Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką”

Już w ten piątek, 20 listopada 2015 roku odbędzie się I Sympozjum „Diagnoza psychodynamiczna – między teorią a praktyką” organizowane przez Trójmiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Wydział Nauk Społecznych oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w Wydziale Nauk Społecznych UG, przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Nie obowiązuje rejestracja na sympozjum, wstęp wolny!

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuProgram Sympozjum:

14:00-14:15 – Otwarcie Sympozjum – prof.dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska
14:15-15:00 – „Czym jest i skąd się wzięła psychoterapia psychodynamiczna. Przedstawienie definicji i podstawowych założeń w leczeniu pacjentów o zróżnicowanej diagnozie” mgr Katarzyna Wieczorek, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
15:00-15:30 – „Procesy przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe w placówkach interwencyjnych – z perspektywy praktyka” mgr Sebastian Pienkowski , psychoterapeuta
15:30-15:45 – Pytania
15:45 -16:00 – Przerwa
16:00-16:45 – „Użyteczność diagnozy strukturalnej w leczeniu pacjentów w placówkach służby zdrowia – możliwości i ograniczenia terapii psychodynamicznej” mgr Joanna Pracka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
16:45-17:30 – „Relacja superwizyjna jako odzwierciedlenie procesów równoległych zachodzących w terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości z pogranicza” mgr Marzena Pycka, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd
17:30 -18:00 – Dyskusja panelowa, zakończenie Sympozjum

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Różnice (nie) do pogodzenia? O kryzysie w związku.”

4-5 grudnia 2015r. odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Teoria i Praktyka Terapeutyczna” pod tytułem: „Różnice (nie) do pogodzenia? O kryzysie w związku.” Wydarzenie będzie miało miejsce w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.

Zostały jeszcze wolne miejsca!

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Konferencja „Różnice (nie) do pogodzenia? O konflikcie w związku” jest elementem kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców. Wraz z zaproszonymi autorytetami będziemy poddawać refleksji i dzielić się doświadczeniem na temat wspierania rodziny, którą dosięgnął kryzys. Chcemy rozmawiać o tym, że kryzys czy konflikt w parze jest naturalnym stanem i nie musi prowadzić do wojny, więcej – może umożliwiać rozwój związku. W jaki sposób pielęgnować relacje w rodzinie w obliczu pojawiających się trudności oraz jak można sobie radzić z kryzysami i czym one są dla dziecka? Spróbujemy również odnieść się do powszechnego zjawiska rozwodów i związanych z tym problemów okołorozwodowych w rodzinie. Dobry, czy zły rozwód – od czego to zależy? Rozwód – komu i kiedy może pomóc, a komu i kiedy może zaszkodzić? Dlaczego dziecku niezbędna jest więź z obydwojgiem rodziców i do czego potrzebuje obcowania z wzajemną relacją rodziców? Co dalej z rodziną, w której dochodzi do rozwodu? Czy można rozstać się, nie niszcząc wszystkiego?”

[fragment opisu zaczerpnięty ze strony internetowej organizatora]


 Program Konferencji:

Piątek 04.12.2015

8:00-9:00 – Rejestracja

9:00-9:30 – Otwarcie

Moderator: prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Sesja I

9:30-10:15 – prof. dr hab. Maria Beisert – wykład: Rozwód jako kryzys w życiu rodziny.

10:15-11:00 – Rafał Bornus – wykład: Kochać to pięknie się różnić.

11:00-11:15 – Pytania od uczestników

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

Sesja II

11:45-12:30 – Katarzyna Kurkiewicz – wykład: Rozpad rodziny – znaczenie wspólnych ustaleń stron dla rozstrzygnięć sądowych.

12:30-13:15 – Justyna Dąbrowska – wykład

13:15-13:30 – Pytania od uczestników

13:30-14:30 – Dyskusja panelowa

14:30-15:30 – Przerwa obiadowa

15:30-17:00 – Warsztaty

Sobota 05.12.2015

Moderator: Marta Orańska

Sesja I

9:00-9:45 – prof. dr hab. Katarzyna Schier – wykład Dzieci opiekunami rodziców czyli zaburzenia przywiązania w rodzinie.

