Portale internetowe: Problemy z dzieckiem – kiedy i gdzie szukać pomocy?

Na portalu internetowym „Se.pl” pojawił się artykuł dotyczący dziecięcych zaburzeń psychicznych i dostępnych form pomocy psychologicznej:

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Określenia takie jak: ADHD, autyzm, mutyzm, dziecięca depresja czy kryzys rozwojowy przestają być tajemniczymi sformułowaniami dla wielu rodziców. Kiedy mówimy o zaburzeniu, dysfunkcji, problemie rozwojowym, a kiedy o przejściowych kłopotach w rodzinie? Gdzie szukać pomocy w trudnych momentach wychowawczych? Kiedy i kogo posyłać na terapię?

Uważna obserwacja i reagowanie

Opiekuńczy rodzic zna swojego malca bardzo dobrze i dlatego jest doskonałym źródłem informacji o nim. Ma wiedzę o funkcjonowaniu dziecka w różnych obszarach, na przestrzeni czasu. Zna jego historię rozwoju, upodobania, mocne i słabe strony. Dlatego kiedy coś w relacji rodzic-dziecko zaczyna szwankować i choćby jedna ze stron zaczyna odczuwać silną frustrację, przewlekły dyskomfort albo przejawiać niepokojące zachowania warto przyjrzeć się co takiego się dzieje. W przypadku małych dzieci opiekun może odczuwać, że coś jest nie tak. Niemowlę nie powie o swoich problemach. Kiedy rodzic niepokoi się o swoją więź z dzieckiem, nie odczuwa wzajemności w kontakcie lub przytłaczają go obawy o rozwój malucha, warto udać się na konsultację do specjalisty. W przypadku starszych dzieci dodatkowym źródłem obserwacji są opiekunki i nauczyciele ze szkół oraz przedszkoli. Osoby te mają możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy rówieśniczej i podzielenia się informacjami o tym, jak maluch funkcjonuje w środowisku innym niż domowe.

Kiedy otrzymujesz sygnały z placówek, w których przebywa dziecko, że jego rozwój lub zachowanie niepokojąco różni się od rówieśników, warto skorzystać z pomocy psychologicznej dla dzieci i sprawdzić jakie jest źródło problemów. Niektóre trudności ujawniają się dopiero w trakcie nauki lub kształtowania relacji koleżeńskich. Nawet uważny rodzic może nie zauważyć ich w warunkach domowych.

Diagnostyka

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy opiekuńczymi ważne jest postawienie diagnozy. Nie chodzi o nadawanie etykiet ani stygmatyzowanie dziecka, lecz o otwarcie drzwi do udzielania skutecznej pomocy. Jeśli mały człowiek ma trudności w zakresie rozwoju społecznego, emocjonalnego lub intelektualnego, nazwanie problemu daje możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia.

Kiedy nie wiemy, z czym mamy do czynienia możemy doprowadzić do sytuacji, w której rodzice lub nauczyciele oczekują od dziecka więcej niż jest to na dany moment możliwe. Takie zachowania sprzyjają kształtowaniu się kompleksów, niskiego poczucia własnej wartości, a nawet dziecięcej depresji. Specjalistyczna opieka psychologa diagnosty pomaga w ustalaniu i egzekwowaniu programu wychowawczo-edukacyjnego dopasowanego do możliwości i potrzeb dziecka. (…)”


cały tekst jest dostępny tutaj:

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/problemy-z-dzieckiem-adhd-autyzm-mutyzm-dziecieca-depresja-kryzys-rozwojowy-kiedy-i-gdzie-szukac-pom_741741.html


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: Spotkanie inaugurujące Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

29 listopada 2015 roku odbędzie się spotkanie inaugurujące działanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa (ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie) w godzinach 16.00 – 19.00 i jest skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuW programie spotkania uwzględnione zostały dwa wystąpienia:

1. „Specyfika procesu terapeutycznego w psychodynamicznej psychoterapii młodzieży – wybrane zagadnienia”, Paweł Glita

2. „Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka – funkcja psychoterapeuty dziecięcego w zabawie”, Agnieszka Ryss, Urszula Turyna

W ramach spotkania przewidziany jest czas na pytania i dyskusje. Zainteresowani proszeni są o kontakt i zgłoszenie mailowe na adres: sekcja.pdzm@gmail.com.


Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Dnia 17 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTPPd zatwierdził wniosek o powołanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd, wypływający z inicjatywy Członków Towarzystwa zainteresowanych problematyką psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży. W ramach sekcji planowana jest realizacja następujących celów: działania na rzecz rozwoju psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, działania na rzecz rozwoju psychodynamicznej psychoterapii okołoporodowej, poszerzanie wiedzy i kompetencji psychoterapeutów w obszarze rozwoju człowieka, narzędzi, technik i zjawisk w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o możliwościach zastosowania psychoterapii psychodynamicznej w stosunku do dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i profesjach: nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy i inni, integrowanie środowiska psychodynamicznych psychoterapeutów dzieci i młodzieży.”

[fragment zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej]


więcej informacji na temat spotkania, jak i Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd można uzyskać na stronie internetowej: www.psychodynamika.pl


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Rozmowy: „The Originality of Melanie Klein.”

Film jest nagraniem rozmowy na temat Melanie Klein- jej historii życiowej, początkach powstawania psychoterapii dziecięcej i rozwijania się teorii psychoanalitycznych. O swoich osobistych doświadczeniach z Klein i własnym doświadczeniu zawodowym na polu psychoterapii dziecięcej opowiadają współcześni psychoanalitycy Edna O’Shaughnessy i Ron Britton.


Gabinet Psychoterapii GdańskEdna O’Shaughnessy jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją drogę psychoterapeutyczną zaczynała kończąc studia filozoficzne, w latach 50-tych XX wieku przeprowadziła się na stałe z Południowej Afryki do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła pobierać nauki dotyczące dziecięcej psychoanalizy w Klinice w Travistock. Uczyła się między innymi od Esther Bick, Betty Joseph i Hanny Segal.Swoją pracę naukową poświęciła przede wszystkim tematyce mechanizmów obronnych osobowości oraz nieprawidłowości obszaru superego.


Gabinet Psychoterapii GdańskRon Britton – podobnie jak Edna O’Shaughnessy – jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako lekarz i psychiatra dziecięcy w Klinice w Travistock, gdzie pracował z „zdemoralizowanymi” dziećmi i ich rodzicami. Jego zainteresowania zawodowe krążą głównie wokół wyobraźni. Napisał książkę pt.: „Belief and Imagination”, w której opisuje swoje idee dotyczące prawdy oraz poczucia psychicznej realności.


Gabinet Psychoterapii GdańskMelanie Klein (ur. 30 marca 1882 w Wiedniu, zm. 22 września 1960) – brytyjska psycholog i psychoanalityczka austriackiego pochodzenia. W 1903 r. wyszła za mąż za Artura Kleina, z którym miała troje dzieci. W 1917 roku Klein poznała Zygmunta Freuda podczas spotkania członków Towarzystw austriackiego i węgierskiego. Własną analizę rozpoczęła u Sandora Ferencziego. W 1921 roku rozstała się z mężem i wraz z dziećmi zamieszkała w Berlinie. Separacja zakończyła się rozwodem w 1923 r. Następnie rozpoczęła analizę u Karla Abrahama. Była główną przedstawicielką nurtu teorii relacji z obiektem w Wielkiej Brytanii. Znacznie rozwinęła technikę psychoterapii dzieci.


więcej o Melanie Klein można zobaczyć i przeczytać w tych miejscach:

Nowości wydawnicze: „Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna.”

Biografie: „Melanie Klein.”


PSYCHOTERAPIA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Portale internetowe: „Wyginam śmiało ciało!”

Poniżej fragment artykułu na temat Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Tekst ukazał się na portalu internetowym „Dzielnica Rodzica” (autorką jest Agnieszka Rogulska):

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku„Weronika Sherborne jako pedagog i terapeuta wypracowała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku własny system ćwiczeń, których celem jest wspomaganie i/lub terapia rozwoju psychoruchowego dziecka.

MRR – zwykła zabawa?

Nauka i terapia Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) wygląda jak zabawa. „Eh, przecież to zwykła zabawa” – słyszę od rodziców. I na tym polega niezwykłość tej metody, na jej naturalności i prostocie. W atmosferze zabawy dzieci dokonują często „dziejowych” zmian i terapeutycznych odkryć.

Z  tego powodu jest niezwykle lubiana przez dzieci, zwłaszcza przez te  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i na szczęście coraz częściej doceniana przez rodziców.

Geneza MRR

Wywodzi się z tak zwanego „baraszkowania” – czyli zaspakajania naturalnych potrzeb dziecka w kontakcie fizycznym z rodzicem,  które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego dziecka.

Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odbywają się w atmosferze radosnej zabawy, akceptacji i swobody.  Dzięki temu można osiągać zamierzone efekty bez stresujących czynników typu: nakaz, wywoływanie strachu czy przymus. (…)

Zastosowanie MRR

Ze względu na swoją uniwersalność Metoda Ruchu Rozwijającego z powodzeniem stosowana jest we wspomaganiu rozwoju, terapii, a także w profilaktyce.

Metoda Ruchu Rozwijającego  m.in.  stosowana jest u dzieci nadruchliwych i nadpobudliwych.

Pozytywnie wpływa na wyciszanie zachowań impulsywnych u tych dzieci, wynikających z nieumiejętności panowania nad swoim ruchem oraz przewidywania konsekwencji tego ruchu dla innych. Zajęcia pomagają dzieciom również rozwijać empatię i umiejętność współpracy.

Dzięki ćwiczeniom zyskują poczucie siły, bez użycia agresji i jednocześnie rozwijają swoją wrażliwość.

Z metody Ruchu Rozwijającego korzysta się także w terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi, które borykają się z nadmiernym lękiem i zahamowaniem w kontaktach społecznych. (…)

Nie każdy dorosły ma łatwość w byciu z dzieckiem w spontanicznej zabawie. Zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne są więc pomocne dla tych rodziców, którzy z różnych powodów mają utrudniony kontakt ze swoim „wewnętrznym dzieckiem”, który to kontakt jest niezbędny, aby móc rozwijać więź ze swoim ukochanym potomkiem.”


cały tekst jest do przeczytania na stronie internetowej portalu „Dzielnica Rodzica”:

www.dzielnicarodzica.pl/42141/27/artykuly/chodziak/wychowanie/Wyginam_smialo_cialo_?cid=9175279


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Wywiady: „Kiedy iść z dzieckiem do psychologa?”

Psycholog GdańskW „Wysokich Obcasach” ukazał się tekst o tym, jak wygląda psychoterapia dzieci. Na pytania Joanny Wojciechowskiej odpowiada psychoterapeuta Krzysztof Srebrny:

„Jeśli z dzieckiem dzieje się coś, czego nie rozumiemy, jeśli widać, że ma kłopoty, w których nie umiemy mu pomóc, warto pomyśleć o wizycie u psychoterapeuty. Taka decyzja nie oznacza konieczności podjęcia długotrwałej terapii. Często wystarcza jedna konsultacja. A jeśli już będzie terapia,to zwykle dla całej rodziny – mówi Krzysztof Srebrny, warszawski psychoterapeuta.

Joanna Wojciechowska: Kiedy rozmawiamy o problemach dzieci, często radzi Pan rodzicom by poszli z dzieckiem do psychoterapeuty. Ale oni się tego boją. Dlaczego?

Krzysztof Srebrny, psychoterapeuta Ambulatorium Psychoanalitycznego: Pewnie dlatego, że myśl o pójściu z dzieckiem do psychologa rani rodzicielski narcyzm, burzy ich obraz siebie jako rodziców idealnych. Myślą: skoro mam pójść z dzieckiem do psychologa, to znaczy, że ja – jako rodzic – z czymś sobie nie radzę.

A nie jest tak?

Wręcz przeciwnie! Jeśli rodzic – widząc, że dziecko ma problem – jest gotów pójść po pomoc do specjalisty, to pomaga dziecku w rozwiązaniu tego kłopotu. Przecież nikt nie uważa, że jest złym rodzicem, jeżeli prowadzi dziecko do dentysty.

A kiedy iść do tego psychologa?

Podam kilka przykładów. Żadna z tych sytuacji nie musi wymagać terapii, może wystarczyć jednorazowa konsultacja. Czasami niepotrzebny jest nawet psycholog, wystarczy, że sami rodzice jakoś zainterweniują.

Decyzja jest najbardziej oczywista, gdy dziecko ma wyraźne objawy nerwicowe – kłopoty zdrowotne, których lekarze nie potrafią wyjaśnić (tajemnicze alergie, wysypki, kłopoty z żołądkiem), kiedy ma tiki, jąka się albo moczy w nocy.

Druga grupa sygnałów, często przez rodziców lekceważonych, to problemy z rówieśnikami. Nie mówię tu o jednorazowych wydarzeniach, ale o powtarzającym się, stałym modelu zachowań. Na przykład: dziecko jest systematycznie bite przez kolegów z podwórka albo odwrotnie – ono zwykle bije inne dzieci. Albo kilkakrotnie wylatuje z przedszkola, bo wychowawczynie twierdzą, że nie dają sobie z nim rady. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na „dziecko idealne” – którym zachwycają się przedszkolanki, bo jest grzeczne, ciche i nie sprawia kłopotów. Warto przyjrzeć się, jak nasze „idealne dziecko” bawi się z rówieśnikami. Jeśli zawsze siedzi samo w piaskownicy i nie bierze udziału w zabawach grupy, trzeba interweniować.

Iść z hipergrzecznym dzieckiem do psychologa?

Niekoniecznie. Podobnie jak niekoniecznie trzeba iść do niego z dzieckiem agresywnym. Można porozmawiać z przedszkolanką, jeśli to nic nie da, zmienić coś w otoczeniu – grupę albo przedszkole, chodzić na inny plac zabaw. Ale jeśli i wtedy nic się nie zmieni, jeśli w kolejnych grupach dziecko będzie siedziało w kącie – iść do psychologa. Na pewno warto pójść do psychologa, jeśli rodzice uważają, że dziecko dziwnie się zachowuje, i nie potrafią sami zrozumieć dlaczego. Jeszcze raz powtórzę – to nie musi być decyzja o terapii, często wystarczy jedno spotkanie. (…)

Ile trwa terapia?

Tyle, ile potrzeba. Naprawdę nie da się inaczej odpowiedzieć. To nie zależy od rodzaju problemu, ale od jego głębokości. Często zaczyna się od rozmów na temat jakiegoś objawu – np. moczenia nocnego, a potem rozmawia się o innych problemach – na przykład o kryzysie małżeńskim rodziców. Wiele też zależy od tego, na ile psycholog nastawia się na zlikwidowanie objawów, a na ile – na głębsze zmiany. Przestrzegałbym przed terapeutą, który obiecuje rozwiązanie problemu w miesiąc. Dobry psycholog nie obiecuje szybkich efektów, mówi tylko, że będzie nad nimi z rodziną pracował.

Na co jeszcze uważać?

Na psychoterapeutów, którzy – zwłaszcza w pracy z dziećmi – stosują sztuczki, na przykład hipnozę. Nie warto chodzić do kogoś, kto z dzieckiem nie rozmawia, stosuje wyłącznie testy. Warto pójść do znanego ośrodka albo do kogoś poleconego przez znajomych. Warto zadzwonić do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z pytaniem o kontakt do najbliższego psychoterapeuty, który ma certyfikat jednego z tych stowarzyszeń.Ale jeżeli ośrodek jest znany, nie trzeba się bać pracującego w nim młodego psychologa bez certyfikatu. Dobry ośrodek gwarantuje, że przechodzi on szkolenia, ktoś się nim opiekuje.

Po czym poznać, że terapia działa?

Po tym, że coś się w rodzinie albo w dziecku zmienia. Trzeba być przygotowanym na to, że te efekty mogą być inne, niż oczekiwaliśmy. Efekty terapii mogą być niepokojące – na przykład grzeczny, spokojny nastolatek nagle zaczyna późno wracać do domu, przechodzi inicjację alkoholową albo wokół córki zaczynają się kręcić jacyś chłopcy… Trzeba być gotowym przyjąć zmianę inną niż ta oczekiwana.”


cały artykuł jest do przeczytania na stronie internetowej „Wysokich Obcasów”:

www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,359901.html


PSYCHOTERAPEUTA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Audycje radiowe: „Donald Woods Winnicott.”

Psycholog GdańskDonald Woods Winnicott (ur. 7 kwietnia 1896, zm. 28 stycznia 1971) był brytyjskim psychoanalitykiem, z wykształcenia pediatrą. Już w młodym wieku zdobył uznanie jako lekarz dziecięcy. Jednocześnie rosnące zainteresowanie emocjonalnymi problemami pacjentów skłoniło go do przyłączenia się do grupy psychoanalityków, tworzącej się wówczas w Londynie pod wpływem Zygmunta Freuda i Melanie Klein. Jego własne koncepcje skupiały się wokół problematyki rozwoju emocjonalnego i czynników środowiskowych oddziałujących bardzo wcześnie na osobowość, ze szczególnym uwzględnieniem roli matki. Wiele wprowadzonych przez niego pojęć, na przykład: wystarczająco dobra matka, sprzyjające otoczenie, trzymanie (holding), prawdziwe i fałszywe self czy obiekt przejściowy, jest używanych także poza obszarem psychoanalizy – przez psychologów rozwojowych, pedagogów, psychoterapeutów i w środowisku medycznym.

Psycholog GdańskCałe swoje życie poświęcił badaniom klinicznym i psychoterapii niemowląt, małych dzieci i ich matek. Obecnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych prekursorów nowych prądów w psychoanalizie. Przez ponad czterdzieści lat prowadził praktykę lekarską i dydaktyczną w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Był prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Winnicott jest autorem wielu artykułów publikowanych w prasie medycznej. Cykle odczytów poświęconych problematyce rozwoju dziecka, wychowywaniu, relacji matki z dzieckiem oraz liczne pogadanki radiowe prowadzone w BBC stały się podstawą szeregu jego popularnych książek. W udostępnionym filmie można posłuchać niektórych z jego wypowiedzi dla stacji BBC z lat 40-tych, 50-tych i 60-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii.


więcej na temat D. W. Winnicott’a można przeczytać w biografii autorstwa Michael’a Jacobs’a:

www.gwp.pl/4162,donald-w-winnicott-biografia.html


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Biografie: „Melanie Klein.”

Ten krótki film przybliża postać oraz dorobek naukowy Melanie Klein, brytyjskiej psycholog. Melanie Klein urodziła się w Wiedniu w 1882 roku, była główną przedstawicielką nurtu teorii relacji z obiektem. Znacznie rozwinęła technikę terapii dzieci. Dzięki własnej psychoanalizie oraz zainteresowaniom i studiom w tej dziedzinie wyzwoliła się z zahamowań oraz ograniczeń epoki i począwszy od lat dwudziestych poprzedniego stulecia, dokonała wielu odkryć modyfikujących i rozwijających podstawowe idee Zygmunta Freuda. Koncepcje Klein budziły krytyczne ożywienie. Jednych zachwycały i inspirowały, innych skłaniały do sprzeciwu i dezaprobaty. W tamtym też czasie w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym zarysowała się polemika z poglądami Klein, która w kolejnych latach przekształciła się w konfrontację zwolenników Anny Freud i Melanie Klein. Jej koncepcje stały się inspirujące nie tylko dla psychoanalizy, psychoterapii, psychologii i medycyny, ale również dla filozofii, socjologii, nauk o sztuce i pedagogiki.


Psychoterapeuta Gdańsk„Psychoanaliza to teoria na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, metoda jego badania, a także leczenia. Podstawowym założeniem psychoanalizy jest istnienie nieświadomości. Znaczna część naszego umysłu nigdy nie jest i nie stanie się świadoma. Także doświadczenia świadome mogą zostać zapomniane, czyli wyparte do nieświadomości, a mimo to pozostają aktywne i wpływają na treść i jakość życia. Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin (filozofowie, krytycy sztuki, literatury, filmu) oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych. Psychoanaliza jako metoda badania i leczenia zakłada, że na kształtowanie się osobowości, poza czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi, mają wpływ relacje z rodzicami, a także ważne doświadczenia – narodzin, seksualności, miłości i nienawiści, utraty i śmierci – które przeżywamy od początku życia i które często są źródłem wewnętrznych konfliktów. Te doświadczenia oraz fantazje na ich temat tworzą wzorce, które pozostają nieświadome i określają relacje wobec siebie i innych ludzi w późniejszym życiu. Psychoanaliza umożliwia osobom, które się jej poddają poznanie niektórych nieświadomych mechanizmów i konfliktów, i uzyskanie większego wpływu na własne życie. Psychoanaliza to teoria i metoda stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda (1856-1939), który pokonując opór środowiska we Wiedniu, skupił wokół siebie wielu psychiatrów i specjalistów innych dziedzin, zafascynowanych jego nowatorskim myśleniem na temat funkcjonowania umysłu. Koledzy i uczniowie Freuda rozpropagowali jego teorię w innych krajach Europy i obu Ameryk. Dzięki pracy kolejnych pokoleń jego uczniów i następców psychoanaliza nadal dynamicznie się rozwija, tworząc nowe psychoanalityczne teorie, inspirowane różnymi aspektami teorii Freuda. Jego dzieło okazało się tak oryginalne i inspirujące, że stało się fundamentem współczesnej psychologii i pierwowzorem wielu istniejących metod psychoterapeutycznych. Zygmunt Freud wraz ze współpracownikami założył w 1910 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne (International Psychoanalytical Association – IPA), które działa nieprzerwanie od tamtego czasu, ma obecnie ponad 12 tysięcy członków i zrzesza powyżej 100 organizacji psychoanalitycznych z bardzo wielu krajów na wszystkich kontynentach. (…) Psychoanalizę, która jest głębokim i intensywnym procesem badania umysłu i pozwala poznawać to, co w nas nieświadome, mogą podjąć osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o swoim życiu psychicznym i o mechanizmach, które nim kierują, a są trudne do zrozumienia. Psychoanaliza może być sposobem na rozwój osobowości i osiągnięcie wewnętrznej wolności, dzięki czemu zwiększają się zdolności do nawiązywania długotrwałych głębokich relacji z innymi oraz twórczego wykorzystywania własnych możliwości. Dlatego też psychoanaliza jako metoda leczenia jest wskazana dla osób, które mają w życiu poważne problemy. Mogą to być na przykład trudności w nawiązaniu bliskiej relacji z inną osobą, albo kłopoty w istniejącym związku, problemy z własną seksualnością, konflikty w relacjach społecznych, powtarzające się porażki w pracy. Osoba, która miała w przeszłości traumatyczne doświadczenia może borykać się z powracającymi wspomnieniami tych zdarzeń i z brakiem zaufania do innych, co utrudnia lub uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie wśród ludzi. Zdarza się, że człowiek, który utracił bliską osobę, nie może przestać jej opłakiwać i żyć dalej własnym życiem. Ktoś inny z kolei może czuć, że jego kreatywność jest z niejasnych przyczyn zahamowana, co utrudnia mu pracę lub naukę. Niekiedy psychologiczne problemy przejawiają się pod postacią rozmaitych objawów. Są ludzie, których życie jest ograniczone przez sztywność zachowania i konieczność wykonywania określonych rytuałów. Są tacy, którzy doznają paniki na otwartej przestrzeni i tacy, którzy przeżywają ją w zatłoczonych czy zamkniętych pomieszczeniach. Lęk jest bardzo częstym objawem u ludzi zgłaszających się na psychoanalizę – może dotyczyć czegoś bardziej lub mniej określonego, ale często jest to lęk egzystencjalny, dotyczący na przykład tego, co przyniesie przyszłość i czy dadzą oni radę sprostać jej wyzwaniom. Często mają oni także przeżycia depresyjne – obniżony nastrój, zahamowaną aktywność, brak nadziei, smutek. Wiele osób skarży się także na różne dolegliwości cielesne, dla których nie znaleziono fizycznego uzasadnienia. Ludzie, którzy decydują się na psychoanalizę na ogół podejrzewają, że przyczyna ich trudności i niepowodzeń może leżeć w nich samych i pragną ją poznać, by rozwiązać psychiczne konflikty, które powodują, że życie jest dla nich tak trudne. Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Psychoanalityk nie koncentruje się jednak na usuwaniu objawów cierpienia, tylko szuka jego przyczyn w nieświadomości, sięgając do najwcześniejszych doświadczeń pacjenta i analizując ich wpływ na jego aktualne relacje i zachowanie.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


więcej o Melanie Klein można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (www.isphs.pl) lub w jej biografii autorstwa Julii Segal (www.gwp.pl/4329,melanie-klein-biografia.html)


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Szkolenie z psychoterapii dzieci. „SETTING W PUDEŁKU.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuSzkolenie z psychoterapii dzieci skierowane jest do psychologów, pedagogów, terapeutów, osób szkolących się w psychoterapii. Całodniowe szkolenie w formie warsztatów obejmie następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia pracy psychoterapeutycznej, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków- (Melanie Klein, Anna Freud, Donald Woods Winnicott, Margaret Mahler), zabawa w terapii, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami psychoterapeutów prowadzących szkolenie. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji terapeutycznych, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.

Melanie Klein- (ur. 30 marca 1882 w Wiedniu, zm. 22 września 1960); brytyjska psycholog i psychoanalityk austriackiego pochodzenia, główna przedstawicielka nurtu teorii relacji z obiektem, znacznie rozwinęła technikę psychoterapii dzieci;

Anna Freud- (ur. 3 grudnia 1895 w Wiedniu, zm. 9 października w Londynie); najmłodsza córka Zygmunta Freuda i Marty Freud; terapeutka dziecięca, rozwijała teorię psychoanalityczną swojego ojca, badała mechanizmy obronne osobowości, wniosła twórczy wkład w teorię relacji z obiektem poprzez dyskusję nad rozwojem dziecka wraz z Margaret Mahler;

Donald Woods Winnicott- (ur. 7 kwietnia 1896, zm. 28 stycznia 1971); brytyjski psychoanalityk, z wykształcenia pediatra, całe życie poświęcił badaniom klinicznym i psychoterapii niemowląt, małych dzieci i ich matek; był prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autor wielu artykułów publikowanych w prasie medycznej;

Margaret Mahler- (ur. 1897, zm. 1985); węgierska psycholog dziecięca zajmująca się psychoanalizą; jest autorką teorii rozwoju psychicznego dziecka od urodzenia do 24 miesiąca życia- podkreśla znaczenie relacji dziecka z ważnym dla niego obiektem (matką) we wczesnych fazach jego rozwoju; według Margaret Mahler istnieją tak zwane „psychiczne narodziny” będące drogą jaką pokonuje dziecko od fazy symbiotycznego scalenia z matką do osiągnięcia stabilnej, indywidualnej tożsamości.


więcej o szkoleniu z psychoterapii dzieci:

www.psychoterapia-malyksiaze.pl/page6.html


TERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.”

Psycholog GdańskPrezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacją Psychologiczną oraz Wydawnictwem EneDueRabe zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” – „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.” Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudzień 2013r. przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku (budynek Wydziału Nauk Społecznych UG). Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja!


www.konferencja.raclawicka.gda.pl


Program Konferencji:

1 Dzień – 6 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Władze Miasta Gdańska, Władze UG, Dyrektor GOPP

Moderator I, II, III sesji – mgr Lech Kalita

I sesja

9.30 – 10.15 – dr n. med. Cezary Żechowski – wykład inauguracyjny – „Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy”

10.15 – 11.00 – dr n. hum. Magdalena Chrzan-Dętkoś – wykład „Kogo zobaczę w lustrze? –psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły urazów psychicznych

11.00 – 11.15 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa
II sesja

11.45 – 13.00 – Gro Dahle – wykład „Zły człowiek (Sinna Mann)”

13.00 – 13.30 – Projekcja filmu „Zły Człowiek” reż. Anita Killi

13.30 – 13.45 – Dyskusja, pytania od uczestników

13.45 – 14.45 – Przerwa obiadowa

III sesja

14.45 – 15.30 – mgr Grażyna Lewko – wykład „Odzyskiwanie kontroli nad własnym ciałem u dzieci po inwazyjnych zabiegach medycznych”

15.30 – 16.15 – mgr Leszek Drozdowski „Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii”

16.15 – 16.30 – Dyskusja, pytania od uczestników

16.30 – 17.30 – „Czy psychoterapia jest niezbędna do uporania się z traumą?”
moderator mgr Leszek Drozdowski – panel dyskusyjny

17.30 – 18.30 – Poczęstunek z symboliczną lampką wina

 

2 Dzień – 7 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty, odbiór zaświadczeń

Moderator I, II sesji – dr Magdalena Błażek

I sesja

9.00 – 9.45 – prof. dr hab. Maria Beisert – wykład „Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie”

9.45 – 10.15 – mgr Katarzyna Kurkiewicz – wykład „Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska

10.15 – 10.45 – mgr Krzysztof Sarzała – wykład „Dobrodziejstwa i przekleństwa interwencji z wykorzystaniem procedury Niebieskiej Karty”

10.45 – 11.00 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

II sesja

11.30 – 12.00 – mgr Anna Jarząbek – wykład „Proces uwalniania się z więzów przemocy – na podstawie pracy z osobami doświadczającymi przemocy na różnych etapach pomagania”

12.00 – 12.45 – „Przemoc w rodzinie-kiedy interwencja, kiedy terapia
moderator prof. dr hab. Maria Beisert – panel dyskusyjny

12.45 – 13.15 – Przerwa kawowa

13.15 – 15.15 – Warsztaty

Warsztaty:

„Przemoc rzeczywista czy przemoc rzekoma? – analiza przypadków” (dr Magdalena Błażek, dr n. hum. Aleksandra Lewandowska-Walter)

„Psychoanalityczne spojrzenie na przemoc – praca z filmem „Zło” (mgr Lech Kalita, dr Justyna Świerszczyńska)

„Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska” – seminarium (mgr Katarzyna Kurkiewicz)

„Kiedy i jak reagować na przemoc wobec dzieci?” (mgr Renata Durda)

„Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii” – seminarium (mgr Leszek Drozdowski)

„Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy” – seminarium (dr n. med. Cezary Żechowski)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK