Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskObecnie odbywa się rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.


Roczne studium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.


„Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Stosowany tu system psychoterapeutyczny – paradygmat psychodynamiczny – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Został on określony i wprowadzony do praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie przez dra Piotra Drozdowskiego, psychiatrę i psychoterapeutę, do 2012 roku Ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, we współpracy i  dialogu z doc. dr Boguchwałem Winidem, psychiatrą i psychoanalitycznym psychoterapeutą, uczniem Gustawa Bychowskiego (polskiego psychoanalityka praktykującego w USA). Ich wieloletnie doświadczenie w stosowaniu psychoanalizy  w warunkach krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, w odniesieniu do doświadczeń psychiatrów i psychoanalityków z USA, zainspirowało dużą część środowiska psychoterapeutów do przyjęcia i rozwijania podejścia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii.”

cytat ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej: (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Portale internetowe: „Psychoterapia psychodynamiczna – przyglądanie się sobie.”

Psycholog GdańskO psychoterapii psychodynamicznej ciekawie napisał psycholog Daniel Melerowicz:

Mit o kozetce.

Wokół podejścia psychodynamicznego w psychoterapii narosło bardzo wiele mitów. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż terapia psychodynamiczna powstała na gruncie teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda. Do dzisiaj wielu pacjentów zastanawia się czy po przyjściu do gabinetu położy się na kozetce i patrząc w sufit będzie snuć „wolne skojarzenia”, podczas gdy analityk o kamiennej twarzy zbierze to w jedną całość i przedstawi pacjentowi „ostateczną prawdę o nim”. Prawda jest jednak inna. Owszem, podejście psychodynamicze wyrosło z psychoanalizy, jednak od czasów Freuda zarówno teoria, jak i technika przeszły duże zmiany. Po pierwsze sesje odbywają się „twarzą w twarz”, terapeuta i pacjent siedzą zwróceni do siebie, tak aby cały czas mogli mieć kontakt wzrokowy. Sesje terapeutyczne trwają zazwyczaj 45 – 50 min. i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach częściej). Sesje rozpoczynają się i kończą bardzo punktualnie, jeżeli z jakichś powodów jest inaczej – terapeuta rozmawia o tym z pacjentem (np. co takiego się dzieje, że w ostatnich tygodniach pacjent spóźnia się na sesję, czy jest to związane z trudnymi tematami pojawiającymi się podczas sesji). Tak więc nie tylko materiał werbalny (to co pacjent mówi) jest analizowany, ale również to jak mówi, jaką przybiera pozycję ciała, „na jaki temat” milczy, co robi lub czego nie robi pomiędzy sesjami.

Wydobycie tego, co niewidzialne.

Terapeuta zachęca pacjenta aby ten najswobodniej jak potrafi mówił o swoich problemach i trudnościach, a jeżeli nic takiego akurat się nie pojawia, zachęca by mówił swobodnie o wszystkim co przychodzi mu do głowy. Im bardziej otwarty i swobodny jest pacjent tym lepiej. Mogą to być wspomnienia, aktualne myśli, uczucia, sny a także pytania. Nie ma znaczenia jak bardzo to co mówi pacjent wydaje się trywialne – w dłuższej perspektywie mówienie o tym doprowadzi do ciekawych wniosków. Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć to czego on sam o sobie nie wie. Wynika to przede wszystkim z założenia, że na życie psychiczne człowieka ogromny wpływ mają nieświadome mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty i pragnienia oraz określone sposoby interpretowania rzeczywistości i relacji z innymi. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć dlaczego reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, z czego wynikają przeżywane przez niego emocje. Najważniejszym elementem w psychoterapii psychodynamicznej jest rozumienie pacjenta, rozumienie to jest dynamiczne – co znaczy, że cały czas diagnoza zmienia się wraz z trwającą terapią.

Odpowiedzialność pacjenta.

