Prasa: „Dzieci bez więzi.”

Na stronie internetowej miesięcznika „Zwierciadło” pojawił się artykuł pt.: „Dzieci bez więzi” autorstwa Sylwii Królak:

Psychoterapia Psychodynamiczna Gdańsk„Dzieci, które we wczesnym dzieciństwie były zaniedbywane i źle traktowane nie rozwijają się tak, jak dzieci z kochających rodzin. Przed rodzicami adopcyjnymi stoi trudne zadanie, jak pomóc takiemu dziecku w osiągnięciu równowagi.

Na skutek traumatycznych przeżyć, jeszcze przed piątym rokiem życia u dzieci zaniedbywanych albo osieroconych pojawiają się głębokie zaburzenia emocjonalne, co z zewnątrz objawia się słabymi umiejętnościami społecznymi, unikaniem kontaktu wzrokowego, nadmiernym smutkiem, spokojem lub agresją. Może dojść także do samookaleczeń i zahamowania wzrostu. Im wcześniej się takim dzieciom pomoże i o nie zadba, tym lepiej.

Jak powstaje więź

Proces przywiązania i budowania więzi kształtuje się przez pierwsze trzy lata życia dziecka. Niemowlę wyraża swoje potrzeby poprzez płacz i krzyk, a kiedy opiekun je zaspokaja – przez nakarmienie, zmianę pieluchy, czy przytulenie – dziecko nabiera do niego zaufania. Powtarzanie tego cyklu jest ważnym procesem w kształtowaniu relacji dziecka z otoczeniem. Tworzy się przywiązanie, a co za tym idzie – umiejętności społeczne. Jeśli jednak ten cykl zostaje przerwany poprzez odrzucenie dziecka, brak opieki, obojętność, czy przemoc – przy czym znaczenie ma tu również okres prenatalny i tzw. odrzucenie pierwotne, czyli w łonie matki – powstają zaburzenia więzi, zwane reaktywnym zaburzeniem przywiązania (ang. reactive attachment dis order – w skrócie RAD).

Zdaniem psychologa dziecięcego, Agaty Łukaszewicz, współzałożycielki Pracowni Terapeutycznej Dla Dużych i Małych w Otwocku, głębokość tych zaburzeń zależy od tego, czy do 3 roku życia dziecko miało szansę wytworzyć więź w domu rodzinnym. Jeśli jednak była to więź patologiczna powiązana z zaniedbaniem wychowawczym, wówczas dziecko będzie miało dysfunkcyjne wzorce więzi, które przeniesie do rodziny adopcyjnej. Tymczasem adopcja dziecka przed 9 miesiącem życia daje szansę, że ta więź utworzy się prawidłowo – mówi psycholog.

Skutki braku więzi u niemowląt

Dzieci, które doświadczyły przemocy, zachowują się tak, jakby zagrożenie było cały czas realne, mimo że zmieniają swoje środowisko i w nowym domu adopcyjnym panują dobre relacje.

U niemowląt występują objawy tzw. depresji analitycznej, która objawia się unikaniem kontaktu wzrokowego, odmawianiem pożywienia, dziecko wykazuje cechy autystyczne. Małe dzieci z zaburzeniami więzi nie chcą być dotykane. Rodzice adopcyjni muszą być więc bardzo cierpliwi i wytrwale z dzieckiem pracować, aby zaufało nowym opiekunom. W przypadku pewnej rodziny, adoptującej 3 – miesięczną dziewczynkę, kontakt wzrokowy z dzieckiem udało się nawiązać dopiero po kolejnych trzech miesiącach – mówi Agata Łukaszewicz. U starszych dzieci złe warunki rozwoju skutkują niższym wzrostem i wagą, jednak po adopcji potrafią nawet w ciągu 3 miesięcy urosnąć o kilka cm i przybrać na wadze – dodaje. (…)”


cały artykuł jest dostępny tutaj:

www.zwierciadlo.pl/psychologia/relacje-spoleczne/dzieci-bez-wiezi


TERAPEUTA W GDAŃSKUPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA GDAŃSK

Portale internetowe: Problemy z dzieckiem – kiedy i gdzie szukać pomocy?

Na portalu internetowym „Se.pl” pojawił się artykuł dotyczący dziecięcych zaburzeń psychicznych i dostępnych form pomocy psychologicznej:

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Określenia takie jak: ADHD, autyzm, mutyzm, dziecięca depresja czy kryzys rozwojowy przestają być tajemniczymi sformułowaniami dla wielu rodziców. Kiedy mówimy o zaburzeniu, dysfunkcji, problemie rozwojowym, a kiedy o przejściowych kłopotach w rodzinie? Gdzie szukać pomocy w trudnych momentach wychowawczych? Kiedy i kogo posyłać na terapię?

Uważna obserwacja i reagowanie

Opiekuńczy rodzic zna swojego malca bardzo dobrze i dlatego jest doskonałym źródłem informacji o nim. Ma wiedzę o funkcjonowaniu dziecka w różnych obszarach, na przestrzeni czasu. Zna jego historię rozwoju, upodobania, mocne i słabe strony. Dlatego kiedy coś w relacji rodzic-dziecko zaczyna szwankować i choćby jedna ze stron zaczyna odczuwać silną frustrację, przewlekły dyskomfort albo przejawiać niepokojące zachowania warto przyjrzeć się co takiego się dzieje. W przypadku małych dzieci opiekun może odczuwać, że coś jest nie tak. Niemowlę nie powie o swoich problemach. Kiedy rodzic niepokoi się o swoją więź z dzieckiem, nie odczuwa wzajemności w kontakcie lub przytłaczają go obawy o rozwój malucha, warto udać się na konsultację do specjalisty. W przypadku starszych dzieci dodatkowym źródłem obserwacji są opiekunki i nauczyciele ze szkół oraz przedszkoli. Osoby te mają możliwość zobaczenia dziecka na tle grupy rówieśniczej i podzielenia się informacjami o tym, jak maluch funkcjonuje w środowisku innym niż domowe.

Kiedy otrzymujesz sygnały z placówek, w których przebywa dziecko, że jego rozwój lub zachowanie niepokojąco różni się od rówieśników, warto skorzystać z pomocy psychologicznej dla dzieci i sprawdzić jakie jest źródło problemów. Niektóre trudności ujawniają się dopiero w trakcie nauki lub kształtowania relacji koleżeńskich. Nawet uważny rodzic może nie zauważyć ich w warunkach domowych.

Diagnostyka

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy opiekuńczymi ważne jest postawienie diagnozy. Nie chodzi o nadawanie etykiet ani stygmatyzowanie dziecka, lecz o otwarcie drzwi do udzielania skutecznej pomocy. Jeśli mały człowiek ma trudności w zakresie rozwoju społecznego, emocjonalnego lub intelektualnego, nazwanie problemu daje możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia.

Kiedy nie wiemy, z czym mamy do czynienia możemy doprowadzić do sytuacji, w której rodzice lub nauczyciele oczekują od dziecka więcej niż jest to na dany moment możliwe. Takie zachowania sprzyjają kształtowaniu się kompleksów, niskiego poczucia własnej wartości, a nawet dziecięcej depresji. Specjalistyczna opieka psychologa diagnosty pomaga w ustalaniu i egzekwowaniu programu wychowawczo-edukacyjnego dopasowanego do możliwości i potrzeb dziecka. (…)”


cały tekst jest dostępny tutaj:

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/problemy-z-dzieckiem-adhd-autyzm-mutyzm-dziecieca-depresja-kryzys-rozwojowy-kiedy-i-gdzie-szukac-pom_741741.html


PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKUPSYCHOLOG GDAŃSK

Portale internetowe: „Depresja u dzieci i młodzieży – jak ją rozpoznać?”

Na portalu internetowym „Se.pl” pojawił się zwięzły artykuł dotyczący pojawiania się depresji u dzieci i młodzieży. Warto przeczytać i wiedzieć, jak rozpoznać niepokojące symptomy:

Psychoterapia Psychodynamiczna w Gdańsku„Depresja to termin, który stał się bardzo popularny w codziennym słowniku. Jest często używany dla określenia nastroju przygnębienia, smutku, poczucia beznadziei czy bezsilności. Choć kojarzymy go zazwyczaj z pełnym problemów światem dorosłych, to jednak dotyka on coraz częściej dzieci i młodzież.

Czym jest depresja i jak się objawia?

W medycznych klasyfikacjach chorób depresja jest umieszczana w grupie zaburzeń nastroju (zaburzenia afektywne). O zespole depresyjnym mówi się w przypadku długotrwałego, szkodliwego i poważnego stanu, charakteryzującego się nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi objawami psychicznymi, behawioralnymi i fizycznymi. Objawy depresyjne mogą współwystępować z innymi zaburzeniami, stanami lub być związane z trudnymi przeżyciami czy ciężkimi wydarzeniami życiowymi. Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jej kliniczną formę stwierdza się u 1 proc. dzieci przedszkolnych, 2 proc. dzieci w przedziale wiekowym 6—12 lat oraz 4—8 proc. (a według innych badań nawet do 20 proc.) w grupie młodzieńczej. W okresie dzieciństwa zaburzenie depresyjne występuje równie często w przypadku obu płci. W okresie dojrzewania dwukrotnie częściej na depresję chorują dziewczynki. Najczęściej z depresją u dzieci współwystępują zaburzenia lękowe, ale może ona także towarzyszyć zaburzeniom zachowania (CD, ODD), zespołowi nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz używaniu substancji psychoaktywnych.

Objawami depresji u dzieci są:

–  smutek i drażliwość,
–  spadek energii oraz nadmierna męczliwość,
– ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały przyjemność,
– zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej (zarówno spowolnienie jak i pobudzenie),
–  poczucie braku nadziei lub sensu życia, a także bezradności  lub winy,
– niskie poczucie własnej wartości,
– zaburzenia koncentracji uwagi,
– nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie,
– wzrost lub spadek apetytu oraz zmiana wzorca snu (trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie). (…)”


cały artykuł jest dostępny tutaj:

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy-jak-ja-rozpoznac_736403.html


 PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W GDAŃSKU

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: „Sekrety małe i duże. Jak chronić dziecko przed krzywdzeniem?”

16 listopada 2015 roku odbędzie się konferencja pod tytułem: „Sekrety małe i duże. Jak chronić dziecko przed krzywdzeniem?”. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie (ul. Polna 16/20). Wstęp jest wolny, aby wziąć udział w konferencji, należy wysłać swoje zgłoszenie o uczestnictwie na adres e-mailowy malgorzata.poblocka@um.sopot.pl w terminie do 30 października 2015 r.

Gabinet Psychoterapii Gdańsk„O tym, że dzieci nie powinno się krzywdzić, a jednak często dochodzi do sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu – wiemy nie od dziś. Podczas konferencji porozmawiamy o wydarzeniach, które mogą na dziecku odcisnąć piętno, dowiemy się, jakie sygnały mogą do nas wysyłać dzieci, gdy czują się zagrożone oraz zaznajomimy się z procedurami, które stanowią wsparcie w skomplikowanych kwestiach. Adresatami spotkania są szczególnie osoby nie tylko pracujące z rodzinami, lecz także z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.”

[fragment opisu zaczerpnięty ze strony internetowej organizatora: www.swps.pl]


Szczegółowy program Konferencji:

 • 9.00-9.30 – rejestracja uczestników
 • 9.30-9.45 – powitanie uczestników
 • 9.45-10.05 – wykład wprowadzający „W każdym dorosłym zostaje kawałek dzieciństwa″ – dr Dorota Kalka
 • 10.05-11.00 – wykład „Zdradzone przez rodziców: trauma dziecięca i jej konsekwencje″– prof. Krystyna Drat-Ruszczak
 • 11.00-11.30 – przerwa kawowa
 • 11.30-12.30 – wykład „Kretyn na zawsze″ – Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dzieci Niczyje
 • 12.30-13.20 – wykład „Polityka i procedury zapewniające bezpieczeństwo dziecku″
  – Krzysztof Sarzała – dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
 • 13.20-14.00 – przerwa lunchowa
 • 14.00-15.00 – warsztaty Katarzyny Janasiewicz-Nowak, Joanny Banaszczyk
  • „Jak rozpoznać zachowania sygnałowe u dzieci?″
  • „Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sytuacjach?″

więcej szczegółowych informacji na temat Konferencji można przeczytać tutaj:

http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13067-sekrety-male-i-duze-jak-chronic-dziecko-przed-krzywdzeniem


 PSYCHOTERAPIA GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Rozmowy: „The Originality of Melanie Klein.”

Film jest nagraniem rozmowy na temat Melanie Klein- jej historii życiowej, początkach powstawania psychoterapii dziecięcej i rozwijania się teorii psychoanalitycznych. O swoich osobistych doświadczeniach z Klein i własnym doświadczeniu zawodowym na polu psychoterapii dziecięcej opowiadają współcześni psychoanalitycy Edna O’Shaughnessy i Ron Britton.


Gabinet Psychoterapii GdańskEdna O’Shaughnessy jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją drogę psychoterapeutyczną zaczynała kończąc studia filozoficzne, w latach 50-tych XX wieku przeprowadziła się na stałe z Południowej Afryki do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła pobierać nauki dotyczące dziecięcej psychoanalizy w Klinice w Travistock. Uczyła się między innymi od Esther Bick, Betty Joseph i Hanny Segal.Swoją pracę naukową poświęciła przede wszystkim tematyce mechanizmów obronnych osobowości oraz nieprawidłowości obszaru superego.


Gabinet Psychoterapii GdańskRon Britton – podobnie jak Edna O’Shaughnessy – jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako lekarz i psychiatra dziecięcy w Klinice w Travistock, gdzie pracował z „zdemoralizowanymi” dziećmi i ich rodzicami. Jego zainteresowania zawodowe krążą głównie wokół wyobraźni. Napisał książkę pt.: „Belief and Imagination”, w której opisuje swoje idee dotyczące prawdy oraz poczucia psychicznej realności.


Gabinet Psychoterapii GdańskMelanie Klein (ur. 30 marca 1882 w Wiedniu, zm. 22 września 1960) – brytyjska psycholog i psychoanalityczka austriackiego pochodzenia. W 1903 r. wyszła za mąż za Artura Kleina, z którym miała troje dzieci. W 1917 roku Klein poznała Zygmunta Freuda podczas spotkania członków Towarzystw austriackiego i węgierskiego. Własną analizę rozpoczęła u Sandora Ferencziego. W 1921 roku rozstała się z mężem i wraz z dziećmi zamieszkała w Berlinie. Separacja zakończyła się rozwodem w 1923 r. Następnie rozpoczęła analizę u Karla Abrahama. Była główną przedstawicielką nurtu teorii relacji z obiektem w Wielkiej Brytanii. Znacznie rozwinęła technikę psychoterapii dzieci.


więcej o Melanie Klein można zobaczyć i przeczytać w tych miejscach:

Nowości wydawnicze: „Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna.”

Biografie: „Melanie Klein.”


PSYCHOTERAPIA W GDAŃSKUGABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK

Konferencje, sympozja psychologiczne w Trójmieście: II Ogólnopolska Konferencja: „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”

Psychoterapia GdańskPolskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Centrum diagnostyki i Terapii ADHD zapraszają na konferencję szkoleniową, która odbędzie się 15 czerwca w PPNT w Gdyni. Podczas Konferencji zostaną przedstawione jednostki chorobowe, które zastąpiły zespół Aspergera oraz adekwatne i skuteczne programy terapeutyczne. Będzie to również okazja do dyskusji na temat zagadnień dotyczących przyczyn i rokowania w zaburzeniach psychicznych u dzieci.


Kiedy: 15.06.2015 (poniedziałek), godz. 9:30-13:30
Gdzie: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni, budynek III, sala audytoryjna


Program Konferencji:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:40 – „Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń autystycznych według DSM V.”
Monika Szewczuk- Bogusławska, dr nauk med, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

10:40 – 11:20 – „Jeśli nie zespół Aspergera, to co? Różne potrzeby terapeutyczne, analiza przypadków i przegląd programów terapeutycznych.”
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

11:20 – 12:00 – „Jeśli nie zaburzenia zachowania, to co? Różne potrzeby terapeutyczne, analiza przypadków i przegląd programów terapeutycznych.”
Przemysław Gorzelak, psycholog penitencjarny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta.

12:00 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 13:00 | „Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie – co będzie w życiu dorosłym?”
Iwona Trzebiatowska, dr n. med., specjalista psychiatrii.

13:00 – 13:30 – „Czy istnieje związek pomiędzy szczepieniami dzieci a zaburzeniami ze spektrum autyzmu?”
Eliza Wasilewska, dr n. med, lekarz pediatra, alergolog.


Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej; doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej; dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty; wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin z problemami, w których terapia poznawczo – behawioralna posiada udokumentowaną skuteczność, wliczając osoby niepełnosprawne i z problemami alkoholowymi.


więcej informacji na stronie internetowej organizatora:

www.terapiapoznawcza.org


PSYCHOTERAPIA GDAŃSKGABINET TERAPII W GDAŃSKU

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: Rodzicielski DKF.

Psychoterapia GdańskUniwersytetu SWPS (wydział w Sopocie) organizuje cykl warsztatów dla rodziców w ramach akcji „Rodzicielski DKF”. Każde spotkanie rozpoczyna się projekcją filmową, po której odbywa się dyskusja prowadzona przez specjalistę z zakresu psychoterapii. Najbliższy warsztat odbędzie się 17 czerwca 2015 roku o godzinie 18.00. Wyświetlony zostanie film pod tytułem: „Musimy porozmawiać o Kevinie”. W rolę moderatora wcieli się filozof, psychoterapeuta, psychotraumatolog Justyna Herman-Gregorek. Film będzie doskonałym wstępem do rozmowy na temat tego, co w rodzicielstwie może nas wystraszać, przerastać, zaskakiwać w relacji z naszym dzieckiem.

Wstęp wolny!


Justyna Herman-Gregorek jest magistrem filozofii, psychoterapeutą, certyfikowanym psychotraumatologiem w zakresie prowadzenia terapii i szkoleń. Prowadzi pomoc psychoterapeutyczną w ramach NFZ w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie dla osób w kryzysie oraz w gabinecie prywatnym na terenie Gdyni. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.


„Musimy porozmawiać o Kevinie”:

„Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim otoczeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: „Wstajesz rano i oglądasz telewizję, jedziesz samochodem i słuchasz radia. Chodzisz do swojej nudnej pracy albo nudnej szkoły, ale o tym nie mówią w głównym wydaniu wiadomości. Doszło do tego, że nawet ludzie z telewizji często oglądają telewizję. Na co oni wszyscy tak patrzą? Właśnie na takich jak ja…”. Magnetyczna Tilda Swinton i demoniczny Ezra Miller w thrillerze obnażającym najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy, który prowokuje, pociąga i nie daje o sobie zapomnieć.

(…)

Czy matczyna miłość ma granice? Wydaje się, że tytułowy bohater filmu z premedytacją poszukuje twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czyniąc poligonem doświadczalnym rodzinny dom. Jego wyrachowana gra zaczyna się we wczesnym dzieciństwie: mały Kevin jest do cna złośliwy, pozbawiony dobrych chęci, niemal demoniczny. Film rytmicznie przeplatają dwa czasy akcji: gdy chłopak jest wyglądającym słodko kilkuletnim brzdącem, a matka – zadbana, dobrze usytuowana pisarka – stara się przyzwyczaić do jego nietypowego temperamentu, i gdy jako nastolatek doprowadza rodzicielkę na skraj załamania nerwowego, a ona zamienia się w złamaną życiem, przybitą kobietę. Odpryski wskazujące na przyczyny tej metamorfozy będą rozsiane po całym filmie, ale kluczowe dla akcji wydarzenia w pełni zostaną pokazane dopiero na końcu.”

[cytat zaczerpnięty z portalu internetowego Filmweb.pl]


PSYCHOLOG GDAŃSKPSYCHOTERAPIA GDAŃSKTERAPIA GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: „Psycho Tramwaj.”

Psychoterapia GdańskZbliża się kolejna edycja PSYCHO TRAMWAJU. W tym roku temat akcji społecznej to: „Rola żywienia w życiu codziennym oraz zaburzenia jedzenia i odżywiania.” Psycho Tramwaj to akcja promująca zdrowie psychiczne wśród mieszkańców Trójmiasta. Całe wydarzenie rozpocznie się w piątek, 5 czerwca 2015r. o godzinie 10.00 i będzie się składało z dwóch części:

1. Przejazd unikatowym tramwajem, w którym przy muzyce DJ’a będzie można dowiedzieć się więcej o zdrowym odżywianiu. W środku organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Zostanie przygotowane stoisko, na którym od 10:00 do 11:30 będzie można zasięgnąć bezpłatnej porady dietetycznej u dwóch studentek dietetyki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W godzinach 11:30-13:00 każdy zainteresowany będzie mógł skonsultować się- również nieodpłatnie- z trenerem personalnym. Dla dzieci przewidziane są zabawy z animatorami – między innymi malunki twarzy. W tramwaju odbędzie się także zbiórka pieniędzy (loteria), z których dochód zostanie przekazany naszemu partnerowi, fundacji ,,Żyć z POMPĄ”. W losowaniu przewidywane są gadżety typu breloki, czapki itp. oraz vouchery do znanych sklepów sieciowych.

2. Seria wykładów psychologów – o zaburzeniach odżywiania. W godzinach 14:00 – 16:00 odbędą się prelekcje, które poprowadzą między innymi: Beata Stawicka z fundacji „Żyć z POMPĄ” – o leczeniu żywieniem w chorobach przewlekłych, Magdalena Maciejewska – o otyłości dziecięcej i o tym jak wspierać swoje dziecko w odchudzaniu oraz Katarzyna Wieczorek – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, która opowie o tym jak środowisko może wspierać w wyjściu z choroby.


więcej informacji na temat wydarzenia jak i akcji Psycho Tramwaj można się dowiedzieć tutaj: www.trojmiasto.pl


PSYCHOLOG W GDAŃSKU PSYCHOTERAPIA GDAŃSK

Wykłady i spotkania psychologiczne w Polsce: „Obchody Światowego Dnia FAS.”

Gabinet Psychoterapii w GdańskuFundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska, Wójt Gminy Chmielno, Starosta Powiatu Kartuskiego oraz Centrum Twórczego Rozwoju i Zabawy Dziecka „Wesoły Miś” z Pruszcza Gdańskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia FAS. Wydarzenie odbędzie się 6 września 2014r. w Chmielnie. W programie festyn rodzinny oraz konferencja naukowo- szkoleniowa pod tytułem: „Dzieci, które pozostają dziećmi.” Konferencja jest adresowana do lekarzy, położnych, pielęgniarek, pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, kuratorów sądowych, psychologów, psychoterapeutów i pedagogów z województwa pomorskiego. Wszystkich adresatów organizatorzy serdecznie zapraszają do Chmielna.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na konferencję można przyjechać z dziećmi, którymi zaopiekują się wolontariusze.


Konferencja Naukowa

„Dzieci, które pozostają dziećmi”

Osoby z poalkoholowymi zaburzeniami płodu – diagnoza, problemy, pomoc.

6 września 2014r., godz. 11.00 – 14.00

Sala Domu Kultury w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20


Festyn Rodzinny

6 września 2014r. Godz. 14.00 – 17.00

Stadion Sportowy w Chmielnie ul. Grzędzickiego 28


W programie konferencji:

– wykład dr hab. n.med. Robert Śmigiel, godz. 11.00 – 12.10

– wykład mgr Palicka, godz. 12.10 – 12.55

– przerwa na poczęstunek, godz. 12.55 – 13.15

– wykład dr n.med. Małgorzata Klecak, mgr Ewa Redmer, godz. 13.15 – 14.00


więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać tutaj:

www.chmielno.pl


GABINET PSYCHOTERAPII W GDAŃSKU GDAŃSK PSYCHOTERAPIA

Wykłady i spotkania psychologiczne w Trójmieście: „Autyzm – porozmawiajmy o tym.”

Psycholog GdańskJuż dzisiaj zaczyna się druga edycja bezpłatnych warsztatów dla rodziców, profesjonalistów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju z cyklu: „Autyzm – porozmawiajmy o tym”. Oficjalni partnerzy projektu to Gdańskie Centrum Zdrowia oraz Radio Gdańsk.  Zapisy na warsztaty prowadzone są w godzinach 7.00 – 13.00 pod numerem: (58) 620-83-26 lub 667-098-077 lub mailowo, pod adresem: gdynia@sotis.pl. Dokładne miejsce, w jakim odbywać się będą warsztaty zależy od ilości uczestników i będzie Państwu przekazane na tydzień przed planowanym terminem spotkania.


Szczegółowy harmonogram warsztatów:

– 05.06.2014, godzina 16.00 – 18.30

„Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem”.

(mgr Urszula Gałka, psycholog)

– 27.06.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Najnowsze trendy w terapii autyzmu”.

(dr Anna Waligórska, psycholog)

– 17.07.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem”.

(mgr Anna Szumska, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta SI)

– 19.09.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera”.

(mgr Marcin Bonaszewski, psycholog)

– 07.10.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju mowy oraz możliwości komunikacyjnych dziecka z autyzmem”.

(mgr Ewa Czeszejko – Sochacka, neurologopeda, konsultant metody Tomatisa)

– 06.11.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Jak bawić się z dzieckiem z autyzmem”.

(mgr Zofia Borska – Mądrzycka, psycholog)

– 10.12.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Rola psychiatry dziecięcego w opiece nad dziećmi autystycznymi”.

(dr n. med. Anna Pakalska – Korcala, psychiatra dziecięcy)

– 14.01.2014, godzina 17.00 – 20.00

„Relacje w systemie rodzinnym u dzieci z autyzmem”.

(dr n. med. Anita Sumiła, psychiatra dziecięcy)

– 10.02.2015, godzina 17.00 – 20.00

„Wybór przedszkola – terapeutyczne, czy integracyjne? Jak podjąć decyzję?”

(mgr Marianna Palider, psycholog oraz rodzice dzieci z autyzmem)

10.03.2015, godzina 17.00 – 20.00

„System wsparcia dla dzieci z autyzmem. Aspekty prawne i zdobywanie funduszy na terapię dziecka.”

(Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 ul. Staffa 10 w Gdyni oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 ul. Krzemienieckiej 1 w Gdańsku);


więcej informacji znajdą Państwo na www.sotis.pl


PSYCHOLOG GDAŃSK GABINET PSYCHOTERAPII GDAŃSK