

O uzależnieniu od alkoholu świadczy występowanie w ciągu ostatniego roku picia co najmniej trzech z sześciu poniższych objawów:

– silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”),

– upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonej ilości, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia),

– fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, pojawiające się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne), albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków uspokajających i nasennych) w celu złagodzenia wspomnianych objawów, uwolnienia się od nich lub ich uniknięcia,

– zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi spodziewanego efektu), konieczność spożycia większych dawek w celu wywołania oczekiwanego efektu,

– z powodu picia alkoholu – narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie bądź na uwolnienie się od następstw jego działania,

– uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów jego szkodliwych następstw (picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane)

Nie wszystkie osoby pijące alkohol szkodliwie będą w przyszłości uzależnione. O wystąpieniu objawów przesądzą predyspozycje biologiczne i czynniki środowiskowe. Niemniej jednak wystąpienie objawów uzależnienia zawsze poprzedzone jest okresem picia szkodliwego. Jest on najczęściej krótszy u kobiet i osób nadużywających alkoholu w okresie dorastania.

Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu

Formalne prawo do diagnozy nozologicznej (czyli rozpoznania choroby) ma w Polsce lekarz. Ponieważ uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, rozpoznaje je najczęściej lekarz psychiatra. W diagnozowaniu biorą również czynny udział specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie. Najlepiej przygotowani są do tego zadania pracownicy placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Placówki te są wyspecjalizowane i najbardziej skuteczne w leczeniu osób uzależnionych. Ich aktualizowany spis, łącznie z adresami i telefonami, znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl – „Placówki lecznictwa”.

Rozpoznanie uzależnienia nie jest zadaniem łatwym, bowiem osoby diagnozujące muszą zweryfikować istnienie objawów uzależnienia na podstawie tego, co mówi pacjent o swoim piciu, a obraz problemów alkoholowych pacjenta jest często poważnie zniekształcony. Prawidłowo ustalone rozpoznanie jest podstawą przedstawienia pacjentowi oferty skutecznej pomocy. (…)”


całość do przeczytania na stronie internetowej portalu „Psychiatria”:

www.psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/show.html?id=69539#.VZiyhA6rfK4.facebook


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Animacje: „Nuggets”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk

Ten krótki film pod tytułem „Nuggets” jest animacją stworzoną przez niemieckie studio filmowe „Filmbilder”. Scenarzystą i reżyserem jest Andreas Hykade. Krótka opowieść barwnie obrazuje mechanizm uzależnienia.


„Nasze mózgi mają pewien defekt – łatwo się uzależniają. Ten mechanizm jest w nich bardzo głęboko zakorzeniony i wiąże się z ewolucyjnie wykształconym układem nagrody, który ma za zadanie motywować nas do podejmowania działań sprzyjających rozprzestrzenianiu swoich genów.

Problem polega na tym, że ten mechanizm ulega czasami wypaczeniu. Normalnie robimy coś korzystnego i otrzymujemy za to nagrodę. Jedna z najpopularniejszych teorii tłumaczących mechanizm uzależnienia została wysunięta przez prof. Gaetano Di Chiarę. Mówi ona o tym, że nagroda dzieli się na dwie fazy – fazę pierwszą aktywnego poszukiwania i oczekiwania przyjemności i fazę drugą pasywnego zaspokojenia. Normalnie to na przykład poszukiwanie pożywienia i uczucie sytości. Albo zdobywanie samicy i spełnienie po stosunku seksualnym.

Są jednak substancje i sytuacje, które wypaczają ten mechanizm. Faza druga może podlegać habituacji czyli osłabieniu przez przyzwyczajenie. Natomiast faza pierwsza zawsze pozostaje równie atrakcyjna. W przypadku narkotyków mózg dość szybko obojętnieje na fazę drugą i „jazda” po narkotykach jest coraz słabsza i mniej atrakcyjna. Natomiast poszukiwanie i oczekiwania pozostają równie mocne. Działa to również w przypadku uzależnienia od hazardu, seksu czy internetu.

W efekcie coraz gwałtowniejsze staje się poszukiwanie i coraz słabsze przynosi zaspokojenie. Równocześnie narkotyk (lub inne uzależnienie) może wyniszczać organizm fizjologicznie lub niszczyć życie pozbawiając czasu, pieniędzy czy burząc związki.”

fragment opisu filmu


autor: Piotr Stanisławski

źródło: www.crazynauka.pl


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: „Obchody Światowego Dnia FAS.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuFundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska, Wójt Gminy Chmielno, Starosta Powiatu Kartuskiego oraz Centrum Twórczego Rozwoju i Zabawy Dziecka „Wesoły Miś” z Pruszcza Gdańskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia FAS. Wydarzenie odbędzie się 6 września 2014r. w Chmielnie. W programie festyn rodzinny oraz konferencja naukowo- szkoleniowa pod tytułem: „Dzieci, które pozostają dziećmi.” Konferencja jest adresowana do lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądowych, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów z województwa pomorskiego. Wszystkich adresatów organizatorzy serdecznie zapraszają do Chmielna.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na konferencję można przyjechać z dziećmi, którymi zaopiekują się wolontariusze.


Konferencja Naukowa

„Dzieci, które pozostają dziećmi”

Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu – diagnoza, problemy, pomoc.

6 września 2014r., godz. 11.00 – 14.00

Sala Domu Kultury w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20


Festyn Rodzinny

6 września 2014r. Godz. 14.00 – 17.00

Stadion Sportowy w Chmielnie ul. Grzędzickiego 28


W programie konferencji:

– wykład dr hab. n.med. Robert Śmigiel, godz. 11.00 – 12.10

– wykład mgr Palicka, godz. 12.10 – 12.55

– przerwa na poczęstunek, godz. 12.55 – 13.15

– wykład dr n.med. Małgorzata Klecak, mgr Ewa Redmer, godz. 13.15 – 14.00


więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać tutaj:

www.chmielno.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU GDAŃSK PSYCHOTERAPIA