Kolejne nieporozumienie wiąże się z rolą terapeuty. Otóż głównym zadaniem psychoterapeuty psychodynamicznego nie jest zadawanie pytań. Zdarza się, że pacjenci na sesji mówią: „Nic nie przychodzi mi do głowy, proszę więc zadawać pytania”. Po pierwsze terapeuta nie wie co jest dla pacjenta ważne, po drugie materiał z którym pracuje opiera się na wysiłku i odpowiedzialności pacjenta aby najlepiej jak potrafi wyjaśniał to co wie o sobie. Zadaniem terapeuty nie jest więc pytanie, jest nim przede wszystkim komentowanie tego co mówi pacjent. W tym celu terapeuci psychodynamiczni posługują się klaryfikacją (wyjaśnianiem kwestii, które są nie do końca zrozumiałe), konfrontacją (zwrócenie uwagi pacjenta na coś, czego unika) oraz interpretacją (wyjaśnienie skąd bierze się określone uczucie, czy zachowanie). Tak więc podczas sesji terapeuta słucha wszystkiego co mówi pacjent, jednocześnie obserwując jego zachowanie. Kiedy czuje, że ma coś do dodania robi komentarz i zachęca pacjenta do zastanowienia się nad nim.

Kontrakt terapeutyczny.

Do obowiązków pacjenta należy również przestrzeganie settingu, który w tym podejściu odgrywa bardzo ważną rolę. Setting to zasady, ramy terapii na które umawia się pacjent z terapeutą. Setting określa ile trwać będą sesje, jak często będą się odbywać, jak i kiedy następuje płatność, w jakich sytuacjach można odwołać sesję, jak wygląda kontakt z terapeutą poza sesjami, do czego zobowiązuje się pacjent w życiu osobistym na czas trwania terapii. Zawiera w sobie również cele oraz przybliżony czas trwania terapii.”


cały artykuł do przeczytania na stronie internetowej portalu „Mam Terapeutę”:

www.mamterapeute.pl/psychoterapia-psychodynamiczna-przygladanie-sie-sobie/


TERAPIA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPEUTA W GDAŃSKU

Wykłady: Otto Kernberg – „Wstęp do psychoanalizy.”

Psycholog GdańskDr Otto Kernberg opowiada o podwalinach psychoterapii psychodynamicznej, przedstawia analizę przypadków oraz omawia niektóre mechanizmy obronne. Film wyreżyserował Peter Zagermann. Dr Otto Kernberg urodził się w Wiedniu, razem z rodziną wyemigrował do Chile w 1939 roku. Początkowo studiował biologię i medycynę, potem psychiatrię. Zaangażował się w pracę psychoanalityczną w Chilean Psychoanalytic Society. Po raz pierwszy przybył do Stanów Zjednoczonych w 1959 roku, zaczął studiować tajniki psychoterapii (razem z Jerome Frank) w Johns Hopkins Hospital. W 1973 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych na stałe. Był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego w latach 1997 – 2001. Dr Otto Kernberg obecnie jest dyrektorem Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku oraz profesorem psychiatrii w Weill Cornell Medical College. Prowadzi szkolenia i superwizje psychoterapeutów z Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Autor wielu artykułów i książek poświęconych zaburzeniom osobowości. Jest twórcą znaczących teorii dotyczących etiologii, rozumienia i leczenia zaburzeń narcystycznych. W dziedzinie psychiatrii Profesor Otto Kernberg otrzymał wiele nagród uznających jego wkład w leczenie zaburzeń osobowości. Na świecie jest najbardziej znany z teorii dotyczących leczenia terapeutycznego głębokich zaburzeń osobowości typu borderline. W swojej pracy i stworzonym paradygmacie pracy skoncentrowanej na przeniesieniu łączy wątki teorii psychologii ego, nurtu kleinowskiego oraz teorii relacji z obiektem. Był mężem Pauliny Kernberg (psyciatry dziecięcej) do jej śmierci w roku 2006.


„Psychoanaliza to teoria na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, metoda jego badania, a także leczenia. Podstawowym założeniem psychoanalizy jest istnienie nieświadomości. Znaczna część naszego umysłu nigdy nie jest i nie stanie się świadoma. Także doświadczenia świadome mogą zostać zapomniane, czyli wyparte do nieświadomości, a mimo to pozostają aktywne i wpływają na treść i jakość życia. Psychoanaliza jako teoria dotycząca ludzkiego umysłu wywarła wielki wpływ na prądy intelektualne w XX wieku i nadal jest bardzo inspirująca dla współczesnej humanistyki. Specjaliści różnych dziedzin (filozofowie, krytycy sztuki, literatury, filmu) oraz sami psychoanalitycy mogą posługiwać się teorią psychoanalityczną dla interpretacji zjawisk kulturowych, społecznych i politycznych. Psychoanaliza jako metoda badania i leczenia zakłada, że na kształtowanie się osobowości, poza czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi, mają wpływ relacje z rodzicami, a także ważne doświadczenia – narodzin, seksualności, miłości i nienawiści, utraty i śmierci – które przeżywamy od początku życia i które często są źródłem wewnętrznych konfliktów. Te doświadczenia oraz fantazje na ich temat tworzą wzorce, które pozostają nieświadome i określają relacje wobec siebie i innych ludzi w późniejszym życiu. Psychoanaliza umożliwia osobom, które się jej poddają poznanie niektórych nieświadomych mechanizmów i konfliktów, i uzyskanie większego wpływu na własne życie. Psychoanaliza to teoria i metoda stworzona na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda (1856-1939), który pokonując opór środowiska we Wiedniu, skupił wokół siebie wielu psychiatrów i specjalistów innych dziedzin, zafascynowanych jego nowatorskim myśleniem na temat funkcjonowania umysłu. Koledzy i uczniowie Freuda rozpropagowali jego teorię w innych krajach Europy i obu Ameryk. Dzięki pracy kolejnych pokoleń jego uczniów i następców psychoanaliza nadal dynamicznie się rozwija, tworząc nowe psychoanalityczne teorie, inspirowane różnymi aspektami teorii Freuda. Jego dzieło okazało się tak oryginalne i inspirujące, że stało się fundamentem współczesnej psychologii i pierwowzorem wielu istniejących metod psychoterapeutycznych. Zygmunt Freud wraz ze współpracownikami założył w 1910 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne (International Psychoanalytical Association – IPA), które działa nieprzerwanie od tamtego czasu, ma obecnie ponad 12 tysięcy członków i zrzesza powyżej 100 organizacji psychoanalitycznych z bardzo wielu krajów na wszystkich kontynentach. (…) Psychoanalizę, która jest głębokim i intensywnym procesem badania umysłu i pozwala poznawać to, co w nas nieświadome, mogą podjąć osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o swoim życiu psychicznym i o mechanizmach, które nim kierują, a są trudne do zrozumienia. Psychoanaliza może być sposobem na rozwój osobowości i osiągnięcie wewnętrznej wolności, dzięki czemu zwiększają się zdolności do nawiązywania długotrwałych głębokich relacji z innymi oraz twórczego wykorzystywania własnych możliwości. Dlatego też psychoanaliza jako metoda leczenia jest wskazana dla osób, które mają w życiu poważne problemy. Mogą to być na przykład trudności w nawiązaniu bliskiej relacji z inną osobą, albo kłopoty w istniejącym związku, problemy z własną seksualnością, konflikty w relacjach społecznych, powtarzające się porażki w pracy. Osoba, która miała w przeszłości traumatyczne doświadczenia może borykać się z powracającymi wspomnieniami tych zdarzeń i z brakiem zaufania do innych, co utrudnia lub uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie wśród ludzi. Zdarza się, że człowiek, który utracił bliską osobę, nie może przestać jej opłakiwać i żyć dalej własnym życiem. Ktoś inny z kolei może czuć, że jego kreatywność jest z niejasnych przyczyn zahamowana, co utrudnia mu pracę lub naukę. Niekiedy psychologiczne problemy przejawiają się pod postacią rozmaitych objawów. Są ludzie, których życie jest ograniczone przez sztywność zachowania i konieczność wykonywania określonych rytuałów. Są tacy, którzy doznają paniki na otwartej przestrzeni i tacy, którzy przeżywają ją w zatłoczonych czy zamkniętych pomieszczeniach. Lęk jest bardzo częstym objawem u ludzi zgłaszających się na psychoanalizę – może dotyczyć czegoś bardziej lub mniej określonego, ale często jest to lęk egzystencjalny, dotyczący na przykład tego, co przyniesie przyszłość i czy dadzą oni radę sprostać jej wyzwaniom. Często mają oni także przeżycia depresyjne – obniżony nastrój, zahamowaną aktywność, brak nadziei, smutek. Wiele osób skarży się także na różne dolegliwości cielesne, dla których nie znaleziono fizycznego uzasadnienia. Ludzie, którzy decydują się na psychoanalizę na ogół podejrzewają, że przyczyna ich trudności i niepowodzeń może leżeć w nich samych i pragną ją poznać, by rozwiązać psychiczne konflikty, które powodują, że życie jest dla nich tak trudne. Leczenie psychoanalizą, podobnie jak każde inne, ma na celu przyniesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Psychoanalityk nie koncentruje się jednak na usuwaniu objawów cierpienia, tylko szuka jego przyczyn w nieświadomości, sięgając do najwcześniejszych doświadczeń pacjenta i analizując ich wpływ na jego aktualne relacje i zachowanie.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego


więcej informacji o Instytucie Zaburzeń Osobowości można znaleźć na stronie internetowej: 

www.borderlinedisorders.com


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.”

Psychoterapeuta GdańskW dniach 12-13 września 2015r. w Krakowie odbędzie się VI Konferencja pt.: „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości.” Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Przedstawiona zostanie- między innymi- teoria o psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, stworzonej przez Otto Kernberga i jego współpracowników w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Weill College of Medicine na Uniwersytecie Cornell.


Program Konferencji:

Sobota, 12.09.2015r.

8:00-9:30 Rejestracja uczestników

Sesja I: 9:30 – 13:30

9:30-9:45 Rozpoczęcie konferencji.

9:45-11:00 „Poziomy narcystycznego zaburzenia osobowości ze strukturalnego punktu widzenia.” – Otto Kernberg, MD

11:00-11:15 Panel dyskusyjny.

11:15-11:45 Przerwa na kawę.

11:45-12:30 „Podejście teorii relacji z obiektem w rozumieniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Otto Kernberg, MD

12:30-13:15 „Wewnętrzne modele przywiązania a narcystyczne zaburzenia osobowości.” – Frank Yeomans, MD

13:15-13:30 Panel dyskusyjny

13:30-15:00 Obiad

Sesja II: 15:00-20:30

15:00-15:45 „Zarys psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy).” – Frank Yeomans, MD

15:45-16:00 Panel dyskusyjny.

16:00-16:45 „Znaczenie pojęcia technicznej neutralności.” – Otto Kernberg, MD

16:45-17:00 Panel dyskusyjny.

17:00-17:30 Przerwa na kawę.

17:30-18:15 „Znaczenie pojęcia przeciwprzeniesienia.” – Otto Kernberg, MD

18:15-18:30 Panel dyskusyjny.

18:30-20:00 Modyfikacje psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu w leczeniu narcystycznych zaburzeń osobowości.” – Frank Yeomans, MD

20:00-20:30 Panel dyskusyjny.

20:30 Lampka wina.

Niedziela, 13.09.2015r.

Sesja III: 9:00-13:00

9:00-10:15 „Miłość i seksualność w przeniesieniu.” – Otto Kernberg, MD

10:15-10:45 Panel dyskusyjny.

10:45-11:15 Przerwa na kawę.

11:15-12:00 „Wyższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Otto Kernberg, MD

12:00-12:45 „Niższy poziom narcystycznego zaburzenia osobowości – prezentacja przypadku.” – Frank Yeomans, MD

12:45-13:00 Panel dyskusyjny.

13:00-14:30 Obiad.

Sesja IV: 14:30-18:30

14:30-16:15 „Prezentacja zapisu sesji terapeutycznej z dyskusją.” – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

16:15-16:45 Przerwa na kawę.

16:45-18:00 Prezentacja opisu przypadku. – Otto Kernberg, MD, Frank Yeomans, MD

18:00-18:30 Panel dyskusyjny.


Prelegenci:

Prof. Otto Kernberg – Profesor psychiatrii w Weill Cornell Medical College oraz dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. Prowadzi szkolenia i superwizje analityków z Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Autor wielu artykułów i książek poświęconych zaburzeniom osobowości. Twórca znaczących teorii dotyczących etiologii, rozumienia i leczenia zaburzeń narcystycznych. W dziedzinie psychiatrii Profesor Otto Kernberg otrzymał wiele nagród uznających jego wkład w leczenie zaburzeń osobowości.