9:45-10:30 – dr Anna Jarmołowska – wykład Rozwód rodziców w oczach dziecka.

10:30-10:45 – Pytania od uczestników

10:45-11:15 – Przerwa kawowa

Sesja II

11:15-12:00 – Lech Kalita – wykład Czy terapia indywidualna pomaga rozwiązać kryzys w związku?

12:00-12:45 – dr n. hum Marek Jasiński, prof. NWSP – wykład: Konflikty inter- i intrapsychiczne a jakość pożycia seksualnego w różnych fazach związku partnerskiego.

12:45-13:00 – Pytania od uczestników

13:00-13:30 – Przerwa kawowa

Sesja III

13:30-14:20 – Słuchowisko „Wojna” na podst. książki Gro Dahle „Wojna”

14:20-14:40 – Dyskusja nt. słuchowiska z udziałem Grażyny Lewko i Teresy Smoły

14:40-15:40 – Dyskusja panelowa


szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej konferencji: www.konferencja.raclawicka.gda.pl


 PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: David Bell.

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku19 września 2015 roku odbędzie się w Gdańsku wykład pod tytułem: „Popęd śmierci. Perspektywy fenomenologiczne we współczesnej teorii kleinowskiej.” David Bell poprowadzi seminaria kliniczne i wygłosi wykład.


Plan spotkania:

11:00-12:30 Seminarium kliniczne (grupa A)

14:00-15:30 Seminarium kliniczne (grupa B)

17:00-18:30 Wykład otwarty – „Popęd śmierci. Perspektywy fenomenologiczne we współczesnej teorii kleinowskiej.”


Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim (ul. Bażyńskiego 4; Seminaria – sala C 201; Wykład –  aula S 203). Współorganizatorem wykładu jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład będzie transmitowany do siedziby Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie, ul. Lwowska 5 m. 6 oraz do Poznania, sala konferencyjna w DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7. Seminaria oraz dyskusja po wykładzie będą tłumaczone. Słuchacze wykładu, którzy wcześniej zgłoszą swój udział, otrzymają wydrukowane tłumaczenie. Więcej informacji na temat spotkania, warunki zgłoszenia swojego uczestnictwa i opłaty znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego:

www.psychoanaliza.org.pl


David Bell jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (był też prezesem tej organizacji). Pełni funkcję konsultanta psychiatry w Tavistock Clinic. Wykłada na Birkbeck College London. Jest autorem wielu wykładów, artykułów i rozdziałów książek oraz monografii dotyczących historycznego rozwoju pojęć i teorii psychoanalitycznych (Freud, Klein i Bion) oraz psychoanalitycznego rozumienia głębszych zaburzeń psychicznych. Redagował takie publikacje jak, Reason and Passion, Psychoanalysis and Culture: A Kleinian Perspective oraz Living On The Border. Interesują go również studia interdyscyplinarne – relacja między psychoanalizą a literaturą, filozofią i polityką. Jest jednym z czołowych brytyjskich ekspertów psychiatrycznych w dziedzinie praw człowieka.


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: V Sympozjum „Przereklamowana konsumpcja? Konsumpcja i relacje społeczne.”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskW dniach 7-8 maja 2015 roku w Gdańsku odbędzie się V Sympozjum pod tytułem: „Przereklamowana konsumpcja? Konsumpcja i relacje społeczne.” Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, aula S-204). Organizatorami Sympozjum są: Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie „Dziecko bez reklamy.”


V Sympozjum „Przereklamowana Konsumpcja” – Szczegółowy Program:

7 maja

10:30- 11:00 Otwarcie sympozjum
11:00–11:40 Wykład: Roszczeniowość w relacjach społecznych: nastawienie roszczeniowe w związkach z partnerem i w miejscu pracy (dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, UG)
11:40 – 12:20 Wykład: Bez domu – bez więzi. Pułapka nieuczestnictwa (dr Maciej Dębski, UG)
12:20 – 12:50 Wykład: O czym lepiej z nastolatkiem rozmawiać: o czasie, czy o pieniądzach, jak chcemy żeby miał dobrą samoocenę i był wdzięczny …? (dr hab. prof. UG Anna Maria Zawadzka, UG i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy, Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak – Dobrowolska, Akademia Rodziny Pozytywka i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy)
12:50 – 13:20 przerwa kawowa
13:20 – 14:00 Wykład: Psychologiczne aspekty niezależności finansowej (dr Artur Domurat, UW)
14:00 – 15:00 Sesja studencka: Różne oblicza konsumpcjonizmu

8 maja

16:00- 16:45 Wykład: Until Debt do us Part: Implications of Matieralism for Marital Health and Longevity
(James E. Burroughs, Rolls-Royce Commonwealth Professor, Marketing Area Coordinator, McIntire School of Commerce, University of Virginia)


szczegółowe informacje na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego: www.ug.edu.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”

Psychoterapia Psychodynamiczna GdańskGdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska– Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna”. Tytuł tegorocznej konferencji to: „Zanim zaśnie rozum i zaniknie pasja- co rozwija a co wypala terapeutę?”


Konferencja odbędzie się w dniach 5-6.12.2014r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. 28.11.2014r. mija termin zgłoszeń i przyjmowania opłaty konferencyjnej. Zgłoszenia i więcej informacji na stronie internetowej Konferencji: www.konferencja.raclawicka.gda.pl/index.php


Program Konferencji:

Piątek, 5 grudzień 2014r.

8:00-9:00 – Rejestracja

9:00-9:30 – Otwarcie

9:30-10:15 – prof. Augustyn Bańka – wykład: „Terapeuta w obliczu misji zawodu i troski o własne dobro.”

10:15-11:00 – Ewa Drążkowska-Zielińska – wykład: „Identyfikacja projekcyjna w polu intersubiektywnym. O rozpoznawaniu i rozumieniu niewypowiedzianego.”

11:00-11:15 – Pytania od uczestników

11:15-11:45 – Przerwa kawowa

11:45-12:30 – Joanna Skowrońska – wykład: „Pod powierzchnią. Nieświadome procesy w instytucjach zajmujących się pomaganiem.”

12:30-13:15 – dr Milena Gracka-Tomaszewska – wykład: „Miejsce rodziców w psychoanalitycznej psychoterapii dziecka.”

13:15-13:30 – Pytania od uczestników

13:30-14:30 – Przerwa obiadowa

14:30-15:15 – prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – wykład: „Czterdzieści lat później: między rozpaleniem a wypaleniem.”

15:15-15:20 – Pytania od uczestników

15:20-16:30 – Dyskusja panelowa pt.: „Co rozwija, co wypala terapeutę w procesie terapeutycznym?”.

16:30-17:00 – Przerwa kawowa

17:00-18:30 – Warsztaty


Sobota, 6 grudzień 2014r.

9:00-9:45 – Joanna Cherek-Kowalewska, Wojciech Kowalewski – wykład: „”Grupy Balinta czyli Balinta pomoc pomagającym.”

9:45-10:30 – Piotr Miszewski – wykład: „”Znaczenie superwizji w procesie psychoterapii.”

10:30-10:45 – Pytania od uczestników

10:45-11:15 – Przerwa kawowa

11:15-12:00 – Katarzyna Kurkiewicz – wykład: „„Etyczne i prawne aspekty zawodu psychologa.”

12:00-12:45 – Rafał Bornus – wykład: „„Jak terapeuta ma dbać o zdrowie psychiczne?”.

12:45-13:00 – Pytania od uczestników

13:00-14:00 – Dyskusja panelowa pt.: „Żyć i przetrwać w zawodzie terapeuty”.


prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacje książkowe: m. in. „Pacjent w swojej rodzinie”, „Schizofrenia w rodzinie” (red.), „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny” (red.), „Postmodernistyczne inspiracje psychoterapii” (wraz z Szymonem Chrząstowskim) . W kadencji 2007 – 2010: przewodniczący Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, w kadencji 2010 – 2013: przewodniczący – elekt Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

prof. dr hab. Augustyn Bańka – pracuje w Katowickim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kieruje Katedrą Psychologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego. Członek American Psychological Association, International Association for People and Environment Studies, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association for Educational and Vocational Guidance. Członek Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Ergonomii PAN. Prezes Stowarzyszenia Psychologia i Architektura. Wiceprezes i Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Redaktor Naczelny Czasopisma Psychologicznego.

Joanna Skowrońska – treningowy analityk grupowy i superwizor oraz członek Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie w systemowo-psychodynamicznym podejściu do pracy z organizacjami oraz szkolenie dla superwizorów w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie: Using Group as a Medium of Superwision i jest członkiem Zespołu Szkolącego w tym kursie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society International i EGATIN. Prowadzi małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską. Jest konsultantem organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu długoterminowych grup wspomagających pracę zespołów ośrodków i oddziałów terapeutycznych. Autorka rozdziałów poświęconych psychoterapii grupowo-analitycznej w: Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej, pod redakcją B. Józefik i G. Iniewicza (WUJ 2008), Psychoterapia analityczna, Formy Grupowe, pod redakcją dr. J. Pawlika (ENETEIA 2009), Psychoterapia Pogranicza, pod redakcją prof. L. Grzesiuk (ENETEIA 2011) oraz w Siblings, Envy and Rivalry, Coexistence and Concern (Karnac 2014).

Ewa Drążkowska-Zielińskapsycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, terapeuta szkoleniowy i superwizor szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej. Superwizor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Współautorka książki „Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii”.

Piotr Miszewski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

dr Milena Gracka-Tomaszewskapsycholog, psychoanalityk dzieci i młodzieży. Starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW. Jest terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Kurkiewicz – prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy. Uczestniczka rocznego międzynarodowego seminarium „W gotowości na Gender Mainstreaming”. Członek Zespołu ds. Wprowadzenia mediacji w Polsce. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Amnesty International, Biurem Porad Obywatelskich, NEWW Polska, Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Czynnie współpracuje z Fundacją Psychologiczną oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom patologii społecznych i dyskryminacji. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. Współtwórca realizowanego na terenie Gdańska „Modelu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie” i członek zespołu działającego w ramach modelu Zespołu klinicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla mediatorów i osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy i wykluczeniom społecznym. Autorka i współautorka programów edukacyjnych i szkoleniowych z tego zakresu, współautorka publikacji „Kobiety wobec przemocy: Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Samorząd kobiet II. Przewodnik”, wydanych przez NEWW Polska.

Ora Dresnerpsycholog, psychoanalityk, członek British Psychoanalytic Association, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, członek Tavistock Society of Psychotherapists. Od 1977 roku szkoliła się i mieszka w Londynie. Prowadzi praktykę prywatną, jest także dyrektorem Camden Psychotherapy Unit, instytucji publicznej, która oferuje m.in. niskopłatną psychoterapię osobom dorosłym. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i superwizyjną, wykłada w Tavistock Clinic. Od lat szkoli i superwizuje w Warszawie i w Trójmieście, prowadząc między innymi seminaria Obserwacji Niemowląt.

Rafał Bornus – psychiatra, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Joanna Cherek-Kowalewskapsychoterapeuta integratywny SPCh, kandydat PTPP w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP-Trójmiasto, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat poświadczający kwalifikacje do prowadzenia chorych psychosomatycznie w ramach zespołu terapeutycznego (Polskie Towarzystwo Lekarskie).

Wojciech Kowalewski – lekarz medycyny, internista, certyfikowany lider grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego i International Balint Society, posiada certyfikat psychosomatyczny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Sekcja Medycyny Psychosomatycznej).


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSKTERAPEUTA GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: Wykład UG: „Wzajemna regresja jako element relacji psychoterapeutycznej.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuW dniu 27 września 2014 roku o godzinie 11.00 odbędzie się wykład Ewy Drążkowskiej- Zielińskiej i Jarosława Zielińskiego pod tytułem: „Wzajemna regresja jako element relacji psychoterapeutycznej„. Autorzy w swoim wystąpieniu przybliżają teoretyczną koncepcję „wzajemnej regresji” Lewisa Arona i Annabella Bushra. Wzajemna regresja jest szczególnym zakłóceniem mentalnym dzielonym przez pacjenta i terapeutę, mogącym przyczynić się do rozumienia i wyjścia z impasu. Teorię uzupełniają dwiema winietami klinicznymi i dyskusją z poglądami Arona i Bushra.


Ewa Drążkowska- Zielińska jest psychoterapeutką szkoleniową i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jarosław Zieliński jest psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


Organizatorami są Polskie Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Koło Nauk Psychologicznych Uniwersytetu Gdańskiego „Anima”.

Wykład odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Bażyńskiego 4, sala nr 204.

Wstęp bezpłatny.


„Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) zostało powołane na zebraniu założycielskim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 16.02.2003, a zarejestrowane oficjalnie 29.08.2003. W Radzie i Zarządzie były osoby reprezentujące różne środowiska, by także w ten sposób towarzystwo mogło być wspólne. PTPP integruje środowisko analityczne. Jest otwarte na różnorodność myślenia analitycznego. Poszukuje własnej formuły, wypracowuje swoją tożsamość. Zapewnia dostępność i dobrą jakość szkolenia, w tym szkolenia podyplomowego. Pomaga budować i zachowywać poczucie tożsamości zawodowej.  Daje poczucie przynależności i wspólnoty, dba o interesy terapeutów i o etyczną postawę wobec siebie nawzajem i wobec pacjentów. Promuje podejście psychoanalityczne. Towarzystwo stało się ważnym partnerem dla innych organizacji terapeutycznych, również analitycznych, służby zdrowia i różnych instytucji państwowych. PTPP z powodzeniem interweniowało w sprawie podatku VAT i refundacji usług terapeutycznych przez NFZ oraz przepisów regulujących zatrudnienie terapeutów w służbie zdrowia. Było zapraszane do konsultacji w sprawie ustawy o zawodzie psychologa i projektu ustawy która miała regulować zawód terapeuty. Jest jednym z inicjatorów i członkiem grupy roboczej pracującej od nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. (…)”

cytat ze strony internetowej organizatora


więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej:

www.ptpp.pl


TERAPEUTA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: Andrzej Werbart – Wykład.

Psychoterapeuta GdańskPSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK


Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na wykład profesora Andrzeja Werbarta pod tytułem: „Anaklityczny i introjekcyjny typ osobowości a czynniki terapeutyczne w psychoanalizie: perspektywa pacjentów”. Wykład odbędzie się w Gdańsku w ramach Kolokwium Psychologicznego Instytutu Psychologii UG dniu 7 czerwca 2014r. o godzinie 17.00, na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, Aula S). Koszt uczestnictwa w wykładzie wynosi 35zł. Wstęp wolny dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Wykład będzie transmitowany w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej (ul. Mostowa 2/13).  


Andrzej Werbart – profesor psychologii klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Sztokholmie. Psychoanalityk szkoleniowy i superwizor w Szwedzkim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był dyrektorem do spraw badań naukowych w Instytucie Psychoterapii w Sztokholmie. Redaktor szwedzkiego tłumaczenia przypadków Zygmunta Freuda.


Instytut Psychologii powstał w roku 1970 . Od roku 1990 wchodzi w skład Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut kształci magistrów psychologii wyłącznie w toku jednolitych studiów magisterskich w trybach: stacjonarnym, niestacjonarnym – zaocznym i niestacjonarnym – wieczorowym. Kadrę Instytutu Psychologii stanowią wybitni, utytułowani naukowcy, prowadzący swoje badania na całym świecie, publikujący i cytowani w prestiżowych czasopismach (profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, adiunkci, asystenci). Zajęcia praktyczne prowadzenie są przy współpracy m. in. z: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szpitalami z terenu Województwa Pomorskiego, sądami, placówkami penitencjarnymi, ośrodkami rodzinno-konsultacyjnymi, centrami mediacji, przedszkolami i szkołami z Trójmiasta, placówkami opieki zdrowotnej, domami pomocy społecznej, hospicjami, pracowniami testów diagnostycznych, organizacjami biznesowymi, organizacjami samorządowymi, działami personami największych korporacji, agencjami reklamowymi, agencjami headhunterskimi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi fundacjami i stowarzyszeniami, organizacjami pracującymi z migrantami i uchodźcami, firmami szkoleniowymi i doradczymi.


więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj: www.psychologia.ug.edu.pl


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK GDAŃSK PSYCHOTERAPIA

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: Konferencja Pro Mama: „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuKonferencja Pro Mama „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej”.

PRO-MAMA (Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem) oraz Uniwersytet Gdański zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję pod tytułem: „Dziecko i jego środowisko – oswajanie seksualności dziecięcej”. Konferencja odbędzie się 23.05.2014r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jej koszt to 90zł. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego bezpłatnie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


szczegóły na stronie internetowej:

www.konferencja.pro-mama.pl


Program konferencji:

• Zofia Czepulonis Panasiuk (psychoanalityk) – „Rozwój seksualny dzieci, jego zakłócenia i ich wpływ na pojawienie się zaburzeń seksualnych”.

• Edyta Kołodziej Szmid (psycholog, terapeuta) –  „Teoria rozwoju psychoseksualnego”.

• Anna Dziemian,  Anna Jurys – „Randka z tatą, ślub z mamą czyli Edyp wkracza do rodziny”.

• dr Natasza Kosakowska-Berezecka (Instytut Psychologii UG), dr Paulina Pawlicka (Instytut Psychologii UG) – „Gender dla początkujących i zaawansowanych, czyli w jaki sposób płeć wpływa na jakość życia kobiet i mężczyzn”.

• Anna Wyszkowska (psychoterapeuta), Anna Dyduch Maroszek (psychoterapeuta) – „Życie z Edypem – jak kompleks Edypa organizuje nasze życie społeczne” – teoria ilustrowana scenami filmowymi.

• Seksualność dziecięca  w mediach i świadomości społecznej – nagrania reporterskie

• Dyskusja – Agnieszka Humięcka (psychoterapeuta), Oskar Zięba (psychoterapeuta)


ProMama jest stowarzyszeniem wspierającym wczesną relację z dzieckiem, oferowana pomoc jest nieodpłatna, jest kierowana przede wszystkim do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. W zakresie proponowanych działań jest pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców i małych dzieci, rozwój wiedzy empirycznej i teoretycznej z zakresu psychologii, socjologii i medycyny, podnoszenie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności rodziców i osób zajmujących się pomaganiem rodzinom, dbałość o przestrzeganie standardów dobrej opieki nad rodziną i dzieckiem, zgodnych ze standardami WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia), PTPP i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, profilaktyka zdrowia psychicznego rodziców i małych dzieci, propagowanie wiedzy na temat zjawisk i trudności okresu okołoporodowego, organizowanie i realizacja kompleksowej opieki dla matek małych dzieci do 4 roku życia. Stowarzyszenie działa od 2010 roku.


PSYCHOLOG GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.”

Psycholog GdańskPrezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacją Psychologiczną oraz Wydawnictwem EneDueRabe zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Teoria i praktyka terapeutyczna” – „Więzi czy więzy? Przemoc w rodzinie.” Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudzień 2013r. przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku (budynek Wydziału Nauk Społecznych UG). Na konferencję obowiązuje wcześniejsza rejestracja!


www.konferencja.raclawicka.gda.pl


Program Konferencji:

1 Dzień – 6 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Władze Miasta Gdańska, Władze UG, Dyrektor GOPP

Moderator I, II, III sesji – mgr Lech Kalita

I sesja

9.30 – 10.15 – dr n. med. Cezary Żechowski – wykład inauguracyjny – „Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy”

10.15 – 11.00 – dr n. hum. Magdalena Chrzan-Dętkoś – wykład „Kogo zobaczę w lustrze? –psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły urazów psychicznych

11.00 – 11.15 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa
II sesja

11.45 – 13.00 – Gro Dahle – wykład „Zły człowiek (Sinna Mann)”

13.00 – 13.30 – Projekcja filmu „Zły Człowiek” reż. Anita Killi

13.30 – 13.45 – Dyskusja, pytania od uczestników

13.45 – 14.45 – Przerwa obiadowa

III sesja

14.45 – 15.30 – mgr Grażyna Lewko – wykład „Odzyskiwanie kontroli nad własnym ciałem u dzieci po inwazyjnych zabiegach medycznych”

15.30 – 16.15 – mgr Leszek Drozdowski „Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii”

16.15 – 16.30 – Dyskusja, pytania od uczestników

16.30 – 17.30 – „Czy psychoterapia jest niezbędna do uporania się z traumą?”
moderator mgr Leszek Drozdowski – panel dyskusyjny

17.30 – 18.30 – Poczęstunek z symboliczną lampką wina

 

2 Dzień – 7 grudnia 2013r.

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty, odbiór zaświadczeń

Moderator I, II sesji – dr Magdalena Błażek

I sesja

9.00 – 9.45 – prof. dr hab. Maria Beisert – wykład „Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie”

9.45 – 10.15 – mgr Katarzyna Kurkiewicz – wykład „Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska

10.15 – 10.45 – mgr Krzysztof Sarzała – wykład „Dobrodziejstwa i przekleństwa interwencji z wykorzystaniem procedury Niebieskiej Karty”

10.45 – 11.00 – Dyskusja, pytania od uczestników

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

II sesja

11.30 – 12.00 – mgr Anna Jarząbek – wykład „Proces uwalniania się z więzów przemocy – na podstawie pracy z osobami doświadczającymi przemocy na różnych etapach pomagania”

12.00 – 12.45 – „Przemoc w rodzinie-kiedy interwencja, kiedy terapia
moderator prof. dr hab. Maria Beisert – panel dyskusyjny

12.45 – 13.15 – Przerwa kawowa

13.15 – 15.15 – Warsztaty

Warsztaty:

„Przemoc rzeczywista czy przemoc rzekoma? – analiza przypadków” (dr Magdalena Błażek, dr n. hum. Aleksandra Lewandowska-Walter)

„Psychoanalityczne spojrzenie na przemoc – praca z filmem „Zło” (mgr Lech Kalita, dr Justyna Świerszczyńska)

„Pomoc dzieciom krzywdzonym seksualnie. Prezentacja modelu realizowanego na terenie Gdańska” – seminarium (mgr Katarzyna Kurkiewicz)

„Kiedy i jak reagować na przemoc wobec dzieci?” (mgr Renata Durda)

„Dysocjacja – terra incognita? Od adaptacji do patologii” – seminarium (mgr Leszek Drozdowski)

„Trauma – od neurobiologii do psychoanalizy” – seminarium (dr n. med. Cezary Żechowski)


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: KONFERENCJA NAUKOWA „Współczesne wyzwania psychoonkologii.”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk7-8 września 2013r. odbędzie się w Gdańsku Konferencja Psychoonkologiczna „Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej”.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Podyplomowe Studia Psychologii Klinicznej oraz Podyplomowe Studia Psychoonkologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny). Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z pomocą psychologiczną udzielaną chorym i ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą. W programie konferencji między innymi wykłady: „Kiedy wsparcie leczy?” (Małgorzata Tartas, specjalista psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychoterapeuta psychoanalityczny), „Praca z lękiem w rozumieniu psychoterapii psychodynamicznej” (Justyna Pronobis Szczylik- psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog), „Psychoanaliza i psychoonkologia” (Maciej Musiał- psychologpsychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).


Na Konferencji między innymi:

PRZYSTOSOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE DO CHOROBY NOWOTWOROWEJ przewodniczą: prof. Mikołaj Majkowicz, dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Reneta Stępień, Stanisław Głuszek, Grażyna Wiraszka, Dorota Kozieł, Lidia Ratowska: „Możliwości funkcjonalne chorych z rakiem jelita grubego a zapotrzebowanie na wsparcie psychospołeczne.”

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak: „Rozpoznanie raka jajnika w ciąży – dylematy matek i personelu medycznego przed i w trakcie leczenia przeciwnowotworowego.”

Iwona Wasilewko, Mikołaj Majkowicz: „Rola stylu przywiązania w kształtowaniu zapotrzebowania na wsparcie i jego związek z poziomem emocji negatywnych i stresu onkologicznego u osób z chorobą onkologiczną .”

Monika Jankowska: „Seksualność młodych kobiet po leczeniu raka piersi z perspektywy rozwojowej.”

Joanna Dymecka: „Style radzenia sobie ze stresem rodziców dzieci chorych onkologicznie.”

Mariola Bidzan, Agata Rudnik: „Powrót do aktywności zawodowej i społecznej kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa.”

Kinga Pinker, Mariola Bidzan: „Uwarunkowania psychospołeczne występowania cech osobowości typu D u osób z chorobą nowotworową.”


więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć tutaj: www.knwwp.ug.edu.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK