Portale internetowe: „Pokolenie dopalaczy.”

Na stronie internetowej Uniwersytetu SWPS pojawił się zwięzły artykuł dotyczący najnowszych badań nad dopalaczami i środkami odurzającymi. Warto przeczytać!

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Są czwartą najczęściej stosowaną przez młodzież używką. „Kadzidełka”, „artykuły kolekcjonerskie”, „Cocolino” – większość osób zażywających nowe substancje psychoaktywne zna tylko ich nazwy marketingowe. Nie wie nic o składzie chemicznym czy efektach ubocznych. Młodzi ryzykują jednak, aby integrować się z innymi i zapewnić sobie silniejsze doznania – wynika z najnowszych badań zespołu naukowców z Uniwersytetu SWPS.

Wyniki badania realizowanego w ramach międzynarodowego projektu: I-TREND (Internet tools for research in Europe on new drugs) – w Polsce pod kierownictwem prof. Piotra Sałustowicza, socjologa z Uniwersytetu SWPS – dostarczają potrzebnej wiedzy na temat postrzegania i używania nowych substancji psychoaktywnych przez polską młodzież. Przebadano grupę 1385 osób, w której 88% stanowili młodzi mężczyźni i kobiety poniżej 25 roku życia. Zaraz za alkoholem, marihuaną, ecstasy czy amfetaminą są czwartą najczęściej wskazywaną używką. Są bardziej popularne niż LSD czy grzyby halucynogenne. Najpopularniejszymi substancjami wymienianymi przez badanych były: mefedron (zdelegalizowany od roku 2011) oraz narkotyki modyfikowane sprzedawane pod marketingową nazwą „Kokolino”, „Sztywny Misza”, „Władziu” i „Funky”.

Kto sięga po dopalacze?

Prawie wszyscy respondenci mieli wcześniejsze doświadczenie używania alkoholu, tytoniu i narkotyków. Wiek pierwszego kontaktu z nowymi substancjami to średnio około 17 lat. Badane osoby mieszkają w dużych miastach, mają niskie zarobki, są na utrzymaniu rodziców, uczą się, studiują lub dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Grupa użytkowników dopalaczy jest bardzo zróżnicowana, co pokazuje analiza forów internetowych przeprowadzona przez zespół naukowców w składzie: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, psycholog z Uniwersytetu SWPS mgr Michał Kidawa, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz mgr Marta Jabłońska. Na forum użytkownicy dzielą się informacjami, wynikami doświadczeń, które przeprowadzają na sobie, udzielają sobie rad i opisują efekty działania rozmaitych substancji. (…)”


całość jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu SWPS:

http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-badania-i-projekty-doniesienia-ze-swiata-nauki/13030-pokolenie-dopalaczy


 PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Kampanie społeczne: Życie w erze smartfonów.

Nowa kampania społeczna agencji Ogilvy Beijing pokazuje wysokie koszty rodzinne współczesnej kultury bycia cały czas online. Kreacje artysty Shiyang he powstały na zamówienie Centrum Badań Psychologicznych w Shenyang (Center For Psychological Research), bezpośrednim, zaplanowanym odbiorcą akcji jest chińskie społeczeństwo. Wymiar kampanii jest jednak zdecydowanie uniwersalny, zdjęcia fotografika Shiyang he są równie wymowne na terytorium naszego kraju.

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuKampania społeczna ma zwrócić naszą uwagę na co raz bardziej rosnący problem uzależnienia od korzystania z telefonów. Przenośne urządzenie, łączące w sobie funkcje telefonu i kieszonkowego komputera, zamiast umożliwiać komunikację z innymi ludźmi, staje się utrudnieniem. Na zdjęciach widać członków rodziny, których potrzeba połączenia z internetem oddziela ich od siebie. Odgrodzeni symbolicznym smartfonem pozostają osobno, pogrążeni we własnych sprawach i tylko pozornie razem. Paradoksalna wymowa kampanii jest również taka, że ludzie w pragnieniu połączenia z drugim człowiekiem online nie zauważają, że prawdziwa bliskość przechodzi im tuż pod nosem. Przekaz brzmi: „Im częściej jesteś podłączona, tym bardziej odłączasz się od bliskich.” Czy dokładnie tak wygląda nasze życie w erze powszechnej digitalizacji? Czy smartfony zmieniły nasz sposób komunikowania się ze światem?

Psychoterapia Psychodynamiczna w GdańskuPsychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku


więcej prac artysty można zobaczyć tutaj: www.behance.net/Shiyang


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Portale internetowe: „Współuzależnienie – na czym polega?”

Blanka Kosakowska napisała krótki artykuł o współuzależnieniu. Tekst pojawił się na stronie internetowej portalu „Wpsychoświecie.Pl”:

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku„Współuzależnienie to proces, w którym osoba nieuzależniona podejmuje silne działania wspierające w stosunku do osoby uzależnionej. Współuzależnieni to często bliscy i przyjaciele, którzy znajdują się w kręgu nałogowca. Jednak, czemu osoby niosące pomoc nazywamy WSPÓŁuzależnionymi?

Praktycznie każdy, kto żyje w związku z osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych chce na wszelkie sposoby przetłumaczyć sobie, że „tak jest lepiej”. Wyjaśnia każde poczynania partnera, nie umie dopuścić myśli, że zarówno partner, jak i on sam boryka się z naprawdę poważnym problemem. Bliscy osoby uzależnionej wolą rozwiązywać tego typu kłopoty „za zamkniętymi drzwiami”, niż zasięgnąć rady specjalisty. Często twierdzą, że poprzez tłumaczenie, zwracanie uwagi i porządne argumentowanie ich złych poczynań rozwiążą ten problem. Niestety z biegiem czasu przekonują się, że wcale to nie zniweluje trudności, z jaką się borykają.

Jak rozpoznać, że jestem osobą współuzależnioną?

Zapoznaj się z poniższymi kryteriami. Dzięki nim możesz rozpoznać, czy Ty lub ktoś bliski dla Ciebie doświadcza problemu współuzależnienia:

  • osoba współuzależniona przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby uzależnionej,
  • poddanie się terapii odwykowej wydaje jej się niepotrzebne, ze wszystkich sił chce usprawiedliwić poczynania uzależnionego,
  • stara się ukrywać problem przed członkami rodziny, nie chce, aby ta sytuacja wyszła na zewnątrz,
  • próbuje ograniczyć picie alkoholu przez uzależnionego np.: wylewając alkohol, odmierza ilości, sama kupuje alkohol, aby uzależniony nie musiał wyjść z domu, co spowodowałoby zakup większej ilości napoju, niż sugeruje osoba współuzależniona,
  • bierze na siebie odpowiedzialność osoby pijącej, czyli płaci za nią długi, kłamie, dba o higienę uzależnionego i jego wizerunek,
  • przejmuje obowiązki domowe za osobę uzależnioną. (…)”

cały artykuł jest dostępny na stronie internetowej:

www.wpsychoswiecie.pl/2015/05/wspouzaleznienie-na-czym-polega.html?spref=fb


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKUTERAPIA GDAŃSK

Portale internetowe: „Wypalacze mózgu.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuNa portalu psychologicznym „Charaktery” ukazał się tekst o dopalaczach. Autorem jest psycholog, dr Szczepan Grzybowski. Warto przeczytać i wiedzieć:

„Znów głośno o dopalaczach, choć przed kilku laty przeprowadzono masową akcję zamykania rozprowadzających je sklepów. Substancje te jednak nadal można kupić bez większych problemów. Sprzedawane pod płaszczykiem „relaksujących” kadzidełek, „leczniczych” ziółek czy „wspomagających” herbatek. Mimo, że mózgowe mechanizmy ich działania prowadzą w prostej linii do trudnego w leczeniu uzależnienia, wyniszczenia tkanki nerwowej, a w skrajnych przypadkach – do śmierci. Przykładem jest „Mocarz” którym w ostatnich dniach ciężko zatruło się ponad 150 osób. (…)

Przyglądając się tym związkom i ich oddziaływaniu na mózg, należałoby raczej przechrzcić je na „wypalacze”.

Monoaminowe mechanizmy

Upraszczając, można powiedzieć, że narkotyki działają pośrednio (jak np. opiaty – morfina czy heroina) lub bezpośrednio (jak amfetamina czy kokaina) na mechanizmy transmisji (wydzielania, oddziaływania, dezaktywowania) trzech niezwykle ważnych neuroprzekaźników (związków chemicznych uwalnianych przez dane neurony i zmieniających aktywność innych neuronów), należących do grupy monoamin: serotoniny, noradrenaliny oraz dopaminy. Każdy z tych arcyważnych związków warunkuje szeroki zakres naszych funkcji psychicznych, a zaburzyć ich naturalną dynamikę, poprzez wprowadzenie do organizmu leku bądź narkotyku, znaczy istotnie zmienić funkcjonowanie układu nerwowego (a tym samym kształt naszych myśli, emocji czy zakres aktywności). Dopamina odgrywa zasadniczą rolę w tzw. układzie nagrody, czyli zespole połączonych funkcjonalnie struktur, których zwiększona aktywność wiąże się z odczuwaniem przyjemności. (…)

Syntetyczna stymulacja

Jeszcze do niedawna furorę na rynku designer drugs robiły produkty zawierające benzylopiperazynę (BZP), związek nie tak odległy chemicznie od amfetaminy. Podobne do amfetaminy jest też działanie BZP na mózg i podobne są symptomy, jakie pojawiają się po jej zażyciu. Amfetamina działa wielotorowo na mechanizmy monoaminowe, zwiększając ilość dopaminy oraz noradrenaliny w synapsach (a tym samym ich oddziaływanie na neurony) poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego, stymulowanie wydzielania dopaminy z pęcherzyków neuronalnych oraz dodatkowo (przy dużej dawce) blokowanie jej rozkładu przez specjalne enzymy. BZP działa bardzo podobnie, tak na mechanizmy noradrenergiczne, jak i dopaminergiczne (pobudzanie wydzielania oraz blokowanie ich wychwytu zwrotnego) i daje podobne skutki: zwiększa aktywność psychomotoryczną, ciśnienie krwi, wprowadza w stan euforii. (…)

Naturalnie niebezpieczne

Istnieje jakieś przedziwne i z gruntu błędne przeświadczenie, że to co pochodzi z natury, nie może być szkodliwe. Używanie argumentu, że preparaty roślinne znane są od wieków i stosowane przez pradawne i ważne dla rozwoju cywilizacji kultury, to lekceważenie najistotniejszej rzeczy: ścisłej kontroli potężnych, psychoaktywnych środków naturalnych w owych kulturach (ich stosowanie należało przecież do sfery sacrum). Obecnie stosuje się je, jak inne „wypalacze”, dla czystej rozrywki i produkuje na zamówienie, tak by obejść prawo i trafić z nimi do jak najszerszego, jak najbardziej podatnego grona odbiorców. (…)

Uzależniony, wypalony

Badania nad mechanizmami działania i wszystkimi skutkami zażywania projektowanych narkotyków dopiero się rozpoczynają. Świetny przykład światu dała Nowa Zelandia. Niestety, wciąż pojawiają się nowe środki, które – nieobjęte kontrolą prawną – może kupić niemal każdy, mimo że są niebezpieczne. A oburzające, „szemrane” metody ich promocji i sprzedaży w sklepach wyrastających jak grzyby po deszczu także w Polsce – nienależyte informowanie o ich składzie czy czasie pojawienia się pożądanych efektów (stąd biorą się przedawkowania – branie kolejnych tabletek, bo pierwsza „nie zadziałała tak jak powinna”), bałamutne informowanie na opakowaniach, że to produkty nie do spożycia, tylko do „kolekcjonowania”, wstrętne, niby-atrakcyjne nazwy powinny budzić uzasadniony niepokój.

Ścisłe powinowactwo chemiczne wielu z tych związków z niebezpiecznymi, wysoce uzależniającymi narkotykami (jak amfetamina czy morfina) oraz podobne mózgowe mechanizmy ich działania wskazują na dalsze potencjalne niebezpieczeństwa: trudne w leczeniu uzależnienie, wyniszczenie tkanki nerwowej, stwarzanie zagrożenia życia własnego oraz innych. Przykład BZP, mefedronu czy nawet liści kratom pokazuje, że substancje te są fałszywcami, zdradzieckimi dopalaczami i ich zażywania w celach rekreacyjnych (tudzież wspomagających nas w nauce czy pracy) należy się wystrzegać jak ognia, bowiem mogą nam „wypalić” cały świat, a wtedy zabawa się kończy. Ryzykować nie warto.”


cały artykuł do przeczytania na portalu psychologicznym „Charaktery”:

www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/9581/Wypalacze-m%C3%B3zgu/


PSYCHOLOG GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Portale internetowe: „Leczenie uzależnienia od alkoholu.”

Na portalu „Medycyna Praktyczna” ukazał się artykuł dotyczący leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce:

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku„Uzależnienie od alkoholu jest chorobą

W Polsce kliniczne kryteria rozpoznania uzależnienia od alkoholu spełnia nieco ponad 3% dorosłych, co stanowi około 850 tys. osób. Potocznie uważa się, że o uzależnieniu świadczy duża ilość i częstość spożywania alkoholu oraz negatywne konsekwencje, jakie wynikają z takiego rodzaju picia. W rzeczywistości widoczne dla otoczenia nadmierne picie charakteryzuje nie tylko osoby uzależnione, ale również pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie, które nie mają objawów uzależnienia. Ponad 14% Polaków w wieku 18–64 lat (ponad 3,5 mln osób) pije alkohol za często, w za dużych ilościach, w nieodpowiednich sytuacjach i doświadcza z tego powodu problemów, jednak nie są to osoby uzależnione.

O uzależnieniu od alkoholu świadczy występowanie w ciągu ostatniego roku picia co najmniej trzech z sześciu poniższych objawów:

– silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”),

– upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonej ilości, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia),

– fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, pojawiające się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne), albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków uspokajających i nasennych) w celu złagodzenia wspomnianych objawów, uwolnienia się od nich lub ich uniknięcia,

– zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi spodziewanego efektu), konieczność spożycia większych dawek w celu wywołania oczekiwanego efektu,

– z powodu picia alkoholu – narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie bądź na uwolnienie się od następstw jego działania,

– uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów jego szkodliwych następstw (picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane)

Nie wszystkie osoby pijące alkohol szkodliwie będą w przyszłości uzależnione. O wystąpieniu objawów przesądzą predyspozycje biologiczne i czynniki środowiskowe. Niemniej jednak wystąpienie objawów uzależnienia zawsze poprzedzone jest okresem picia szkodliwego. Jest on najczęściej krótszy u kobiet i osób nadużywających alkoholu w okresie dorastania.

Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu

Formalne prawo do diagnozy nozologicznej (czyli rozpoznania choroby) ma w Polsce lekarz. Ponieważ uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, rozpoznaje je najczęściej lekarz psychiatra. W diagnozowaniu biorą również czynny udział specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie. Najlepiej przygotowani są do tego zadania pracownicy placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Placówki te są wyspecjalizowane i najbardziej skuteczne w leczeniu osób uzależnionych. Ich aktualizowany spis, łącznie z adresami i telefonami, znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl – „Placówki lecznictwa”.

Rozpoznanie uzależnienia nie jest zadaniem łatwym, bowiem osoby diagnozujące muszą zweryfikować istnienie objawów uzależnienia na podstawie tego, co mówi pacjent o swoim piciu, a obraz problemów alkoholowych pacjenta jest często poważnie zniekształcony. Prawidłowo ustalone rozpoznanie jest podstawą przedstawienia pacjentowi oferty skutecznej pomocy. (…)”


całość do przeczytania na stronie internetowej portalu „Psychiatria”:

www.psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/show.html?id=69539#.VZiyhA6rfK4.facebook


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSKGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Animacje: „Nuggets”

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk

Ten krótki film pod tytułem „Nuggets” jest animacją stworzoną przez niemieckie studio filmowe „Filmbilder”. Scenarzystą i reżyserem jest Andreas Hykade. Krótka opowieść barwnie obrazuje mechanizm uzależnienia.


„Nasze mózgi mają pewien defekt – łatwo się uzależniają. Ten mechanizm jest w nich bardzo głęboko zakorzeniony i wiąże się z ewolucyjnie wykształconym układem nagrody, który ma za zadanie motywować nas do podejmowania działań sprzyjających rozprzestrzenianiu swoich genów.

Problem polega na tym, że ten mechanizm ulega czasami wypaczeniu. Normalnie robimy coś korzystnego i otrzymujemy za to nagrodę. Jedna z najpopularniejszych teorii tłumaczących mechanizm uzależnienia została wysunięta przez prof. Gaetano Di Chiarę. Mówi ona o tym, że nagroda dzieli się na dwie fazy – fazę pierwszą aktywnego poszukiwania i oczekiwania przyjemności i fazę drugą pasywnego zaspokojenia. Normalnie to na przykład poszukiwanie pożywienia i uczucie sytości. Albo zdobywanie samicy i spełnienie po stosunku seksualnym.

Są jednak substancje i sytuacje, które wypaczają ten mechanizm. Faza druga może podlegać habituacji czyli osłabieniu przez przyzwyczajenie. Natomiast faza pierwsza zawsze pozostaje równie atrakcyjna. W przypadku narkotyków mózg dość szybko obojętnieje na fazę drugą i „jazda” po narkotykach jest coraz słabsza i mniej atrakcyjna. Natomiast poszukiwanie i oczekiwania pozostają równie mocne. Działa to również w przypadku uzależnienia od hazardu, seksu czy internetu.

W efekcie coraz gwałtowniejsze staje się poszukiwanie i coraz słabsze przynosi zaspokojenie. Równocześnie narkotyk (lub inne uzależnienie) może wyniszczać organizm fizjologicznie lub niszczyć życie pozbawiając czasu, pieniędzy czy burząc związki.”

fragment opisu filmu


autor: Piotr Stanisławski

źródło: www.crazynauka.pl


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi.”

Gabinet Psychoterapii w Gdańsku3 października 2014 roku odbędzie się konferencja regionalna pod tytułem: „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki.” Na konferencję zapraszają organizatorzy: Fundacja „Czyste Dźwięki”, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Konferencja będzie miała miejsce właśnie w gmachu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, ul. Polna 16/20.


„Dzień, tydzień, miesiąc bez Internetu i telefonu. Czy w dobie dzisiejszych czasów taka separacja byłaby w ogóle możliwa? Coraz częściej nie potrafimy zrezygnować z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci. Owszem, przydają nam się w pracy, podróży, jednak czy jesteśmy przez nie ubezwłasnowolnieni? Jaka jest granica pomiędzy poprawą jakości życia a uzależnieniem behawioralnym? Jakie zagrożenia niosą za sobą uzależnienia i jak wpływają na rozwój młodych ludzi?”

informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: www.swps.pl


Program konferencji:

„Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki”.

8.30- 9.15 – rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 – powitanie

9.30 – 10.15 –  Wykład inauguracyjny: „Powody, dla których młodzi ludzie podejmują zachowania mogące skutkować uzależnieniami behawioralnymi” – mgr Jolanta Koczurowska

10.15 – 11.00 – Prezentacja badań dotyczących wzoru używania internetu przez młodych ludzi – mgr Magdalena Wróblewska, Fundacja Dzieci Niczyje

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 12.00 – Siła wirtualnego świata – zmiany zachowań i zmiany psychiczne, związane z nadużywaniem internetu – mgr Dorota Modrzyńska

12.00 – 12.45 – Zadania rozwojowe w okresie dorastania w kontekście międzypokoleniowego przekazu wzorców przywiązania. Grupy ryzyka – prof. Wioletta Radziwiłłowicz

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 13.45 – Formy pomocy terapeutycznej dla młodych osób – zagrożonych uzależnieniem behawioralnym i uzależnionych oraz ich rodzin – mgr Dorota Jabłońska, Poradnia Poza Iluzją

13.45 – 14.30 – Profilaktyka uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym – mgr Zygmunt Medowski

14.30 – 15.00 Dyskusja panelowa – „Wyzwania dla profilaktyki” – prowadzenia mgr Zygmunt Medowski

15.00 – 16.00 – zakończenie, obiad

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia i wysłać na adres czyste.dzwieki@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


PSYCHOLOG W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: „Obchody Światowego Dnia FAS.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuFundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska, Wójt Gminy Chmielno, Starosta Powiatu Kartuskiego oraz Centrum Twórczego Rozwoju i Zabawy Dziecka „Wesoły Miś” z Pruszcza Gdańskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia FAS. Wydarzenie odbędzie się 6 września 2014r. w Chmielnie. W programie festyn rodzinny oraz konferencja naukowo- szkoleniowa pod tytułem: „Dzieci, które pozostają dziećmi.” Konferencja jest adresowana do lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądowych, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów z województwa pomorskiego. Wszystkich adresatów organizatorzy serdecznie zapraszają do Chmielna.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na konferencję można przyjechać z dziećmi, którymi zaopiekują się wolontariusze.


Konferencja Naukowa

„Dzieci, które pozostają dziećmi”

Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu – diagnoza, problemy, pomoc.

6 września 2014r., godz. 11.00 – 14.00

Sala Domu Kultury w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20


Festyn Rodzinny

6 września 2014r. Godz. 14.00 – 17.00

Stadion Sportowy w Chmielnie ul. Grzędzickiego 28


W programie konferencji:

– wykład dr hab. n.med. Robert Śmigiel, godz. 11.00 – 12.10

– wykład mgr Palicka, godz. 12.10 – 12.55

– przerwa na poczęstunek, godz. 12.55 – 13.15

– wykład dr n.med. Małgorzata Klecak, mgr Ewa Redmer, godz. 13.15 – 14.00


więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać tutaj:

www.chmielno.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU GDAŃSK PSYCHOTERAPIA

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: Konferencja warsztatowa.

Psychoterapeuta Gdańsk2 grudnia (poniedziałek) 2013 r. w godz. 13:15-17:00 w w Ateneum – Szkoła Wyższa, ul.Wały Piastowskie 1 „Zieleniak” w Gdańsku odbędzie się konferencja warsztatowa pod tytułem:  „Dynamiczna Tożsamość – warsztat online jako dialog pokoleń. Gra jako dialog – dialog jako gra”? Na wydarzenie zapraszają Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Fundacja Citizen Project. Konferencja organizowana jest w ramach projektu edukacyjnego „Dynamiczna Tożsamość – Warsztat online jako dialog pokoleń”. Spotkanie adresowane jest do młodzieży, opiekunów, rodziców, wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli oraz osób zainteresowanych tą tematyką. W konferencji warsztatowej toczyć się będzie rozmowa na tematy: czym jest uzależnienie w sieci i jak możemy rozpoczynać dialog międzypokoleniowy na temat swoich emocji online i o wartościach niewerbalnej komunikacji w obszarze edukacji medialnej.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: a.baranowska@gcpu.pl, tel. 58 320 02 56 w.34

Udział w konferencji jest bezpłatny!


W Ateneum – Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały: Wydział Studiów Edukacyjnych, prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie (Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki, Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Katedra Nauki o Rodzinie, Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą), Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa, prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka (Katedra Europeistyki, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji), Wydział Neofilologii, prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska (Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Hiszpańskiej, Katedra Filologii Włoskiej).


www.ateneum.edu.pl/aktualnosci/dynamiczna-tozsamosc-warsztat-online-jako-dialog–2


TERAPIA GDAŃSK PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK GDAŃSK PSYCHOLOG