Prof. Frank Yeomans – Profesor psychiatrii w Weill Medical College na Cornell University, wykładowca w Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia, dyrektor do spraw szkoleń i superwizor w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. W imieniu Instytutu zajmuje się działalnością dydaktyczną poza Stanami Zjednoczonymi. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki leczenia zaburzeń z pogranicza i innych.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz strony Konferencji: www.konferencjapsychodynamiczna.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: Konferencja „John Steiner w Krakowie.”

Psychoterapeuta GdańskInstytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego zapraszają na konferencję: „John Steiner w Krakowie.” Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 9 maja 2015 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2015 roku (lub wcześniej, po wyczerpaniu miejsc). Opłata: 200 PLN (po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji). Wykład, warsztat i dyskusja będą tłumaczone kabinowo.


Program Konferencji:

9.45 – 10.30: Rejestracja

10.30 – 12.30: John Steiner – „Odrzucenie kobiecości a opór przed rezygnacją ze wszechmocy.”
(Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Dyskusja: Tomasz Fortuna (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im.Hanny Segal)

Przewodniczą: Krzysztof Rutkowski Prof. UJ, Wojtek Hańbowski

12.30 – 13.30 Przerwa

13.30 – 15.00: Warsztat: Dyskusja przypadku przedstawionego przez Martę Mach (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej)

Przewodniczą: dr Ewa Niezgoda, dr Dorota Stolarska-Pietrzak

Członkowie: M. Bajor, K. Cyranka, dr E. Dembińska, M. Fronczewska, dr J. Groth, dr M. Mielimąka, R. Sadowski, I. Sołtysińska, A. Topolewska


więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal: www.isphs.pl

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) jest stowarzyszeniem utworzonym przez psychoanalityków i psychoterapeutów należących do polskich i zagranicznych Towarzystw Analitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym.


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7 marca 2015 roku odbędzie się I Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod tytułem: „Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia.” Wydarzenie ma miejsce we Wrocławiu, do 31 stycznia obowiązuje niższa opłata konferencyjna! Dokładna informacja na temat lokalizacji zostanie podana już wkrótce. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Program Konferencji:

09:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 11:15 – Wykład: mgr Janusz Kitrasiewicz – „Humanizm” i „Integracja” – manowce psychoterapii psychodynamicznej.

11:15 – 11:35 – przerwa kawowa

11:35 – 12:50 – I blok warsztatowo – seminaryjny

12:50 – 13:10 – przerwa kawowa

13:10 – 14:25 – II blok warsztatowo – seminaryjny

14:25 – 16:00 – przerwa obiadowa

16:00 – 17:15 – Wykład: mgr Andrzej Trzęsicki – 4 Historie – Zastosowanie teorii psychoanalitycznych w praktyce psychoterapeutycznej.

17:15 – 17:35 – przerwa kawowa

17:35 – 18:50 – Wykład: mgr Piotr Jakimowski – Polemika z krytyką: psychoterapia psychodynamiczna – metoda naukowa czy „gmach bez fundamentów”.

18:50 – 19:00 – zakończenie konferencji

19:10 – 20:00 – lampka wina


Blok warsztatowo-seminaryjny:

– lek. med. Magdalena Andrzejewska: „Psychoanaliza i sztuka. Proces twórczy a proces terapeutyczny.” – miniwykład i warsztat

– mgr Joanna Bilińska-Gorzelnik: „Zaćpam się i nikt mnie nie powstrzyma.” – Perspektywa i praktyka psychodynamiczna w pracy z adolescentem. – opis przypadku i dyskusja

– mgr Dorota Frett-Kierecka: „Po co to rozumieć? – O praktycznych aspektach analizy marzeń sennych w psychoterapii psychodynamicznej.” – warsztat

– lek. med. Joanna Gurańska: „Perspektywa psychiatry i psychoterapeuty psychodynamicznego w leczeniu pacjentów. Czy można to połączyć?” – warsztat

– mgr Marcin Kramek: „Różne typy reakcji terapeuty w pracy z pacjentem narcystycznym.” – warsztat

–  mgr Piotr Kurkowski: „Dobry chłopiec” – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii mężczyzn.  – warsztat

– mgr Piotr Musiał: „Adolescent w grupie. Rozważania na temat psychoterapii grupowej młodzieży.” – warsztat

– mgr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska: „Prezentacja i omówienie wyników badań nad użytecznością krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej i postępu korzystnych zmian w grupie badawczej mimo zakończenia procesu terapii.” – wykład i dyskusja

– mgr Andrzej Trzęsicki: „Splitting czy dysocjacja? Praktyczne aspekty diagnozy organizacji osobowości.” – warsztat

– mgr Amelia Wałczyk: „Możliwości i ograniczenia w psychodynamicznej terapii dzieci.” – warsztat

Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wzięcia udziału w dwóch blokach seminaryjnych. Wyboru można dokonać w trakcie rejestracji.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Konferencji: www.konferencja.psychodynamika.wroclaw.pl


    PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK PSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskGdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska– Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna”. Tytuł tegorocznej konferencji to: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”


Konferencja odbędzie się w dniach 5-6.12.2014r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. 28.11.2014r. mija termin zgłoszeń i przyjmowania opłaty konferencyjnej. Zgłoszenia i więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: www.konferencja.raclawicka.gda.pl/index.php


Program Konferencji:

Piątek, 5 grudzień 2014r.

8:00-9:00 – Rejestracja

9:00-9:30 – Otwarcie

9:30-10:15 – prof. Augustyn Bańka – wykład: „Terapeuta w obliczu misji zawodu i troski o własne dobro.”

10:15-11:00 – Ewa Drążkowska-Zielińska – wykład: „Identyfikacja projekcyjna w polu intersubiektywnym. O rozpoznawaniu i rozumieniu niewypowiedzianego.”

11:00-11:15 – Pytania od uczestników

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

11:45-12:30 – Joanna Skowrońska – wykład: „Pod powierzchnią. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem.”

12:30-13:15 – dr Milena Gracka-Tomaszewska – wykład: „Miejsce rodziców w psychoanalitycznej psychoterapii dziecka.”

13:15-13:30 – Pytania od uczestników

13:30-14:30 – Przerwa obiadowa

14:30-15:15 – prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – wykład: „Czterdzieści lat później: między rozpaleniem a wypaleniem.”

15:15-15:20 – Pytania od uczestników

15:20-16:30 – Dyskusja panelowa pt.: „Co rozwija, co wypala terapeutę w procesie terapeutycznym?”.

16:30-17:00 – Przerwa kawowa

17:00-18:30 – Warsztaty


Sobota, 6 grudzień 2014r.

9:00-9:45 – Joanna Cherek-Kowalewska, Wojciech Kowalewski – wykład: „”Grupy Balinta czyli Balinta pomoc pomagającym.”

9:45-10:30 – Piotr Miszewski – wykład: „”Znaczenie superwizji w procesie psychoterapii.”

10:30-10:45 – Pytania od uczestników

10:45-11:15 – Przerwa kawowa

11:15-12:00 – Katarzyna Kurkiewicz – wykład: „„Etyczne i prawne aspekty zawodu psychologa.”

12:00-12:45 – Rafał Bornus – wykład: „„Jak terapeuta ma dbać o zdrowie psychiczne?”.

12:45-13:00 – Pytania od uczestników

13:00-14:00 – Dyskusja panelowa pt.: „Żyć i przetrwać w zawodzie terapeuty”.


prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacje książkowe: m. in. „Pacjent w swojej rodzinie”, „Schizofrenia w rodzinie” (red.), „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” (red.), „Postmodernistyczne inspiracje psychoterapii” (wraz z Szymonem Chrząstowskim) . W kadencji 2007 – 2010: przewodniczący Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, w kadencji 2010 – 2013: przewodniczący – elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

prof. dr hab. Augustyn Bańka – pracuje w Katowickim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kieruje Katedrą Psychologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego. Członek American Psychological Association, International Association for People and Environment Studies, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association for Educational and Vocational Guidance. Członek Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Ergonomii PAN. Prezes Stowarzyszenia Psychologia i Architektura. Wiceprezes i Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Redaktor Naczelny Czasopisma Psychologicznego.

Joanna Skowrońska – treningowy analityk grupowy i superwizor oraz członek Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie w systemowo-psychodynamicznym podejściu do pracy z organizacjami oraz szkolenie dla superwizorów w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie: Using Group as a Medium of Superwision i jest członkiem Zespołu Szkolącego w tym kursie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society International i EGATIN. Prowadzi małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską. Jest konsultantem organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu długoterminowych grup wspomagających pracę zespołów ośrodków i oddziałów terapeutycznych. Autorka rozdziałów poświęconych psychoterapii grupowo-analitycznej w: Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej, pod redakcją B. Józefik i G. Iniewicza (WUJ 2008), Psychoterapia analityczna, Formy Grupowe, pod redakcją dr. J. Pawlika (ENETEIA 2009), Psychoterapia Pogranicza, pod redakcją prof. L. Grzesiuk (ENETEIA 2011) oraz w Siblings, Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (Karnac 2014).

Ewa Drążkowska-Zielińskapsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, terapeuta szkoleniowy i superwizor szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej. Superwizor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Współautorka książki „Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii”.

Piotr Miszewski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

dr Milena Gracka-Tomaszewskapsycholog, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW. Jest terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Kurkiewicz – prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy. Uczestniczka rocznego międzynarodowego seminarium „W gotowości na Gender Mainstreaming”. Członek Zespołu ds. Wprowadzenia mediacji w Polsce. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Amnesty International, Biurem Porad Obywatelskich, NEWW Polska, Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Czynnie współpracuje z Fundacją Psychologiczną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom patologii społecznych i dyskryminacji. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. Współtwórca realizowanego na terenie Gdańska „Modelu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie” i członek zespołu działającego w ramach modelu Zespołu klinicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla mediatorów i osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy i wykluczeniom społecznym. Autorka i współautorka programów edukacyjnych i szkoleniowych z tego zakresu, współautorka publikacji „Kobiety wobec przemocy: Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Samorząd kobiet II. Przewodnik”, wydanych przez NEWW Polska.

Ora Dresnerpsycholog, psychoanalityk, członek British Psychoanalytic Association, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock Society of Psychotherapists. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit, instytucji publicznej, która oferuje m.in. niskopłatną psychoterapię osobom dorosłym. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i w Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Rafał Bornus – psychiatra, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Joanna Cherek-Kowalewskapsychoterapeuta integratywny SPCh, kandydat PTPP w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP-Trójmiasto, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat poświadczający kwalifikacje do prowadzenia chorych psychosomatycznie w ramach zespołu terapeutycznego (Polskie Towarzystwo Lekarskie).

Wojciech Kowalewski – lekarz medycyny, internista, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat psychosomatyczny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Sekcja Medycyny Psychosomatycznej).


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPEUTA GDAŃSK

Nowości wydawnicze: „Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku.”

Psycholog GdańskJuż wkrótce nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukaże się nowa książka pod tytułem: „Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku” (Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück). Premiera jest zaplanowana na wrzesień 2014 roku.


„Zapewne każdy z nas jest w stanie wymienić kilka nazwisk osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii psychologii. Wśród najsłynniejszych pojawią się Zygmunt Freud, Carl Gustav Jung, Burrhus Frederic Skinner czy współczesny psycholog Philip Zimbardo. Jak widać, grono najpowszechniej znanych psychologów składa się z mężczyzn. Warto jednak pamiętać, że na rozwój psychologii wpłynęło również wiele kobiet. Sibylle Volkmann-Raue i Helmut E. Lück postanowili przeanalizować rolę kobiet oraz ich przełomowe dokonania w dziejach tej nauki.

Książka składa się z czterech części: pierwsza skupia się na kobietach, które zajmowały się psychoanalizą, w części drugiej przedstawiono sylwetki uczonych zasłużonych dla psychologii rozwojowej, a część trzecią poświęcono najsłynniejszym przedstawicielkom psychologii społecznej i stosowanej. Z kolei w części czwartej znajdziemy rozdziały na temat wybitnych Polek. Autorzy przedstawiają życiorys każdej z kobiet, a na podstawie analizy wybranej publikacji danej autorki charakteryzują głoszoną przez nią teorię.

Książka to nie tylko zbiór biografii, ale przede wszystkim prezentacja dokonań młodych badaczek, które nierzadko musiały godzić trudną rolę naukowca z rolą matki i żony. Często nierozumiane i niedoceniane, konsekwentnie i pomimo wszelkich przeciwności dążyły do wybranego celu, by ostatecznie odnieść sukces. Kształt współczesnej psychologii to w dużej mierze ich dzieło.”


Sibylle Volkmann-Raue – do 2009 roku docent na Uniwersytecie w Dortmundzie; specjalizuje się w zakresie psychologii rozwojowej. Kieruje programem „Badania nad Piagetem”. Tematyka jej publikacji obejmuje badania nad agresją, psychologię rozwojową (Piaget) oraz historię psychologii.

Helmut E. Lück – emerytowany profesor psychologii Fern Universität w Hagen. Jest autorem i redaktorem naukowym wielu prac z zakresu historii psychologii oraz psychologii społecznej, między innymi takich, jak: Klasycy psychologii. Wprowadzenie do studiów psychologicznych (z R. Millerem i G. Sewz-Vosshenrich, 2008 r.), Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju (2008 r.) czy Psychologia europejska w okresie międzywojennym (z W. Zeidlerem, 2011 r.).

informacje zaczerpnięte ze strony internetowe Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: www.gwp.pl


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKTERAPIA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Polsce: „VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskZarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na VI Sympozjum. Oddziały Towarzystwa zaprezentują swoją pracę terapeutyczną oraz teoretyczną. Sympozjum odbędzie się 13 i 14 września 2014r. w Hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2.


Szczegółowy hormonogram:

Sobota, 13 września 2014r.

10.00 – 10.15   Przywitanie uczestników Sympozjum

11.15 – 11.45   „Edyp i/czy Narcyz – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy z pacjentem homoseksualnym.” – Zuzanna Korga i Patrycja Staniszewska (Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

11.45 – 12.15   Przerwa kawowa

12.15 – 13.30   „Diagnoza strukturalna na podstawie zapisu sesji” – Beata  Senderecka (Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

13.30 – 14.30   Lunch

14.30 – 15.30   „Kompleks Edypa i kompleks kastracyjny u pacjentki z osobowością unikającą.” Opis przypadku –  Mateusz Stróżyński (Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

15.30 – 16.30   „Trudności początkującego terapeuty– prezentacja na podstawie pracy z pacjentem”  Katarzyna Duda (Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

16.30 – 17.00   Przerwa kawowa

17.00 – 18.30   „Kogo widzę w lustrze? Prezentacja przypadku pracy z dziećmi po nadużyciu  seksualnym” – Magdalena  Chrzan-Dętkoś (Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

18.30 – 20.00   „Psychoterapeuta Psychodynamiczny: filozof umysłu, neuronaukowiec czy lekarz? Kilka słów o tożsamości.” – Andrzej Trzęsicki (Dolnośląski  Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej)

20.00   Lampka Wina

Niedziela, 14 września 2014r.

09.00 – 09.30   Wydanie słuchawek do tłumaczenia

09.30 – 11.30   „Suicydalność i Osobowość Borderline: Ocena i Interwencje.” – dr Erick Fertuck

11.30 – 12.00   Przerwa kawowa

12.00 – 14.00   Sprawozdawcze Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej


dr Erick Fertuck – jest profesorem nadzwyczajnym psychologii w City University w Nowym Jorku. Ukończył Wydział Szkolenia Psychoanalitycznego i Badań w Columbia University Center, gdzie obecnie jest wykładowcą. Jest certyfikowanym terapeutą szkolącym w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), stosowanej w leczeniu zaburzeń osobowości borderline (BPD) oraz innych poważnych zaburzeń osobowości. Od 10 lat prowadzi badania pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline posługując się zorientowanym psychoanalitycznie społeczno-poznawczym podejściem w neuronauce. Otrzymał wiele nagród, w tym Young Investigator Award, International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) oraz honorowany był udziałem w grantach, np. Career Development Award. Dr Fertuck prowadził również badania w oparciu o granty z kilku prywatnych fundacji, w tym z American Foundation for Suicide Prevention.


informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: www.psychodynamika.pl


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Szkolenia, warsztaty psychologiczne: „Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuObecnie trwa nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży na rok akademicki 2014/2015. Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy i Poznaniu. Studium jest etapem wstępnym do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.


Dwuletnie studium skierowane jest do pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i agresji oraz szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów Socjoterapeuty i Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej od drugiego roku (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej działa w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego).


Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach. Stosowany tu system psychoterapeutyczny – podejście psychodynamiczne – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym.


więcej informacji na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) i Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU