Nowości wydawnicze: „Psychoterapia to jest moja partia polityczna.”

Psychoterapia GdańskWydawnictwo „Różnica” wydało ostatnio książkę pod tytułem: „Psychoterapia to jest moja partia polityczna”. Autorem jest Mariola Wereszka. Książka jest zbiorem niezwykle ciekawych rozmów z psychoterapeutami, którzy tworzyli krakowską szkołę psychoterapii.


Tak o książce wypowiedziały się same osoby zainteresowane oraz wybitne postaci ze środowiska psychoterapii:

Psychoterapia to jest moja partia polityczna” to opowieści wybitnych profesjonalistów i wspaniałych ludzi o historii i współczesności krakowskiej psychoterapii i psychoterapii w Polsce, którą współtworzyli. Początki każdej nowej idei, nowej praktyki klinicznej wiążą się z ogromnym zaangażowaniem ich twórców. Jest ono widoczne u większości Psychoterapia Gdańskopowiadających. Są to opowieści o rozwoju własnym, rozwoju idei i praktyki psychoterapii, rozwoju zespołu ludzi, różniących się poglądami, ale połączonych wspólnym celem – poszukiwaniem sposobów pomocy ludziom cierpiącym. Psychoterapeuci krakowscy zawsze wyróżniali się siłą angażowania się, umiejętnością współdziałania, mimo różnicy poglądów i różnic osobowych. Krakowska psychoterapia była i chyba jest nadal intelektualnym i emocjonalnym sporem wybitnych indywidualności o to jaka ma być, aby była jak najbardziej użyteczna. Treści tego sporu są również widoczne w tej książce, ale widoczny jest także ich efekt – ciągły rozwój i zaangażowanie.

prof. Czesław Czabała


Psychoterapeuci krakowscy otworzyli drogę do budowania szkoły wyjątkowej na owe czasy. Słowo “psychoterapia” nie istniało wówczas w podręcznikach psychiatrii. Dla psychiatrów wykształconych “biologicznie” otwierała się nowa, fascynująca perspektywa relacji z pacjentem. Prezentowana książka jest niezwykłą publikacją. Daje szansę wędrowania po meandrach psychoterapii z doświadczonymi przewodnikami. Ich wiedza, zapał, umiłowanie pracy z pacjentem, to drogowskaz dla nas, psychoterapeutów.

prof. Hanna Jaklewicz


Krakowska szkoła psychoterapii wydaje się być z zewnątrz niesłychanie jednorodna. Natomiast, zaprezentowany poczet terapeutów krakowskich, nie tylko ilustruje ogromną złożoność tego środowiska, ale jest zbiorem arcyciekawych wykładów, uznanych nauczycieli i liderów grup krakowskich. Kiedy Freud na przełomie XIX i XX wieku formułował nową, w stosunku do farmakoterapii, „terapię słowem” (talking cure) dla leczenia zaburzeń psychicznych, opartą o kontakt psychiczny i dialog, nie miał zapewne wyobrażenia, jak szerokim nurtem popłynie ta rzeka. Kiedy wnuczęta pytają: „jak to dawniej było?”, zgodnie z przywilejem przekazywania transgeneracyjnych wartości, mandatów i historii, dowiedzą się: od prof. Marii Orwid, że właśnie ta partia polityczna, której warto poświęcić wszystkie swoje siły, to psychoterapia; od prof. Jerzego Aleksandrowicza, że psychoterapia jest ideą nadwartościową; od prof. Jacka Bomby, że ongiś kształcenie psychiatry obejmowało nierozerwalnie psychoterapię z farmakoterapią; od prof. Bogdana de Barbaro, że trzeba z teorii korzystać rozsądnie, by nie przesłaniała pacjenta… I wiele, wiele innych, ciekawych poglądów oraz wspomnień, które jednocześnie są, i historią, i pasjonującym wykładem. Niewątpliwie jednak, krakowskie środowisko psychoterapii jest, w zasadniczym wymiarze, spójne. Oprócz, niepodważalnych wartości poznawczych, Czytelnik będzie miał możliwość doświadczyć jak, począwszy od czasów Kępińskiego aż do dzisiaj, wspólne jest dla wszystkich autorów, żarliwie wyrażane credo autentycznego niesienia pomocy pacjentowi psychiatrycznemu.

dr Katarzyna Walewska”

Psychoterapia Gdańsk(fragmenty opisu książki zaczerpnięte ze strony internetowej Wydawnictwa)


więcej na temat książki można znaleźć tutaj: www.wydawnictwo-roznica.pl


PSYCHOTERAPEUTA W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskObecnie odbywa się rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.


Roczne studium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.


„Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Stosowany tu system psychoterapeutyczny – paradygmat psychodynamiczny – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Został on określony i wprowadzony do praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie przez dra Piotra Drozdowskiego, psychiatrę i psychoterapeutę, do 2012 roku Ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, we współpracy i  dialogu z doc. dr Boguchwałem Winidem, psychiatrą i psychoanalitycznym psychoterapeutą, uczniem Gustawa Bychowskiego (polskiego psychoanalityka praktykującego w USA). Ich wieloletnie doświadczenie w stosowaniu psychoanalizy  w warunkach krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, w odniesieniu do doświadczeń psychiatrów i psychoanalityków z USA, zainspirowało dużą część środowiska psychoterapeutów do przyjęcia i rozwijania podejścia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii.”

cytat ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej: (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.”

Psychoterapeuta GdańskW dniach 12-13 września 2015r. w Krakowie odbędzie się VI Konferencja pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.” Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przedstawiona zostanie- między innymi- teoria o psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, stworzonej przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.


Program Konferencji:

Sobota, 12.09.2015r.

8:00-9:30 Rejestracja uczestników

Sesja I: 9:30 – 13:30

9:30-9:45 Rozpoczęcie konferencji.

9:45-11:00 „Poziomy narcystycznego zaburzenia osobowości ze strukturalnego punktu widzenia.” – Otto Kernberg, MD

11:00-11:15 Panel dyskusyjny.

11:15-11:45 Przerwa na kawę.

11:45-12:30 „Podejście teorii relacji z obiektem w rozumieniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Otto Kernberg, MD

12:30-13:15 „Wewnętrzne modele przywiązania a narcystyczne zaburzenia osobowości.” – Frank Yeomans, MD

13:15-13:30 Panel dyskusyjny

13:30-15:00 Obiad

Sesja II: 15:00-20:30

15:00-15:45 „Zarys psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy).” – Frank Yeomans, MD

15:45-16:00 Panel dyskusyjny.

16:00-16:45 „Znaczenie pojęcia technicznej neutralności.” – Otto Kernberg, MD

16:45-17:00 Panel dyskusyjny.

17:00-17:30 Przerwa na kawę.

17:30-18:15 „Znaczenie pojęcia przeciwprzeniesienia.” – Otto Kernberg, MD

18:15-18:30 Panel dyskusyjny.

18:30-20:00 Modyfikacje psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu w leczeniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Frank Yeomans, MD

20:00-20:30 Panel dyskusyjny.

20:30 Lampka wina.

Niedziela, 13.09.2015r.

Sesja III: 9:00-13:00

9:00-10:15 „Miłość i seksualność w przeniesieniu.” – Otto Kernberg, MD

10:15-10:45 Panel dyskusyjny.

10:45-11:15 Przerwa na kawę.

11:15-12:00 „Wyższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Otto Kernberg, MD

12:00-12:45 „Niższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Frank Yeomans, MD

12:45-13:00 Panel dyskusyjny.

13:00-14:30 Obiad.

Sesja IV: 14:30-18:30

14:30-16:15 „Prezentacja zapisu sesji terapeutycznej z dyskusją.” – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

16:15-16:45 Przerwa na kawę.

16:45-18:00 Prezentacja opisu przypadku. – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

18:00-18:30 Panel dyskusyjny.


Prelegenci:

Prof. Otto Kernberg – Profesor psychiatrii w Weill Cornell Medical College oraz dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. Prowadzi szkolenia i superwizje analityków z Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Autor wielu artykułów i książek poświęconych zaburzeniom osobowości. Twórca znaczących teorii dotyczących etiologii, rozumienia i leczenia zaburzeń narcystycznych. W dziedzinie psychiatrii Profesor Otto Kernberg otrzymał wiele nagród uznających jego wkład w leczenie zaburzeń osobowości.

Prof. Frank Yeomans – Profesor psychiatrii w Weill Medical College na Cornell University, wykładowca w Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia, dyrektor do spraw szkoleń i superwizor w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. W imieniu Instytutu zajmuje się działalnością dydaktyczną poza Stanami Zjednoczonymi. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki leczenia zaburzeń z pogranicza i innych.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz strony Konferencji: www.konferencjapsychodynamiczna.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: „Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuObecnie trwa nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży na rok akademicki 2014/2015. Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy i Poznaniu. Studium jest etapem wstępnym do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.


Dwuletnie studium skierowane jest do pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i agresji oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów Socjoterapeuty i Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej od drugiego roku (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej działa w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego).


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach. Stosowany tu system psychoterapeutyczny – podejście psychodynamiczne – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.


więcej informacji na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) i Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 14-15 września 2013r. odbędzie się w Krakowie V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W tym roku konferencja będzie poświęcona problematyce leczenia zaburzeń osobowości i będzie nosiła tytuł: Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości”.


TFP (ang. TFP – transference focused psychotherapy), czyli terapia skoncentrowana na przeniesieniu, została stworzona przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell. Została stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne, terapeutyczne w pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Konferencja będzie poświęcona gruntownej prezentacji psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Poprzez wykłady, prezentacje wideo i dyskusje nad przypadkami uczestnicy będą mogli się zapoznać z techniką pracy psychoterapeutycznej TFP. Matoda ta w praktyce pomaga terapeutom w skutecznym leczeniu zaburzeń borderline. Przedstawione zostanie również zastosowanie TFP w leczeniu psychoterapeutycznym innych zaburzeń osobowości, zorganizowanych na neurotycznym poziomie funkcjonowania. Konferencja pozwoli uczestnikom na dokładne zapoznanie się z techniką i teorią TFP, głównymi prelegentami będą goście ze Stanów Zjednoczonych: John Clarkin i Frank Yeomans. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na konferencję!


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Nasze Towarzystwo istnieje od roku 2006 . Jego powołanie to skutek wielu lat pracy nad ideą wywodzącą się ze środowiska psychoterapeutów z całej Polski, związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – głównie  Macieja Wacholca i Janusza Kitrasiewicza. W efekcie stało się ono znaczącą w naszym kraju  płaszczyzną wspólnego działania, wymiany myśli i doświadczeń zawodowych psychoterapeutów pracujących  w paradygmacie psychodynamicznym  –  prezentującym spójny, przemyślany sposób pracy psychoterapeutycznej oraz jej konceptualizacji.”


więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: www.psychodynamika.pl


TERAPIA GDAŃSK    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK