Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką”

Już w ten piątek, 20 listopada 2015 roku odbędzie się I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką” organizowane przez Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Wydział Nauk Społecznych oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w Wydziale Nauk Społecznych UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Nie obowiązuje rejestracja na sympozjum, wstęp wolny!

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuProgram Sympozjum:

14:00-14:15 – Otwarcie Sympozjum – prof.dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska
14:15-15:00 – „Czym jest i skąd się wzięła psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawienie definicji i podstawowych założeń w leczeniu pacjentów o zróżnicowanej diagnozie” mgr Katarzyna Wieczorek, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
15:00-15:30 – „Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych – z perspektywy praktyka” mgr Sebastian Pienkowski , psychoterapeuta
15:30-15:45 – Pytania
15:45 -16:00 – Przerwa
16:00-16:45 – „Użyteczność diagnozy strukturalnej w leczeniu pacjentów w placówkach służby zdrowia – możliwości i ograniczenia terapii psychodynamicznej” mgr Joanna Pracka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
16:45-17:30 – „Relacja superwizyjna jako odzwierciedlenie procesów równoległych zachodzących w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza” mgr Marzena Pycka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
17:30 -18:00 – Dyskusja panelowa, zakończenie Sympozjum

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Spotkanie inaugurujące Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

29 listopada 2015 roku odbędzie się spotkanie inaugurujące działanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa (ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie) w godzinach 16.00 – 19.00 i jest skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuW programie spotkania uwzględnione zostały dwa wystąpienia:

1. „Specyfika procesu terapeutycznego w psychodynamicznej psychoterapii młodzieży – wybrane zagadnienia”, Paweł Glita

2. „Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka – funkcja psychoterapeuty dziecięcego w zabawie”, Agnieszka Ryss, Urszula Turyna

W ramach spotkania przewidziany jest czas na pytania i dyskusje. Zainteresowani proszeni są o kontakt i zgłoszenie mailowe na adres: sekcja.pdzm@gmail.com.


Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Dnia 17 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTPPd zatwierdził wniosek o powołanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd, wypływający z inicjatywy Członków Towarzystwa zainteresowanych problematyką psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży. W ramach sekcji planowana jest realizacja następujących celów: działania na rzecz rozwoju psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, działania na rzecz rozwoju psychodynamicznej psychoterapii okołoporodowej, poszerzanie wiedzy i kompetencji psychoterapeutów w obszarze rozwoju człowieka, narzędzi, technik i zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o możliwościach zastosowania psychoterapii psychodynamicznej w stosunku do dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i profesjach: nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy i inni, integrowanie środowiska psychodynamicznych psychoterapeutów dzieci i młodzieży.”

[fragment zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej]


więcej informacji na temat spotkania, jak i Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd można uzyskać na stronie internetowej: www.psychodynamika.pl


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.”

Psychoterapeuta GdańskW dniach 12-13 września 2015r. w Krakowie odbędzie się VI Konferencja pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.” Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przedstawiona zostanie- między innymi- teoria o psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, stworzonej przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.


Program Konferencji:

Sobota, 12.09.2015r.

8:00-9:30 Rejestracja uczestników

Sesja I: 9:30 – 13:30

9:30-9:45 Rozpoczęcie konferencji.

9:45-11:00 „Poziomy narcystycznego zaburzenia osobowości ze strukturalnego punktu widzenia.” – Otto Kernberg, MD

11:00-11:15 Panel dyskusyjny.

11:15-11:45 Przerwa na kawę.

11:45-12:30 „Podejście teorii relacji z obiektem w rozumieniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Otto Kernberg, MD

12:30-13:15 „Wewnętrzne modele przywiązania a narcystyczne zaburzenia osobowości.” – Frank Yeomans, MD

13:15-13:30 Panel dyskusyjny

13:30-15:00 Obiad

Sesja II: 15:00-20:30

15:00-15:45 „Zarys psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy).” – Frank Yeomans, MD

15:45-16:00 Panel dyskusyjny.

16:00-16:45 „Znaczenie pojęcia technicznej neutralności.” – Otto Kernberg, MD

16:45-17:00 Panel dyskusyjny.

17:00-17:30 Przerwa na kawę.

17:30-18:15 „Znaczenie pojęcia przeciwprzeniesienia.” – Otto Kernberg, MD

18:15-18:30 Panel dyskusyjny.

18:30-20:00 Modyfikacje psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu w leczeniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Frank Yeomans, MD

20:00-20:30 Panel dyskusyjny.

20:30 Lampka wina.

Niedziela, 13.09.2015r.

Sesja III: 9:00-13:00

9:00-10:15 „Miłość i seksualność w przeniesieniu.” – Otto Kernberg, MD

10:15-10:45 Panel dyskusyjny.

10:45-11:15 Przerwa na kawę.

11:15-12:00 „Wyższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Otto Kernberg, MD

12:00-12:45 „Niższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Frank Yeomans, MD

12:45-13:00 Panel dyskusyjny.

13:00-14:30 Obiad.

Sesja IV: 14:30-18:30

14:30-16:15 „Prezentacja zapisu sesji terapeutycznej z dyskusją.” – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

16:15-16:45 Przerwa na kawę.

16:45-18:00 Prezentacja opisu przypadku. – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

18:00-18:30 Panel dyskusyjny.


Prelegenci:

Prof. Otto Kernberg – Profesor psychiatrii w Weill Cornell Medical College oraz dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. Prowadzi szkolenia i superwizje analityków z Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Autor wielu artykułów i książek poświęconych zaburzeniom osobowości. Twórca znaczących teorii dotyczących etiologii, rozumienia i leczenia zaburzeń narcystycznych. W dziedzinie psychiatrii Profesor Otto Kernberg otrzymał wiele nagród uznających jego wkład w leczenie zaburzeń osobowości.

Prof. Frank Yeomans – Profesor psychiatrii w Weill Medical College na Cornell University, wykładowca w Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia, dyrektor do spraw szkoleń i superwizor w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. W imieniu Instytutu zajmuje się działalnością dydaktyczną poza Stanami Zjednoczonymi. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki leczenia zaburzeń z pogranicza i innych.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz strony Konferencji: www.konferencjapsychodynamiczna.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7 marca 2015 roku odbędzie się I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.” Wydarzenie ma miejsce we Wrocławiu, do 31 stycznia obowiązuje niższa opłata konferencyjna! Dokładna informacja na temat lokalizacji zostanie podana już wkrótce. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Program Konferencji:

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 11:15 – Wykład: mgr Janusz Kitrasiewicz – „Humanizm” i „Integracja” – manowce psychoterapii psychodynamicznej.

11:15 – 11:35 – przerwa kawowa

11:35 – 12:50 – I blok warsztatowo – seminaryjny

12:50 – 13:10 – przerwa kawowa

13:10 – 14:25 – II blok warsztatowo – seminaryjny

14:25 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – 17:15 – Wykład: mgr Andrzej Trzęsicki – 4 Historie – Zastosowanie teorii psychoanalitycznych w praktyce psychoterapeutycznej.

17:15 – 17:35 – przerwa kawowa

17:35 – 18:50 – Wykład: mgr Piotr Jakimowski – Polemika z krytyką: psychoterapia psychodynamiczna – metoda naukowa czy „gmach bez fundamentów”.

18:50 – 19:00 – zakończenie konferencji

19:10 – 20:00 – lampka wina


Blok warsztatowo-seminaryjny:

– lek. med. Magdalena Andrzejewska: „Psychoanaliza i sztuka. Proces twórczy a proces terapeutyczny.” – miniwykład i warsztat

– mgr Joanna Bilińska-Gorzelnik: „Zaćpam się i nikt mnie nie powstrzyma.” – Perspektywa i praktyka psychodynamiczna w pracy z adolescentem. – opis przypadku i dyskusja

– mgr Dorota Frett-Kierecka: „Po co to rozumieć? – O praktycznych aspektach analizy marzeń sennych w psychoterapii psychodynamicznej.” – warsztat

– lek. med. Joanna Gurańska: „Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentów. Czy można to połączyć?” – warsztat

– mgr Marcin Kramek: „Różne typy reakcji terapeuty w pracy z pacjentem narcystycznym.” – warsztat

–  mgr Piotr Kurkowski: „Dobry chłopiec” – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii mężczyzn.  – warsztat

– mgr Piotr Musiał: „Adolescent w grupie. Rozważania na temat psychoterapii grupowej młodzieży.” – warsztat

– mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: „Prezentacja i omówienie wyników badań nad użytecznością krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej i postępu korzystnych zmian w grupie badawczej mimo zakończenia procesu terapii.” – wykład i dyskusja

– mgr Andrzej Trzęsicki: „Splitting czy dysocjacja? Praktyczne aspekty diagnozy organizacji osobowości.” – warsztat

– mgr Amelia Wałczyk: „Możliwości i ograniczenia w psychodynamicznej terapii dzieci.” – warsztat

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru można dokonać w trakcie rejestracji.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Konferencji: www.konferencja.psychodynamika.wroclaw.pl


    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK PSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskZarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na VI Sympozjum. Oddziały Towarzystwa zaprezentują swoją pracę terapeutyczną oraz teoretyczną. Sympozjum odbędzie się 13 i 14 września 2014r. w Hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2.


Szczegółowy hormonogram:

Sobota, 13 września 2014r.

10.00 – 10.15   Przywitanie uczestników Sympozjum

11.15 – 11.45   „Edyp i/czy Narcyz – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy z pacjentem homoseksualnym.” – Zuzanna Korga i Patrycja Staniszewska (Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

11.45 – 12.15   Przerwa kawowa

12.15 – 13.30   „Diagnoza strukturalna na podstawie zapisu sesji” – Beata  Senderecka (Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

13.30 – 14.30   Lunch

14.30 – 15.30   „Kompleks Edypa i kompleks kastracyjny u pacjentki z osobowością unikającą.” Opis przypadku –  Mateusz Stróżyński (Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

15.30 – 16.30   „Trudności początkującego terapeuty– prezentacja na podstawie pracy z pacjentem”  Katarzyna Duda (Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

16.30 – 17.00   Przerwa kawowa

17.00 – 18.30   „Kogo widzę w lustrze? Prezentacja przypadku pracy z dziećmi po nadużyciu  seksualnym” – Magdalena  Chrzan-Dętkoś (Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

18.30 – 20.00   „Psychoterapeuta Psychodynamiczny: filozof umysłu, neuronaukowiec czy lekarz? Kilka słów o tożsamości.” – Andrzej Trzęsicki (Dolnośląski  Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

20.00   Lampka Wina

Niedziela, 14 września 2014r.

09.00 – 09.30   Wydanie słuchawek do tłumaczenia

09.30 – 11.30   „Suicydalność i Osobowość Borderline: Ocena i Interwencje.” – dr Erick Fertuck

11.30 – 12.00   Przerwa kawowa

12.00 – 14.00   Sprawozdawcze Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


dr Erick Fertuck – jest profesorem nadzwyczajnym psychologii w City University w Nowym Jorku. Ukończył Wydział Szkolenia Psychoanalitycznego i Badań w Columbia University Center, gdzie obecnie jest wykładowcą. Jest certyfikowanym terapeutą szkolącym w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), stosowanej w leczeniu zaburzeń osobowości borderline (BPD) oraz innych poważnych zaburzeń osobowości. Od 10 lat prowadzi badania pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline posługując się zorientowanym psychoanalitycznie społeczno-poznawczym podejściem w neuronauce. Otrzymał wiele nagród, w tym Young Investigator Award, International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) oraz honorowany był udziałem w grantach, np. Career Development Award. Dr Fertuck prowadził również badania w oparciu o granty z kilku prywatnych fundacji, w tym z American Foundation for Suicide Prevention.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: www.psychodynamika.pl


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: „Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuObecnie trwa nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży na rok akademicki 2014/2015. Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy i Poznaniu. Studium jest etapem wstępnym do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.


Dwuletnie studium skierowane jest do pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i agresji oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów Socjoterapeuty i Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej od drugiego roku (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej działa w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego).


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach. Stosowany tu system psychoterapeutyczny – podejście psychodynamiczne – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.


więcej informacji na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) i Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 14-15 września 2013r. odbędzie się w Krakowie V Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W tym roku konferencja będzie poświęcona problematyce leczenia zaburzeń osobowości i będzie nosiła tytuł: Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości”.


TFP (ang. TFP – transference focused psychotherapy), czyli terapia skoncentrowana na przeniesieniu, została stworzona przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell. Została stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne, terapeutyczne w pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Konferencja będzie poświęcona gruntownej prezentacji psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Poprzez wykłady, prezentacje wideo i dyskusje nad przypadkami uczestnicy będą mogli się zapoznać z techniką pracy psychoterapeutycznej TFP. Matoda ta w praktyce pomaga terapeutom w skutecznym leczeniu zaburzeń borderline. Przedstawione zostanie również zastosowanie TFP w leczeniu psychoterapeutycznym innych zaburzeń osobowości, zorganizowanych na neurotycznym poziomie funkcjonowania. Konferencja pozwoli uczestnikom na dokładne zapoznanie się z techniką i teorią TFP, głównymi prelegentami będą goście ze Stanów Zjednoczonych: John Clarkin i Frank Yeomans. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na konferencję!


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Nasze Towarzystwo istnieje od roku 2006 . Jego powołanie to skutek wielu lat pracy nad ideą wywodzącą się ze środowiska psychoterapeutów z całej Polski, związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – głównie  Macieja Wacholca i Janusza Kitrasiewicza. W efekcie stało się ono znaczącą w naszym kraju  płaszczyzną wspólnego działania, wymiany myśli i doświadczeń zawodowych psychoterapeutów pracujących  w paradygmacie psychodynamicznym  –  prezentującym spójny, przemyślany sposób pracy psychoterapeutycznej oraz jej konceptualizacji.”


więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: www.psychodynamika.pl


TERAPIA GDAŃSK    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK