Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Edna O’Shaughnessy – „Psychiczna potrzeba ‚gotowego’.”

W sobotę, 3 października 2015 roku odbędzie się wykład pod tytułem: „Psychiczna potrzeba ‚gotowego’.” („The psychic need for ‚ready – mades’.”). Wykład poprowadzi Edna O’Shaughnessy, organizatorem jest Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Wydarzenie odbędzie się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, godz. 16:00.

Gabinet Psychoterapii GdańskPolskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (IPA), założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny oraz regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów.


Gabinet Psychoterapii GdańskEdna O’Shaughnessy jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją drogę psychoterapeutyczną zaczynała kończąc studia filozoficzne, w latach 50-tych XX wieku przeprowadziła się na stałe z Południowej Afryki do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła pobierać nauki dotyczące dziecięcej psychoanalizy w Klinice w Travistock. Uczyła się między innymi od Esther Bick, Betty Joseph i Hanny Segal.Swoją pracę naukową poświęciła przede wszystkim tematyce mechanizmów obronnych osobowości oraz nieprawidłowości obszaru superego.


więcej na temat wydarzenia i autorki wykładu można przeczytać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego:

www.psychoanaliza.org.pl


GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSKTERAPIA W GDAŃSKU

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Wykład otwarty.

Psycholog GdańskW środę, 24 czerwca 2015 roku odbędzie się wykład Bogdana Kubiaka pod tytułem: „Wobec poznawalnego i niepoznawalnego. O znaczeniu ambiwalencji poznawczej.”. Wykład będzie miał miejsce w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie (ul. Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45). Opłata: 35 zł, studenci 25 zł.


Bogdan Kubiak jest psychologiem, licencjonowanym psychoanalitykiem, członkiem International Psychoanalytical Association a także Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, należącego do European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Jest superwizorem psychoterapii psychoanalitycznej oraz psychoterapeutą treningowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoje dwudziestopięcioletnie doświadczenie kliniczne zdobywał w Szpitalu Nowowiejskim, Ośrodku Leczenia Nerwic „Rasztów”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Zakład Psychologii Zdrowia), w Instytucie Psychiatrii i Neurologii: w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Klinice Chorób Afektywnych kierowanej przez prof. Pużyńskiego. Obecnie prowadzi praktykę prywatną oraz od wielu lat jest superwizuje psychoterapeutów pracujących w różnych systemach teoretycznych.


„Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (IPA), założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. (…) Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców. (…) Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, m. in. Ludwika Jekelsa, Hermanna Nunberga, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoanalityczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia. Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całego świata. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Izraelu i Czechach.”

cytat ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego: www.psychoanaliza.org.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Intersubiektywność w psychoanalizie.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKonferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zaprasza na XVI Konferencję „Intersubiektywność w Psychoanalizie”, która odbędzie się 31 maja 2014 roku w Warszawie w Bibliotece Narodowej (adres: Al.Niepodległości 213).

Szczegółowy program konferencji:

– referat „Rodzeństwo i grupa społeczna.” (Juliet Mitchell);

– referat „Matryca intersubiektywności; od ‚relacji z obiektem’ do ‚relacji z podmiotem’. Wpływ rozwoju teorii na brytyjską grupę Niezależnych.” (Joan Raphael-Leff);

– referat „Oscylowanie analityka pomiędzy interpretowaniem i nie interpretowaniem”. (Vincenzo Bonaminio);


Juliet Mitchell – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i profesorem na wydziale psychoanalizy i studiów gender na Uniwersytecie w Cambridge. Była Dyrektorem Psychoanalitycznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie College London. Jest autorką między innymi takich książek jak: „Psychoanaliza i Feminizm. Freud, Reich,  Laing i kobiety”, „Mad Men and Medusa: Reclaiming Hysteria”, „Rodzeństwo, sex i przemoc” oraz edytorką takich prac jak „Seksualność Kobieca, Jacques Lacan i ecole freudienne”, „Selected Melanie Klein”.


Joan Raphael-Leff – Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, profesorem w Centrum Studiów Psychoanalitycznych Uniwersytetu w Essex, rektorem University College w Londynie i założycielką i przewodniczącą COWAP (Komisji Kobiet i Psychoanalizy Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego). Jest szefową wydziału badań psychoanalitycznych w Anna Freud Centre oraz autorką 11 książek i wielu innych publikacji w zakresie psychoanalizy. Ostatnio ukazała się w polskim tłumaczeniu książka pod tytułem „Rozlane mleko”.


Vincenzo Bonaminio – Jest psychoanalitykiem szkoleniowym Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (S.P.I.) i profesorem na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji dotyczących teorii Donalda Woodsa Winnicotta i Michaela Balinta.


„Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (PTPa) zostało utworzone w 1997 roku. Jego powstanie było uwieńczeniem wieloletniej pracy grupy kilkunastu osób, które dążyły do rozwoju psychoanalizy w naszym kraju. Potwierdzeniem wysokich standardów jest przynależność PTPa do International Psychoanalytical Association, założonego w 1910 r. przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne posiada statut, kodeks etyczny i ściśle określony regulamin szkolenia i weryfikacji kandydatów.

Członkowie Towarzystwa zajmują się psychoanalizą – teorią opisującą funkcjonowanie i strukturę osobowości, a także specyficzną techniką terapeutyczną, opartą na fundamentalnych odkryciach psychologicznych Zygmunta Freuda, rozwijanych potem przez jego następców.

PTPa zrzesza aktualnie 54 członków – licencjonowanych psychoanalityków, posiadających kwalifikacje zgodne ze standardami International Psychoanalytical Association oraz 28 kandydatów, których szkolenie jest w różnym stopniu zaawansowane. Towarzystwo przyznało też członkostwo honorowe 8 psychoanalitykom z kraju i zagranicy.

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne kontynuuje tradycje pionierów polskiej psychoanalizy, między innymi Ludwika Jekelsa, Maurycego Bornsztajna i Gustawa Bychowskiego, którzy praktykowali przed II wojną światową, a także Jana Malewskiego, Michała Łapińskiego i Zbigniewa Sokolika, którzy rozwijali wiedzę i praktykę psychoterapeutyczną w latach powojennych, równocześnie szkoląc następne pokolenia.

Towarzystwo współpracuje z psychoanalitykami i organizacjami psychoanalitycznymi z całej Europy. Szczególnie bliska współpraca łączy PTPa z towarzystwami psychoanalitycznymi działającymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwecji i Izraelu, a w kraju – z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.”

cytat zaczerpnięty ze strony Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA GDAŃSK