Szkolenia, warsztaty psychologiczne: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskObecnie odbywa się rekrutacja na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.


Roczne studium skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym pod nazwą Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.


„Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Stosowany tu system psychoterapeutyczny – paradygmat psychodynamiczny – oparty jest na paradygmacie psychoanalitycznym. Został on określony i wprowadzony do praktyki psychoterapeutycznej w Krakowie przez dra Piotra Drozdowskiego, psychiatrę i psychoterapeutę, do 2012 roku Ordynatora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, we współpracy i  dialogu z doc. dr Boguchwałem Winidem, psychiatrą i psychoanalitycznym psychoterapeutą, uczniem Gustawa Bychowskiego (polskiego psychoanalityka praktykującego w USA). Ich wieloletnie doświadczenie w stosowaniu psychoanalizy  w warunkach krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, w odniesieniu do doświadczeń psychiatrów i psychoanalityków z USA, zainspirowało dużą część środowiska psychoterapeutów do przyjęcia i rozwijania podejścia psychodynamicznego w psychiatrii i psychoterapii.”

cytat ze strony internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego


więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (www.kcp.krakow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej: (www.opp.bydgoszcz.pl)


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKPSYCHOLOG GDAŃSK

Nowości wydawnicze: „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuNakładem wydawnictwa GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne) ukazała się ostatnio nowa książka pod tytułem: „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne„, której autorem jest Maciej Wilk. Książka jest pozycją, która w sposób bardzo wartościowy porządkuje zagadnienia związane z psychoterapią i socjoterapią dzieci i młodzieży w obszarze oświaty i instytucji opiekuńczo – wychowawczych.


„Czym jest socjoterapia oraz czemu służy? Czy coś ją różni od psychoterapii? A czym jest diagnoza?

Socjoterapię opisuje się jako formę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, opierającą się na oddziaływaniach społecznych. Jednak pojęcie to wciąż nie zostało wystarczająco zbadane, a w konsekwencji jednoznacznie zdefiniowane. Niniejsza książka powstała w celu wzbogacenia dość skromnej literatury przedmiotu. Autor analizuje i opisuje znaczenie, cele, funkcje i specyficzne aspekty socjoterapii oraz procesu diagnozy i kwalifikacji do terapii. Dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza. Nie tworzy przy tym kolejnych formułek, lecz wytycza nowy kierunek myślenia o uczestnikach zajęć socjoterapeutycznych i o prowadzących, a nade wszystko o relacjach łączących obie grupy. Proponowany socjoterapeutom sposób myślenia i działania z pewnością udoskonali ich codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą.

„Diagnoza w socjoterapii” jest znakomitym źródłem wiedzy o problemach rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przewodnikiem w stosowaniu tej wiedzy dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się różnorodnymi formami pomocy psychologicznej, a także wsparciem dla rodziców, którzy najintensywniej dzielą z dziećmi ich napięcia emocjonalne.
Janusz Kitrasiewicz, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.”

cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Wydawnictwa: www.gwp.pl


mgr Maciej Wilk jest kierownikiem Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, psychologiem, superwizorem psychoterapii oraz treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracuje od 1990 roku.


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU PSYCHOLOG W GDAŃSKU